تعبیر خواب موش مرده

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب موشموش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل …

تعبير خواب شكار خرگوش

آیا درباره تعبیر خواب خرگوش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک استتعبیر خواب خرگوش. خرگوش در خواب …

گلابی برای زن باردار

گلابی سرشاز از آنتی اکسیدان است گلابی سرشار از فیبرهای غذایی است و پوست آن منبع آنتی اکسیدان‌هاست. به همین دلیل این میوه‌ی مفید از ابتلا به برخی از سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی …

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

کرماني گويد :
تعبیرخواب درخت برگ وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي بود دليل که زکات تمام دهد . تعبیرخواب درختاگر خلاف اين بيند زکات مال تمام ندهد
پوست درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيندتعبیرخواب درخت پوست درخت قوي بود دليل که خداوندش روزه دار است

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربي گويد :
تعبیرخواب درختهر درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح پاک وبا ديانت و هر درختي که نه در موضع خويش بيند دليل است بر مردي غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند در سراي او يا در سراي ديگري تعبیرخواب درختدرختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي تعبیرخواب درختديد از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد و شد کنند

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشدتعبیرخواب درخت و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند،تعبیرخواب درخت دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب افتادن درخت , ‫تعبیر خواب شکستن درخت , ‫تعبیر خواب کنده درخت , درخت در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب درخت اطلاعات بیشتری داشته باشید

بعضي معبران گفته اند :
تعبیرخواب درخت ديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارندتعبیرخواب درخت چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است و تعبیرخواب درختهر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

تعبیرخواب درخت

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 19 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.