مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

اشعار عاشقانه شاملو , اشعار عاشقانه شاملو برای آیدا , گزیده اشعار عاشقانه شاملو , اشعار کوتاه عاشقانه شاملو

اشعار عاشقانه شاملو روزی ما دوباره کبو ترهای مان را پیدا خواهیم کرد…
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت …
روزی که کمترین سرود
بوسه است !
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست !
روزی که دیگر درهای خانه اشعار عاشقانه شاملو شان را نمی بندند .
قفل ،
افسانه یی ست !
و قلب ،
برای زندگی بس است !
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است ،
تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی .
روزی اشعار عاشقانه شاملو که آهنگ هر حرف زندگی ست ،
تا من به خاطر ِ آخرین شعر رنج ِ جست و جویِ قافیه نبرم .

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

روزی که هر لب ترانه یی ست ،
تا کم ترین سرود ، بوسه باشد.
روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی ،
و مهربانی با زیبایی یکسان شود .

روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم …
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی
که دیگر ،
نباشم…! اشعار عاشقانه شاملو

«عاشقانه های شاملو»

♡♡

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

♡♡

بی گاهان
به غربت
به زمانی که خود در نرسیده بود –
چنین اشعار عاشقانه شاملو زاده شدم در بیشه جانوران و سنگ،
و قلبم
در خلاء
تپیدن آغاز کرد

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

* * *
گهواره تکرار را ترک گفتم
در سرزمینی بی پرنده و بی بهار
نخستین سفرم باز آمدن بود ازچشم اندازهای اشعار عاشقانه شاملو امید فرسای ماسه و خار،
بی آن که با نخستین قدم های نا آزموده نوپائی خویش
به راهی دور رفته باشم
نخستین سفرم
باز آمدن بود

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

سکوت آب
می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛
سکوت گندم
می تواند گرسنه اشعار عاشقانه شاملو گی باشد و غریو پیروزمند قحط؛
هم چنان که سکوت آفتاب
ظلمات است
اما “سکوت آدمی”
فقدان جهان و خداست:
غریو را
تصویر کن!

اشعار عاشقانه شاملو , اشعار عاشقانه شاملو برای آیدا , گزیده اشعار عاشقانه شاملو , اشعار کوتاه عاشقانه شاملو

♡♡

♡♡

♡♡

بتهایم را می شکنم
تا فرش کنم
بر راهی که تو اشعار عاشقانه شاملو از آن می گذری
برای شنیدن ساز و سرود من..!

«اشعار عاشقانه شاملو»

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

♡♡

♡♡

♡♡

هزار معبد به یکی شهر…
بشنو:
گو یکی باشد معبد به همه دهر
تا من آن‌جا برم نماز
که تو باشی.
چندان اشعار عاشقانه شاملو دخیل مبند که بخشکانی‌ام از شرم ِ ناتوانی‌ خویش:
درخت ِ معجزه نیستم
تنها یکی درخت‌ام

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

نوجی در آبکندی،
و جز این‌ام هنری نیست
که آشیان ِ تو باشم،
تختت و تابوتت

من تمامی ِ مردگان بودم:
مرده ی پرندگانی که می خوانند
و خاموش اند،
مرده ی اشعار عاشقانه شاملو زیبا ترین جانوران
بر خاک و در آب

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

مرده ی آدمیان همه
از بد و خوب…
من آنجا بودم
در گذشته
بی سرود.
با من رازی نبود
نه تبسمی
نه حسرتی.
به مهر
مرا
بی گاه

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

در  اشعار عاشقانه شاملوخواب دیدی
و با تو
بیدار شدم..!

«عاشقانه های شاملو»

♡♡

♡♡

♡♡

تنها

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

هنگامی که خاطره ات را می بوسم
  اشعار عاشقانه شاملو درمی یابم دیری است که مرده ام
چرا که لبان خود را از پیشانی خاطره ی تو سردتر می یابم
از پیشانی خاطره ی تو
ای یار
ای شاخه ی جدامانده ی من…!

«عاشقانه های شاملو»

♡♡

♡♡

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

♡♡

و من
همه‌ی جهان را
در اشعار عاشقانه شاملو پیراهنِ گرم تو
خلاصه می‌کنم ..!

«عاشقانه های شاملو»

♡♡

♡♡

♡♡

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

اشعار عاشقانه شاملو , اشعار عاشقانه شاملو برای آیدا , گزیده اشعار عاشقانه شاملو , اشعار کوتاه عاشقانه شاملو

قصه نیستم اشعار عاشقانه شاملو که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی

مجموعه ای از اشعار عاشقانه شاملو

من درد مشترکم
مرا فریاد کن …!!

اشعار عاشقانه شاملو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.