خواص نارنگی چیست

از نارنگی بیشتر بدانیم اسم من نارنگي است و انواع و اقسام شیرین و ترش بزرگ و كوچك به اندازه یك فندق تا برابر یك گرمك دارم . از نارنگی بیشتر بدانیم …

ایدز مخفف چیست

از ایدز بخوانید ایدز (به انگلیسی: AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی (به انگلیسی: Acquired immune deficiency syndrome)، نوعی بیماری است ایدزکه در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (HIV) ایجاد …

تعبیر خواب انگور یاقوتی

درباره تعبیر خواب انگور اطلاعات بیشتری داشته باشید محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب انگور انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به …

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرشمعني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي است که مي گسترانند و بر آن مي نشينند تعبیر خواب فرشحتي ممکن است آجر يا موزائيک يا سنگ را هم فرش کنند تعبیر خواب فرشکما اين که زياد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنيده و ديده ايم

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش نو , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرشفرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند تعبیر خواب فرشحتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش)تعبیر خواب فرش و امثالهم را شنیده و دیده ایم.

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب فرشاگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.تعبیر خواب فرش اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد،تعبیر خواب فرش دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش نو , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرشفرش در خواب حيثيت و آبرو و اعتبار بيننده خواب است. اعتباري است که نزد ديگران داريتعبیر خواب فرشم يا تاميني است که خودمان براي روز مبادا فراهم آورده ايم. فرش معني عام دارد و زيلو و قالي را تعبیر خواب فرشنيز شامل مي شود حتي بوريا، حصير، موکت، تايل و خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فرش , تعبیرخواب فرش نو , فرش در خواب دیدن , خواب فرش بافتن

درباره تعبیر خواب فرش از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب فرش اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، تعبیر خواب فرشدلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند بر قالی نشست و تعبیر خواب فرشندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.

تعبیر خواب فرش

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.