اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس | اس ام اس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

عشق

تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد

مرا رساند

به امکان يک پرنده شدن

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

من به خوبي‌ها نگاه کردم و عوض شدم

من به خوبي‌ها نگاه کردم

چرا که تو خوبي و اين همه‌ي اقرارهاست

بزرگ‌ترين اقرارهاست

دلم مي‌خواهد خوب باشم

دلم مي‌خواهد تو باشم و براي همين راست مي‌گويم

نگاه کن :

با من بمان

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

يا باز فريب بخوريم

تو فريب حرف هاي مرا و

من فريب نگاه تو را

مگر زندگي چه مي خواهد به ما بدهد

که تو از من چشم برداري و

من نگويم

که دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

ماه در ميانسالي کامل مي شود

روي از من مپوشان عزيزم

موهاي نقره اي ات را کنار بزن

مي خواهم ماه تمام را تماشا کنم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

اين روزها

اينگونه ام

فرهاد واره اي که تيشه ي خود را

گم کرده است

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تا زهره و مه در آسمان گـشت پديد

بـهتر ز مي ناب کـسي هـيچ نديد

من در عجبم ز مي فروشان کايشان

زين به که فروشند چه خواهند خريد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

اگر تو نبودي عشق نبود

همين طور

اصراري براي زندگي

اگر تو نبودي

زمين يک زير سيگاري گلي بود

جايي

براي خاموش کردن بي حوصلگي ها

اگر تو نبودي

من کاملاً بيکار بودم

هيچ کاري در اين دنيا ندارم

جز دوست داشتن تو

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

محبوب من بيا

تا اشتياق بانگ تو در جان خسته ام

شور و نشاط عشق برانگيزد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چند بار اميد بستي و دام برنهادي

تا دستي ياري دهنده

کلامي مهرآميز

نوازشي

يا گوشي شنوا

به چنگ آري ؟

چند بار

دامت را تهي يافتي ؟

از پاي منشين

آماده شو که ديگر بار و ديگر بار

دام باز گستري

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چه فرقي مي کند

من عاشق تو باشم

يا تو عاشق من

چه فرقي مي کند

رنگين کمان

از کدام سمت آسمان

آغاز مي شود

اس ام اس | اس ام اس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.