اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

با توام بی حضور تو

بی منی با حضور من

می بینی تا کجا وفادار ماندم

تا دل نازک پروانه نشکند ؟

وهمه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

دیگر به سکوت آن روز تاریک نمی اندیشم

بیشتر چشم به آن رودی که در کوه دلت سرازیر است دوخته ام

و می بینم چه زیباست عمق وجود تو

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

ذهنم فلج می شـــــود

وقتی می خوانمت و تو حتی نمی گویی جـــــــــانم

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

با تو زیر بارانم

چتر برای چه ؟

خیال که خیس نمی شود

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت

و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

نشسته ام

کجا ؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

ای صبا گر بگذری از کوی مهرافشان دوست

دوست ما را گو سلامی دل همیشه تنگ اوست

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

همیشه سخت ترین سیلی رو از کسی می خوری

که روزی بهترین نوازشگرت بود

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

می شنوی ؟

این صدای درد دل های ماه و خورشید است

در کنار هم نیستند اما دل ماه در دل خورشید شب راه دارد

اس ام اس عاشقانه به همسر جدید

SMS Asheghaneh

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.