تعبیر خواب گردو با پوست چوبی

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

تعبیر خواب گردوتعبير گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت است و اين تفاوت کلي است. گردو با پوست مالي است حرام که آگاهانه از آن استفاده مي شود.تعبیر خواب گردو همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگين و سياه مي کند

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

تعبیر خواب گردودر خوابهاي ما گردوي پوست دار لذت يا مالي است حرام که مصرف کننده اش با کيد و نيرنگ و آلودگي دست و دامن ، آن را به چنگ مي آورد و مي برد و مي خورد و گناهش بر گردن بيننده خواب مي ماند.

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

‫تعبیر خواب گردو با پوست ‫, تعبیر خواب گردو , ‫تعبیر خواب گردو خوردن , گردو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

امام صادق می گوید تعبیر خواب گردواگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است

تعبیر خواب گردوفرقی نمی کند گردو کوچک یا بزرگ باشد .

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

‫تعبیر خواب گردو با پوست ‫, تعبیر خواب گردو , ‫تعبیر خواب گردو خوردن , گردو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

تعبیر خواب گردوکندن و چیدن گردو :  رسیدن به پولی که ممکن است حلال نباشد .

تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای / یا بدون پوست / یا مغز گردو / شکستن گردو ی پوست قهوه ای : ثروت و روزی حلال

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

‫تعبیر خواب گردو با پوست ‫, تعبیر خواب گردو , ‫تعبیر خواب گردو خوردن , گردو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گردو بدانید

تعبیر خواب گردوتعبیر خواب خوردن گردو با نان و پنیر و کشمش و پسته و عسل و ……..  بسیار خوب است و نشانه خوشبختی و زندگی بسیار عالی می باشد .

تعبیر خواب گردو گردو دادن به مرده خوب نیست و نشان از آن است که ثروت را باد می برد . ولی گرفتن گردو یا هر چیز دیگری از مرده نشان از بدست آوردن ثروت ، تعبیر خواب گردوخوشبختی و سعادت می باشد .

تعبیر خواب گردو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.