قاصدک

اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس | آیا می دانید | اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید اولين مردماني كه عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند

ايرانيان بودند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها

صندلی شماره 13 را ندارند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد

که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید که لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید که اولين مردماني كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پيش در جنوب ايران

ايرانيان بودند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانید که بچه هاى بین 3 تا 8 سال

نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند

اس ام اس آیا می دانید

sms aya midanid

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

اس ام اس | آیا می دانید | اس ام اس آیا می دانید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.