فال روزانه چهارشنبه 3 تیر 94

فال روزانه چهارشنبه 3 تیر 94 فال روزانه,فال امروز,فال روز,فال روز تولد, فال هفته,انواع فال,فال روزانه حافظ فروردین : اگر امروز همسر شما یا یکی از دوستانتان خیلی پرخاشگر شده است سعی …

برای خواب معصومانه ی عشق

برای خواب معصومانه ی عشق برای خواب معصومانه ی عشق کمک کن بستری از گل بسازیم برای کوچ شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم کمک کن سایه بونی …

شعر رقص از مولانا

شعر | شعر رقص مولانا | رقص آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر …

فال | فال حافظ | نخستین فال حافظ

فال حافظ

 شاید برایتان سوال شده باشد که گرفتن فال حافظ از چه زمانی متداول شد

ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ  ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .

دکتر ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ ‏« ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺣﺎﻓﻆ ، ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻛﻪ ﻛﻼﻡ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻗﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،

ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻜﻔﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺄﻝ ﺍﺯ ﻛﻼﻡ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﻏﺰﻟﻬﺎﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺒﺪﯼ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﻛﻮﺩﻛﯽ ﺗﻔﺄﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ

ﻭ ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۲ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﯾﺎﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﻘﺐ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻏﺰﻝ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ :

ﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺩﻣﺪ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﯾﺎﺭ ﺣﻮﺭﺳﺮﺷﺖ

ﻣﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ

ﻛﻪ ﺍﮔﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺖ؟

ﻗﺪﻡ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺣﺎﻓﻆ

ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮﻕ ﮔﻨﺎﻫﺴﺖ، ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 خرداد 1394
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.