تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

آنلی بیتون م‏یگوید :
اگر خواب تعبیر خواب مارمولک ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت تعبیر خواب مارمولک و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک تعبیر خواب مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که تعبیر خواب مارمولک اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک سفید

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک تعبیر خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت تعبیر خواب مارمولک و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

الهام:

خواب دیدم دور برم پر از مارمولک بود و من در می رفتم.

تفسیر:

ترس هایتان را کنترل کنید و شجاعت روبرو شدن با مسائلتان را بیابید.

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

مارمولک موجودی است تعبیر خواب مارمولک که به سرعت فرار کرده و در محیط های بسته و تاریک پنهان می شود. مارمولک نمایانگر ترس و پس رفتن است. اما، هنگامی که ما از چیزی فرار می کنیم، یعنی حاضر به روبرو شدن با آن نیستیم. در خواب، فرار کردن به معنای امتناع از روبرو شدن است تعبیر خواب مارمولک. مارمولک های زیاد تاکیدی دارند برای ترس های درونی شما که در برابر مسائل خود را کنار کشیده و سعی می کنید با نادیده گرفتن یا اجتناب از مشکلات خود را خلاص کنید.

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

دوست خوبم، هنگامی که از برابر مشکلات خود را کنار می کشیم، تعبیر خواب مارمولک کمکی به حل آن ها نکرده ایم. آن ها بیشتر و بزرگتر شده و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند. برای دست یافتن به آرامش خاطر و موفق بودن، بیاموزید با مشکلات روبرو شده و تعبیر خواب مارمولک راه حلشان را بیابید.

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک سفید

دیدن مارمولک در خواب نشانه دشمنی موزی و زیرک است تعبیر خواب مارمولک مثلا اگر خانمی در خواب ببیند مارمولکی از شلوار او بالا میرود نشانه ان است که مردی برای او مزاحمت ایجاد خواهد کرد

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

مثال

خواب دیدم مارمولک رو تکه تکه کردم.تعبیر خواب مارمولک ولی بازهم اون تکه ها فرار کردن رفتن تو یه سوراج

من خواب دیدم مارمولک از درو دیوارهای پنجره میاد تو بسیار سیاه و ریز بودند.

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

سلام من خواب تعبیر خواب مارمولک دیدم که با برادرم داخل دستشویی شدم و یک مارمولک سفید دیدیم که برادرم خواست اونو بکشه ولی افتاد تو چاه وقتی که تو چاه رو نگاه کردیم سه تا مارمولک اونجا بودن و تو خواب خیلی ترسیده بودم و تعبیر خواب مارمولک در ضمن دستشویی برای خونه ی خودمون بود

تعبیر دیدن مارمولک کوچک و بزرگ در خواب صبحگاهی

با عرض سلام
خواب دیدم تعبیر خواب مارمولک از کنار کفش تابستانی که به پا داشتم دو تا مارمولک مرده افتاد بیرون و من پایم را تکان میدادم

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , تعبیر خواب مارمولک بزرگ , تعبیر خواب مارمولک سفید

تعبیر خواب مارمولک

60 comments

 1. خواب دیدم یه عالمه مارمولک تو پشتمه و منم بالا پایین میپرم از دستشون خلاص شم

 2. سلام
  من خواب دیدم یه عالمه مارمولکزیر پیراهنم رو پشتمه

  • سلام
   خواب دیدم که یک گنشک از یک سوراخ سیاه یک مارمولک را میگیرد وپرواز میکند بعدیک مارموللک سفید از سوراخ بیرون میاد به من نزدیک نمیشود ومن کوشش از بین بردنش را میکنم اما نمیتوان مارمولک به من هیچ کاری ندارد میرود

  • سلام من خواب دیدم روی یه دیواری گیر کردم نه میتونم بالا برم نه پایین بیام یهو یه مارمولکی اومد گفت یا خدااو زد زیر پام منو انداخت بالای همون دیوار هیچیم نشد

  • سلام خسته نباشی خواب دیدم روی دیواری گیر کردم نمیتونم پایین بیام نه میتونم بالابرم خدا خدامیکردم یکی بیاد نجاتم بده خواب دیدم مارمولکی اومدگفت یا خدااا زد زیر پام منو انداخت بالای همون دیوار هیچیم نشد

 3. خواب دیدم مارمولک رودبوار داره میره منم می خوام بکشمش ولی نتونستم بکشمشمش و فرار کرد

 4. خواب دیدم‌ در‌خانیمان مار مولک امده بود و من فرار کردم

 5. سلام
  خواب دیدم که گنشگ از یک سوراخ سیاه یک مارمولک را در دهن خود میگرد وپرواز میکند بعد میبینم که یک مارمولک سفید از همان سوراخ سیاه بیرون میاد ومیرود نزدیک من هیچ نمیشود.

