تعبیر خواب تخم مرغ خوردن

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

دانیال (ع) می گوید :تعبیر خواب تخم مرغتخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید :تعبیر خواب تخم مرغ گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه ۴۸

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب تخم مرغ خوردن , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

بیتون مى‏گوید: تعبیر خواب تخم مرغدیدن تخم مرغ در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر در خواب یک تخم مرغ گندیده ببینید، یعنى دچار ضرر و زیان مى‏شوید. خوردن تخم مرغ در خواب،تعبیر خواب تخم مرغ بیانگر آن است که دچار گرفتارى و دردسر مى‏شوید.

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب تخم مرغ خوردن , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

کرمانی می گوید :تعبیر خواب تخم مرغ اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد وتعبیر خواب تخم مرغتعبیر خواب تخم مرغ اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب تخم مرغ خوردن , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب تخم مرغ اطلاعات بیشتری داشته باشید

برایت مى‏گوید: تعبیر خواب تخم مرغ خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. تعبیر خواب تخم مرغدیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

تعبیر خواب تخم مرغ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.