گلچین زیباترین شعر در مورد پسته

گلچین زیباترین شعر در مورد پسته

شعر در مورد پسته شعر در مورد پسته , شعری در مورد پسته,شعر کودکانه در مورد پسته,شعر خنده دار در مورد پسته,شعر طنز درمورد پسته,شعری درباره پسته,شعر کودکانه درباره پسته,شعر طنز درباره …

گلچین زیباترین شعر در مورد مکه

گلچین زیباترین شعر در مورد مکه

شعر در مورد مکه ,شعر در مورد مکه,شعر در مورد مکه و مدینه,شعر در مورد مکه رفتن,شعری در مورد مکه,شعر کریمی درمورد مکه,شعر طنز در مورد مکه,شعر طنز ترکی در مورد مکه,شعر …

اس ام اس های زیبای شعر

اس ام اس | اس ام اس های شعر| اس ام اس شعر اس ام اس شعر sms shEer • افتخارم همه این است که در یاد منی هرچه دیدم همه زشت …

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعری در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعرهایی در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر جدید در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر زیبا در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه,شعر درباره ضمیر ناخودآگاه,شعر ضمیر ناخودآگاه

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ضمیر ناخودآگاه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تویی « مرجع » برای ( من ) ، ( تو ) و ( او ) ( ما ) ، ( شما ) ، ( ایشان )

« جدا » نه ؛ « متّــصل » گردان ، مرا بر خود « ضمــیــر » امشب

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

تو آن تصویر جاویدی که حتی مرگ جادویی

نداند نقشت از لوح ضمیر من ستردن را

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری در مورد ضمیر ناخودآگاه

زجرآور است اینکه ببینم برای “تو”

دلداده ای چو “من” بجز یک ضمیر نیست

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعرهایی در مورد ضمیر ناخودآگاه

ما هر دو می دانیم

چشم زبان پنهان و پیدا راز گویانند

و آنها که دل با یکدگر دارند

حرف ضمیر دوست را ناگفته می دانند

ننوشته می خوانند

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر زیبا در مورد ضمیر ناخودآگاه

سکوت، حرف دلت نیست، خاطرت باشد

چـرا ضـمـیـر تـو بـر عـکس ظاهرت باشد؟

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر جدید در مورد ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ها بدل اسم اعظم اند همه

از او و ما که منم تا من و شما که تویی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر قشنگ در مورد ضمیر ناخودآگاه

صدق، روشنگر ضمیر من است

صبح روشن ضمیر، پیر من است

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه

از آن ضمیر صواب آن اثر همی بینم

که مثل آن نگذشتست هرگزم به ضمیر

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

بشناسد به ضمیر آنچه همی خواهد بود

آفرین بادبرآن طبع و برآن پاک ضمیر

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر درباره ی ضمیر ناخودآگاه

وجود آگهش از سر هر وجود خبیر

ضمیر روشنش از فکر هر ضمیر آگاه

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 دارم ضمیر روشن و رای منیر از آنک

جز مهر روی دوست مرا در ضمیر نیست

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر سعدی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 به ضمیر همچو گلخن سگ مرده درفکندم

ز ضمیر همچو گلشن گل و یاسمن بچیدم

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر مولانا در مورد ضمیر ناخودآگاه

 سهلست اگر گهی گذرد در ضمیر تو

وحشی که جز تو هیچکسش در ضمیر نیست

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر مولوی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 نگیرد خردمند روشن ضمیر

زبان بند دشمن ز هنگامه گیر

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر نظامی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 آفتاب شکفته رو صائب

گلی از گلشن ضمیر من است

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر فردوسی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 مدحت تو مرا عروس ضمیر

صفت تو مرا نگارستان

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر خیام در مورد ضمیر ناخودآگاه

 چون زبان گشت ترجمان ضمیر

همچو دل گشت قهرمان فطن

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر عظار در مورد ضمیر ناخودآگاه

 برآوردن ز مغرب آفتابی

مسلم شد ضمیر آن سری را

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر پروین در مورد ضمیر ناخودآگاه