 6. سلام من خواب دیدم که از یه دیواری میخووام بالا برم وسط دیوار دیگه نتونستم بالا تر برم خیلی ترسیدم بیفتم که یهو یه مارمولکی زیر پاموگرفت و مارمولک گفت یا خدا زد زیرپام منو انداخت بالای دیوار بدونی اینکه هیچیم بشه

 7. سلام خسته نباشی خواب دیدم روی دیواری گیر کردم نمیتونم پایین بیام نه میتونم بالابرم خدا خدامیکردم یکی بیاد نجاتم بده خواب دیدم مارمولکی اومدگفت یا خدااا زد زیر پام منو انداخت بالای همون دیوار هیچیم نشد

 8. خواب دیدم تو انباری خونمون هستم و داد زدم دیدم اونجا بیشتر از هزار تا مارمولک ریز بود که با صدای من ترسیدن و فرار کردن تو خیابون و بعضیاشونم مردن کف خیابون

 9. خواب دیدم مارمولک از روی دیوار باسرعت روم میپره من زود از خواب بیدار میشم من چندبار این خوابمو میبینم

 10. من دیشب خواب دیدم تو خودنمون پر از مارمولکای بزرگ و بلندی که بلندیشون مثل بلندای مار بود خیلی میترسیدم اما ازاری بهم نمیرسوندن
  خوابم چه معنی میتونه داشته باشه

 11. خواب دیدم ی مارمولک خونگی داشتمو باهام بازی میکرد ک دیدم داره شلوارمو گاز میگیره میخواد پاره کنه ک من گرفتمشو پرتش کردم ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 12. سلام
  من خواب مارمولک های بسیارکوچک دیدم که دم آنها قطع شده بودوطرف من میومدند من هم کلا فرار کردم ویک مارمولک بزرگ هم دیدم ولی دور شدم ازهمه مارمولک ها
  تعبیرشو لطفا بگید

 13. خواب دیدم تو خونه مادری نشسته بودم . یک مارمولک کوچک فرار کرد هرچی زدم نمرد. دنبالش گشتیم و فرش رو جمع کردیم مارمولک های بزرگ تری رو پیدا کردین.اونها رو از خونه با پا به بیرون شوت می کردیم.

 14. سلام من دیشب خواب دیدم چند مارمولک داخل دستشویی بودن دوتاازانهارو کشتم ودوباره برادرم از امباری با هشت مارمولک ک دم های انهارو زنده گرفته بود اومد بیرون خیلی ترسیدم

 15. فاطی صادقی

  دیشب خواب دیدم خونه خواهرم بودم ویه مارمولک بزرگ دیدم داخل حیاطشون که به مرورزمان هی داخل خونه شدمن ازش وحشت داشتم ولی خواهرم نه ومن ازش فرارمیکردم ومیترسیدم وجیغ میزدم اماخواهرم بی تفاوت بهش بودومیخواست بکشتش اما مارمولک به من فقط میپریدواذیتم میکرد

 16. سلام من دم صبح خواب دیدم یه مارمولک دور و برم می چرخید حتی تو سفره اومد از یه بشقاب غذا خورد من ازش نمی ترسیدم فقط دوست نداشتم باشه در صورتیکه تو بیداری از مارمولک میترسم بعد به یه آقایی که نمی شناختم ولی اونم سر سفره داشت غذا میخورد گفتم و اون مارمولک رو تو دستش گرفت و ما غذا خوردیم

 17. عاطفه
  من خواب دیدم یه مارمولک طلایی رنگ در داخل سوراخ اب رفته من یک لیوان اب خوردن که مارمولک در ان بوده ولی من خوردن ان را ندیدم فقط فهمیدم خوردم

 18. سلام.
  خواب دیدم شب اس. و در بعضی جای ه مارمولک، مار، گژدم، است. و من میگریزم

  • خواب دیدم به من گفته شد خوردن مارمولک کرمهای روده رو از بین می بره منم فورا یه مارمولک قورت دادم بعد پشیمون شدم که چرا اینکارو کردم

 19. تركان باقري

  سلام من خواب ديدم يه مارمولك سبز تو خونمون هست و هر چه قدر هم كه نزديك ميشدم بزرگتر به نظر ميرسيد ولي مارمولك از پايين درمون رفت بيرون و من دارو ريخته بودم اونجا برا اين جونورا كه بميره تو خودم فكر ميكردم كه حتما اين دارو ها ميكشه اين مارمولكو .اصلان خيلي ترسيده بودم نميدونم تعبير خوابم چيه …

