سری جدید جملات زیبای آرتور شوپنهاور

اس ام اس | جملات آرتور شوپنهاور | آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

با مصلحت ديگران ازدواج كردن

در جهنم زيستن است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

شخصي كه همواره سواري مي كند

سرانجام راه رفتن را از ياد مي برد

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

ما سه چهارم زندگیمان را به هدر می دهیم

برای این که شبیه دیگران شویم

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

همه جا سادگي و بي ريايي جذاب است و تزوير نفرت انگيز

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

زندگي پرسش دشواري است

من ترجيح مي دهم آن را صرف تامل بر خودش كنم

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

ازدواج

اتحاد دلها است نه ذهنها

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

مرد قادر است

همزمان محبوبه ي خود را دوست بدارد و از او متنفر باشد

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

آيا اين جهالت نيست

كه انسان ساعتهاي شيرين امروز را

فداي روزهاي آينده كند

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

در حقيقت

محنت و رنج

اولين شرط و اساس هستي است.

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

اگر کسي يار و همدمی مي خواهد که بتواند اوقات تنهايی او را پر کند

و احساس انزوا را از او دور نمايد

اجازه بدهيد سگها را پيشنهاد کنم

که ویژگی های ذهنی شان مسرت و شادی به ارمغان می آورد.

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

حماقت بزرگی ست که آدمی برای برنده شدن در بیرون

در درون ببازد

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

به یاد داشته باشید

آن که برای ابلهان می نویسد

همواره مخاطب بسیار می یابد

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

جهان

تصور من است

جملات آرتور شوپنهاور

Arthur Schopenhauer

مطالعه، انديشيدن با ذهن ديگري است

اس ام اس | جملات آرتور شوپنهاور | آرتور شوپنهاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.