طنز ماجرای کار جستن من و فال حافظ

طنز ماجرای کار جستن من و فال حافظ | فال حافظ در این مطلب اشاره می کنیم به جوان جویای کاری که با ذوق فال حافظ می گیرد و فال حافظ به …

فال روزانه چهارشنبه 20 خرداد 94

فال حافظ روزانه چهارشنبه 20 خرداد 94 فـال روزانـه-فال امروز فروردین چند ماه است که حس می کنید همه چیز در حیات حرفه ای شما شتاب فراوانی یافته است. شاید بعضی پروژه …

فال حافظ روزانه 23 خرداد 1394

فال حافظ روزانه 23 خرداد 1394 23/3/1394 شنبه فـال روزانـه-فال امروز فروردین آیا متوجه تنش در احساسات خود شده اید؟ شما انسان منعطفی هستید، ولی حتی شما هم فکر می کنید تنش …

فال | فال حافظ | نخستین فال حافظ

فال حافظ

 شاید برایتان سوال شده باشد که گرفتن فال حافظ از چه زمانی متداول شد

ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ  ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .

دکتر ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺪ ﺳﻮﻡ ‏« ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺣﺎﻓﻆ ، ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻛﻪ ﻛﻼﻡ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻗﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،

ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻜﻔﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺄﻝ ﺍﺯ ﻛﻼﻡ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﻏﺰﻟﻬﺎﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺒﺪﯼ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﻛﻮﺩﻛﯽ ﺗﻔﺄﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ

ﻭ ﻏﺰﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۲ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﯾﺎﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﻘﺐ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻏﺰﻝ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ :

ﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺩﻣﺪ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﯾﺎﺭ ﺣﻮﺭﺳﺮﺷﺖ

ﻣﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ

ﻛﻪ ﺍﮔﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺖ؟

ﻗﺪﻡ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺣﺎﻓﻆ

ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮﻕ ﮔﻨﺎﻫﺴﺖ، ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 13 خرداد 1394

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.