اس ام اس های عاشقانه و احساسی

اس ام اس | اس ام اس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

پشت ِ شعرهایم قالیچه می بافی بانو

دست های ظریفت را رج به رج روی واژه هایم بکش

این شعر دست بافت ِ توست…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

سپاه ِ موهایت

آرایش ِ نظامی گرفتند

باد

سر ِ جنگ دارد…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

کاش بودی

این روزها همه چیز عاشقانه شده

نسیم ِ آخر ِ شب پنجره را بیدار میکند

باران مهمانم می شود

روی صورتم جاری می شود

باران

باران

آنقدر می بارم

که آرام می شوم…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

وقت ِ رفتنت

  حرف زیاد داشتم اگر

بغض امان می داد…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بـــــــین خــــــودمــــــــان بمـــــــانــــــد

بـگـــــو از چنــــــــد خـــــــانــــــــه دورتـــــــر دعــــــایـــــم می کنی؟

بعد از رفـــــتنـــــــت

هنـــــــوز زنــــــده ام

این عــــــــادی نیســــــت…!

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

ســــــر میــــــــز کــــــــافـــــــه  برایـــــــمان قهــــــــوه آوردنـــــــد

تلـــــــخ و تیــــــــره بـــــــود

تـــــــو قهــــــــوه را خــــــــوردی  با یــــــــک قاشــــــق شـــــــکر…

و مــــــن حـــــــرف هـــــــایــــــم را  با یـــــــک قاشـــــــق بغــــــــض…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

بـــانــو…!

چه کــــودکانـــــه گریستم،

  چه مـــــردانـــــه از من رد شدی!…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

کار سختی پیش رو دارم

  بعد از رفتنت؛ باید زنده بمانم!…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

یک صندلی

یک روزنامه

یک سیگار

کافیست برای خاطره دود کردن

فکر به تو

فکر به چشم های تو

فکر به صدای تو

کافیست برای خاطره شدن این دودها…

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چشم، گیر می کند

در تو

وقتی تمام قد می ایستی!

بانو!

چشم گیر شده ای…

نوشته های آرش امینی

اس ام اس | اس ام اس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.