تعبیر خواب دیدن باغ وحش

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید ليلا برايت مى‏گويد:  تعبیر خواب باغ وحشاگر خواب ببينيد كه در يك باغ وحش حضور يافته‏ايد، به اين معنا است كه بايد در انجام …

خواص نارگیل برای پوست

خواص نارگیل را بشناسید میوه نارگیل با نام علمی (Cocos nucifera) با پوست سخت و قهوه ای رنگ، ابتدا در جنوب آسیا کشت می شد و در حال حاضر به صورت درخت …

مصرف به لیمو

از به لیمو چقدر می دانید به لیموبه‌لیمو نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچۀ این گیاه ۱٬۵ تا ۲ متر است که گاهی بیشتر هم …

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

تعبیر خواب زایمان لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزوتعبیر خواب زایمان

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

1ـ خواب زایمان در خواب تعبیر خواب زایمان، نشانة بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند تعبیر خواب زایمان، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است تعبیر خواب زایمانکه ارثی کلان به او خواهد رسید .

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نتعبیر خواب زایمانابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

‫تعبیر خواب زایمان , تعبیر خواب زایمان پسر , تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , تعبیر خواب زایمان طبیعی بدون درد

نفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در خواب تعبيرات و تعبیر خواب زایمانتاويلات بسيار گوناگون دارد. به طور کلي اگر مردي در خواب ببيند که بار دار شده و وضع حمل مي کند به هيچ وجه خوب نيست.

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

چنانچه مردي ببيند باردارد بي آبرو و رسوا مي شود همه اموري که خاص زن هاست براي مردان زشت است به خصوص بارداري که بي آبروئي تعبير مي شود ولي اگر تعبیر خواب زایمانمردي در خواب ببيند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسيار شرم آور است. جدا شدنتعبیر خواب زایمان يک زندگي از يک مرد در خواب به منزله اعلام مرگ اوست. حتي ديدن قابله که نوزاد اولين …

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

تنفس را در دست او مي کند براي مرد ميمون نيست و شئامت دارد. قابله با دست خود بچه را مي گيرد وتعبیر خواب زایمان حيات نوزاد با او آغاز مي گردد لذا در خواب در شرايط خاصي که در علم وسيع و گسترده است مي تواند شاهد آخرين نفس هم باشد . پس ديدن قابله در خواب مبارک و خوب شناخته نشده. اگر مردي خويشتن را با قابله اي تنها ببيند بايد منتظر حوادثي باشد. اگر زني باردار باشد

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و قابله اي را در خواب ببيند هيچ تعبيري ندارد چون شرايط طبيعي و فيزيکي زن باردار اقتضا مي کند که به قابله بينديشد و اين انديشه ها بي ترديد در روياي او شکل مي گيرند و به صور مختلف متجلي مي شوند و در اين حالت استعبیر خواب زایمانت که براي زن باردار فراغت از غم و رنج تعبير مي شود

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و خوب است ولي اگر زني باردار نباشد و قابله اي را در خواب ببيند که آمده تا بچه او را بگيرد و در عمل زايمان به او کمک کندخوب نيستعبیر خواب زایمان. در اين حالت قابله از غم و رنج و اندوه خبر مي آورد. اگر زن يائسه در خواب ببيند که قابله اي آمده تا در زايمان به او کمک کندخوب نيست. توجه کنيد که زن يائسه با نازا فرق مي کند و چنانچه زن نازا چنين چيزي را در خواب ببيند اين تعبير را ندارد. اگر مردي که همسرش باردار نيست

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن

و در خواب ببيند قابله اي آمد تا در زايمان به زن او کمک کندخوب نيست. چنانچه آن تعبیر خواب زایمانو شوهر بچه نداشته باشند غم و رنج است و اگر صاحب فرزند باشند بايد مراقب سلامت و صحت يکي از فرزندان خويش باشند. روي هم رفته ديدن قابله در خواب نيکو نيست.  

تعبیر خواب زایمان

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 24 شهریور 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.