 20. سلام من خواب دیدم یه مارملک خیلی برزگ رو گرفتم و خواستم که بکشمش ولی کسی کمکم نکرد بعد اون رو تربیت کردم و مثل یه نوزاد باهاش بازی می کردم و اونم دیگه از من فرار نمی کرد و یه حیون خونگی روم شده بود
  تعبیرش چیه؟

 21. سلام من خواب دیدم یه مارملک خیلی برزگ رو گرفتم و خواستم که بکشمش ولی کسی کمکم نکرد بعد اون رو تربیت کردم و مثل یه نوزاد باهاش بازی می کردم و اونم دیگه از من فرار نمی کرد و یه حیون خونگی روم شده بود
  تعبیرش چیه؟

 22. خواب دیدم مامانم برام یه مارمولک طلایی کادو خریده منم دوستش داشتم غذا میدادم بهش بزرگش کردم تا اندازه سوسمار شد بعد هرکاری کردم بکشمش فرار میکرد:||

  • سلام من خواب دیدم خونمون پراز مارمولک کوچیک و بزرگ شده،یکیشون رفت تو شلوارم خیلی ترسیده بودم وقتی از شلوارم انداختمش بیرون پامو نگا کردم ک مارمولکه گوشتمو خورده بود و پام سوراخ شده بود

 23. من خواب دیدم که زیر مبلمان مارمولک بااندازه های متفاوت هست و من سیع کردم با پیف پاف بکشمشان ولی نشد انها زنده ماندن و من از خواب پریدم

 24. سلام.خواب دیدم ی مارمولک بزرگ سفید تو دستشویی هست من می‌ترسم آب میگیرم روش که بره تو چاه ولی نمیشه یهو کلی مارمولک دیگه هم از در دیوار می‌زنن بیرون .خیلی ترسیدم از خواب پریدم

 25. زهرافراهانی

  سلام من خواب دیدم کف اتاقمون یک مارمولک متوسط ذومده شوهرم هی میترسید میخواست بکشتش مارمولک زرنگ بود بعد ب شوهرم گفتم مناز مارمولک نمیترسم من میکشمش اصلانترسیدم ولی زرنگ بود همش دنبالش میدویدم بعد نتونستم بکشم بیدار شدم

 26. حسین شیرزاد

  سلام و دورود به شمای بزرگوارسپاسگزارم از تعبیری که می فرمایید ، خواب دیدم یه مارمولک بزرگ و تو یه ظرفی که سرش و بستم اسیر کردم و خیلی هم چندشم میشد ، بعد اون دیدم از تو ظرف فرار کرد و به دیوار که رسید یه مارمولک خیلی خیلی بزرگتر از اون که البته شکل مارمولک داشت فکر کنم پنجاه سانت بود در یه چشم به هم زدن خورده شد ، و اصلا ناراحت هم نشدم ، گفتم به درک ، ولی این مارمولک کوچیکتره که خودش سی سانتیمتر بود و میدونم برای چیزی گرفته بودم در ضمن بزرگوار هم تو کار متافیریک و انرژی درمانی و غروبش هم داشتم شمن سرخپوستی کار میکردم ، و رابطه عاطفی خیلی بدی هم با همسرم دارم و چیری باعث شد وضعیت مالیم خیلی بهم ریخته البته روز به روز داره بهتره میشه ، متشکرم از اینکه برام تعبیر میکنید ، سپاس

 27. باعرض سلام خواب دیدم درون دسشویی هستم ومارمولک های زیادی به دیواردسشویی بودخیلی میترسیدم یکی ازانهاخیلی بزرگ وچندش وترس اوربودناگهان شوهرم راجلوی روی خودم دیدم که باخنده اون مارمولک بزرگ راگرفت وسمت من انداخت طوری ترسیدم که ناکهان ازشدت ترس ازخواب پریدم وفک میکردم واقعاتوی لباسمه

 28. با سلام من خواب دیدم خونه پدریم بودم و یک مارمولک کوچک و یک مار مولک بزرگ روی دیوار ایوان میرفتن و من با جارو نینداختم پایین باز روی دیوار میو مد بعد برادرم اومد کوچیکه رو کشت و بزرگه انگار پریده بود رو سرم برادرم سریع گرفت او نو با ضربه محکم به زمین انداخت لطفا تعبیر این خواب منو بگید ممنون

