همه چیز درباره تمام مراحل زایمان طبیعی

همه چیز درباره تمام مراحل زایمان طبیعی همه چیز درباره تمام مراحل زایمان طبیعی زایمان طبیعی به معنای شروع خود به خود و كم خطر درد زایمان است. زایمان طبیعی، با خروج …

تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

درباره تعبیر خواب آتش اطلاعات بیشتری داشته باشید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او …

تعبیر خواب کبوتر نامه رسان

آیا درباره تعبیر خواب کبوتر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر …

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

تعبیر خواب درختديدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش مردمان دون است وتعبیر خواب درخت هر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و ناسازگار.

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

‫تعبیر خواب درخت سبز , ‫تعبیر خواب درخت ‫, تعبیر خواب درخت تناور , خواب درخت دیدن

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

تعبیر خواب درختدیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. تعبیر خواب درختو هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است تعبیر خواب درختخداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

‫تعبیر خواب درخت سبز , ‫تعبیر خواب درخت ‫, تعبیر خواب درخت تناور , خواب درخت دیدن

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

جابر مغربي گويد :
تعبیر خواب درختهر درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح پاک وبا ديانت و هر درختي که نه در موضع خويش بيند دليل است بر مردي غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند تعبیر خواب درختدر سراي او يا در سراي ديگري درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي ديد از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خرد و بزرگ در آنجا آمد وشد کنند

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

‫تعبیر خواب درخت سبز , ‫تعبیر خواب درخت ‫, تعبیر خواب درخت تناور , خواب درخت دیدن

درباره تعبیر خواب درخت بدانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب درخت ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .
2ـ ديدن درختان خشكيده در خواب ، تعبیر خواب درختعلامت آن است كه زيان خواهيد ديد و اندوهگين خواهيد شد .
تعبیر خواب درختبالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است

تعبیر خواب درخت

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.