بازی انفجار ، کلاهبرداری به روش سایت های شرط بندی

بازی انفجار ، کلاهبرداری به روش سایت های شرط بندی

بازی انفجار ، کلاهبرداری به روش سایت های شرط بندی ممنوعیت پدیده های مختلف اجتماعی هیچگاه باعث از بین رفتن اقبال عمومی نسبت به آنها نمی شود، همیشه یک آدم پیدا می …

تعبیر خواب دیدن پول های آتش گرفته در خانه چیست

تعبیر خواب دیدن پول های آتش گرفته در خانه چیست تعبیر خواب دیدن پول های آتش گرفته در خانه چیست تعبیر خواب پول آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب پول پیدا …

بادام هندی برای کودکان

توصیه های برای مصرف بادام هندی بادام هندی شور یا بوداده یکی از تنقلاتی است که این روزها به صورت بسته بندی در فروشگاه ها و مغازه ها و به صورت فله …

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فرش دستباف , تعبیر خواب فرش شستن , تعبیر خواب فرش نو

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

تعبیر خواب فرش اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متعبیر خواب فرشتغیر شود.

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

اگر درخواب قالی را سبز و تعبیر خواب فرشپاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را تعبیر خواب فرشدر خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

اگر درخواب بیند بر تعبیر خواب فرشقالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود. اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد،تعبیر خواب فرش دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.

تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فرش دستباف , تعبیر خواب فرش شستن , تعبیر خواب فرش نو

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است. اگتعبیر خواب فرشر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد.

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد. اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید. اگر در خوتعبیر خواب فرشاب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد. تعبیر خواب فرشجابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد،

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد. اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، یـعـنـی رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد. اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، یـعـنـی زندگی بر تو سخت می‌گذرد. اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، یـعـنـی نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آتعبیر خواب فرشن را پهن شده ببینی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از: 1- عزت و جاه و مقام 2- بزرگی و والایی 3- رتبه و مرتبه4- مال 5- عمر طولانی 6- تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش. تعبیر دیدن فرش فروشی که پول می‌گیرد، بر خلاف شش حالت قبل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرش را فروخته‌ای یا به کسی

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي است که مي گسترانند و بر آن مي نشينند حتي ممکن است آجر يا موزائيک يا سنگ را هم فرش کنند کما اين که زياد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنيده و ديده ايم. فرش در خواب حيثيت و آبرو و اعتبار بيننده خواب است. اعتباري است که نزد ديگران داريم يا تاميني است که خودمان براي روز مبادا فراهم آورده ايم. فرش معني عام دارد و زيلو تعبیر خواب فرشو قالي را نيز شامل مي شود حتي بوريا، حصير، موکت، تايل و خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند و کلا در روياهاي ما آبرو و اعتبارند …

تعبیر خواب فرش , تعبیر خواب فرش دستباف , تعبیر خواب فرش شستن , تعبیر خواب فرش نو

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

از نظر قضاوت ديگران و تامين است اتعبیر خواب فرشز ديدگاه خودمان. چنان چه در خواب ببينيد اتاق هاي مفروش و گسترده و وسيعي داريد آبرو و حيثيت و اعتبار و شخصيت شما نزد افراد جامعه تامين است و خواب شما مي گويد مردم درباره شما خوب قضاوت مي کنند و احترام قائلند. ضمنا تامين مالي حاصل مي کنيد که خيالتان از جهت فرداي احتمالي آسوده مي شود. حال اگر ديديد که اتاق هاي خانه شما مفروش نيستند

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

تعبير کاملا خلاف آن است که گفته شد. اگر در خواب ببينيد که جائي از اتاق يا خانه شما مفروش است و جائي زمين ديده مي شود نشان آن است که موقعيتي متزلزل و ناپايدار داريد. اگر ديديد اتاق خود را با زيلو فرش کرده و روي زيلو يک قالي گران بها گسترده ايد خواب شما مي گويد چهره خويش را با سيلي سرخ نگه مي داريد زيرا موقعيت شما خوب نيست ولي ظاهر را حفظ مي کنيد. تعبیر خواب فرشاگر فرشي گران بها را با حصير پوشانده باشيد تعبير خلاف آن است.

تعبیر خواب فرش و دیدن قالی و فرش بافی

خواب شما مي گويد موقعيت خوبي داريد اما ظاهرتان طوري است که مردم اعتباري به شما نمي دهند. اگر در خواب ببينيد فرشي را مي فروشيد به کسي که فرش را مي خرد نياز پيدا مي کنيد و اگر ديديد فرشي را مي خرتعبیر خواب فرشيد سود مي بريد مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد  

تعبیر خواب فرش

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 27 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.