 29. سلام من خواب دیدم دارم غذا میخورم بعد اولین لقمه رو که خوردم دیدم مارمولک تو دهنمه بعد سریع غذا رو از دهنم در اوردم پرت کردم رو زمین، بعد تو خواب خیلی ترسیده بودم و حس میکردم الان میمیرم(بخاطر سم مارمولک)ولی چیزیم نشد‌.الان یه هفته از این خوابم میگذره ولی یه ترس عجیبی وجودمو فرا گرفته،خوابه خیلی برام واقعی بود انگار تو بیداری بود…
  لطفا تعبیر خوابمو بگید.ممنون

 30. من خواب دیدم مارمولک چشم سیاهی دردهان فرزندم رفته ومن بیرون کشیدمش ولی نکشتمش وازاونجا فرار کردم

 31. سلام خواب دیدم. یک مارمولک کوچک زرد که دست وپاش شکسته بود وبا مشکل میدوید. .تو خونه بود و من باپارچه انداختمش بیرون پنجره. .و سریع میخواست برگرده و دوباره بیاد. .تو فکر بودم..که بگیرمش بندازمش. تو شیشه درب دار. ..و انداختمش تو شیشه و. فکر میکردم. الکل بریزم. .یا نه. ..که نه. …و نمیخواستم. ادیتش کنم. .و نگران و ترسیده بودم. .از خواب پریدم….لطفاً. تعبیر بفرمایید. متشکرم

 32. من خواب دیدم یه عالمه مارمولک خوابیدن پشت کمرم

  • سلام این نشانه اینه که ی فرد ک از نظر روحی یا جسمی دچار مشکلیه میخوات ب شما اسیب بزنه

 33. سلام
  خواب دیدم داخل قابلمه بزرگی از غذا مارمولکی بود ک دم نداشت و برعکس روی غذا بود
  من همش نگران بودم ک کسی اون مارمولک زشتو کسی نبینه

 34. خواب دیدم وارد شهری شدم که پر از مارمولک بود وهمه از انها فرار میکردند صدمه ای به کسی نمیزدند در اخر هم انها را از شهر بیرون کردند

 35. سلام من هر چند وقت خواب مارمولک میبینم همیشه مارمولک تو خوابمه و بیشتر وقتا هم خواب سگ میبینم من دختر ۲۲ ساله ام لطفا کسی اگه عارفه و بلده جوابم رو به ادرس جیمیلم بفرسته

 36. سلام من خواب دیدم یه مارمولک سیاه وبزرگ وگرفتم اسیر کردم ولی دختر هواهرشوهرم آزادش میکنه خواهش میکنم جواب بدین

 37. سلام
  خواب دیدم ک منزل داییم هستم و روی دیوار خونش پر از مارمولک زرد رنگ است ک من و مادرم مارمولکهارو با خاک جمع میکنیم

 38. سلام
  خواب دیدم منزل داییم روی دیوار پر از مارمولک زرد است
  مادرم و من درحال جمع کردن اونا از روی دیوار بودیم
  مارمولک رو ک جمع میکردیم ب همراه خاک بود

 39. سلام من خواب دیدم یه چشمه ابی هست پرازمارمولک ازاون ابم خوردم بعدمارمولکام هم میگرفتم تودستم فرارمیکردن تواب

 40. سلام من خواب دیدم یه چشمه ابی هست پرازمارمولک ازاون ابم خوردم بعدمارمولکام هم میگرفتم تودستم فرارمیکردن تواب

 41. سلام من خواب دیدم یه عالمه مارمولک پشتم زیر لباسم هست مامانم هر چقدر میگره تموم نمیشن

 42. سلام من خواب دیدم که یه مارمولک سیاه پلنگی
  روی دلم است و بعد بیدار شدم هیچی نبود

 43. سلام من خواب دیدم یه مارمولک روی دلم نشسته وبعد بیدار شدم وقتی دوباره خوابیدم یه حیوان دگه رو خواب دیدم که برم حمله میکنه

 44. سلام خواب دیدم مامانم مشغول غذا درست کردنه که یه باره دیدم یه مارمولک رو زمینه داره بچه میاره بچه مارمولک پرید رو دیوار بچه ی بعدیش بزرگتر بود افتاد تو غذا

 45. لطفا اگه تعبیرش میدونین بگید

 46. سلام من خواب دیدم از یه رود خانه گذشتم که مامولک های زیادی توش شنا میکردن وبعد از گذشتن از انجا با خانوادم چند مارمولک گرفتیم و کباب کردیم خوردیم خواستم بدونم تعبیرش چیه

 47. سلام خواب دیدم که یه مارمولک از جلوم تویه سوراخ درآمد وبا شدت فرار کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.