جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

برای خودت زندگی کن

اما برای دیگران زندگی باش …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دیگران را پس نزن

خودت جلو بیفت !!!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هر کسی سزاوار فرصت دیگری ست

اما نه برای همان اشتباه !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

باورها

دشمنانی خطرناک تر از دروغ

برای حقیقت هستند !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آدمهای بزرگ همه چیزشان بزرگ است

حتی اشتباهات کوچیکشان !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

حافظه ی خوب حافظه ای است

که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بعضی ترانه ها را

می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را می توان

بارها و بارها دوست داشت !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

یا سخنی داشته باش دلپذیر

یا دلی داشته باش سخن پذیر !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد

فقط باید کسانی را پیدا کنی

که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اُمید

آخرین چیزی است که می میرد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اشیا هم زنده هستند

نکته ی مهم بیدار کردن روح آنهاست !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بزرگترین حقیقت دنیا

تنهایی است !

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.