مضرات کدو حلوایی

درباره کدو حلوایی و خواصش بدانید کدو حلوایی، سینه را نرم و اخلاط و سرفه را آسان می کند ، اگرکدو حلوایی را پخته و به صورت کرم به صورت بمالید و …

ایدز منفی

درباره ایدز بدانید و بخوانید ایدزعمدتاً از طریق آمیزش جنسی (از جمله مقعدی و حتی دهانی) محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند ایدزدر طول بارداری، …

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب ضریح به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه …

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد تعبیر خواب پولهم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن تعبیر خواب پول پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پولداشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک استتعبیر خواب پول از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است کهتعبیر خواب پول پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند.

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پولپول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیمتعبیر خواب پول ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است کهتعبیر خواب پول پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند.

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول گرفتن از مرده , تعبیر خواب پول خارجی , تعبیر خواب پول دادن به مرده

از تعبیر خواب پول بیشتر بدانید

تعبیر خواب پول آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است وتعبیر خواب پول همچنین نارضایتی دوستان از شما ۲ـ گم کردن پول خرد در خواب ، تعبیر خواب پولنشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است

تعبیر خواب پول

آخرین بروز رسانی در : شنبه 27 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.