 مرغان ضمیر از آسمانند

روزی دو سه بسته زمینند

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر شاملو در مورد ضمیر ناخودآگاه

 بلبلان ضمیر خود دگرند نطق

حس پیششان چو بانگ کلاغ

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر شهریار در مورد ضمیر ناخودآگاه

 ضمیر همدگر دانند یاران

نباشم یار صادق گر ندانم

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر فروغ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 تا بیابم ز شمس تبریزی

صحت این ضمیر بیمارم

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر حیدرزاده در مورد ضمیر ناخودآگاه

 دیبا همی بدیع برون آری

اندر ضمیر توست مگر ششتر

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر خواجوی کرمانی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 ضمیر روشن مابین که ظلمت عرفی

بدامنش گهر شبچراغ میریزد

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر صائب در مورد ضمیر ناخودآگاه

 آینه معنی ازو روشنست

انجمن افروز ضمیر منست

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر شهریار در مورد ضمیر ناخودآگاه

 درین ویرانه جز یاد خط الفت سواد او

تعلق نقش خود ننشاند بر لوح ضمیر من

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر نیما در مورد ضمیر ناخودآگاه

 پوشیده نیست راز هواداری عدم

پیداست از نفس که چه دارد ضمیر من

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر سهراب سپهری در مورد ضمیر ناخودآگاه

 در دفتر ضمیر، چو ابلیس خط نوشت

آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر علی معلم در مورد ضمیر ناخودآگاه

 روشن ضمیر آنکه ازین خوان گونه گون

قسمت همای وار بجز استخوان نداشت

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر حمید سبزواری در مورد ضمیر ناخودآگاه

 زنده دلی، عالم و فرخ ضمیر

مهر صفت، شهرتش آفاق گیر

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر هوشنگ ابتهاج در مورد ضمیر ناخودآگاه

 مرا نگر، چه نکو رای و نغز گفتارم

ترا ضمیر، بداندیش و الکنست زبان

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر علی گرمارودی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 جام جهان نماست ضمیر منیر دوست

اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر سعدی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 بجز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر

که هست گوش دلش محرم پیام سروش

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 اسیر عشق شدن چاره خلاص من است

ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر مولانا در مورد ضمیر ناخودآگاه

 روی نکو، به طینت صافی نمیرسد

گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 همه عالم به عشقبازی رفت

نام سعدی که در ضمیر تو نیست

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر حضرت حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 نه آن چنان به تو مشغولم ای بهشتی رو

که یاد خویشتنم در ضمیر می آید

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 بذل تو کردم تن و هوش و روان

وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 تا تو مصور شدی در دل یکتای من

جای تصور نماند دیگرم اندر ضمیر

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان

تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمیر

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر مولانا در مورد ضمیر ناخودآگاه

 با بلبلان سوخته بال ضمیر من

پیغام آن دو طوطی شکرفشان بگوی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر سعدی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 شاهد منجمست چه حاجت به شرح حال

در وی نگاه کن که بداند ضمیر تو

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 طرب سرای خیال من است پرده غیب

خزینه دار ضمیر من است روح امین

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر حضرت حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 جز غمت، کاری نخواهد، بر ضمیر ما گذشت

جز رخت، نقشی نخواهد در خیال ما نشست

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 آن لفظ وعده ای که پی آن محقرست

حاشا که از ضمیر منیرت رود زیاد

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 در ضمیر نقطه ما صد سواد اعظم است

چشم کوته بین مردم چون کند ادراک ما؟

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 روح ما از پیکر خاکی است دایم در عذاب

در ضمیر خاک زندانی چو قارونیم ما

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 گر چه باشد در ضمیر خاک صائب مسکنش

از قناعت مور در تنگ شکر افتاده است

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 می کند جا در ضمیر آشنایان سخن

هر که چون صائب به فکر معنی بیگانه رفت

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 که در ضمیر من آید ز هر که در عالم

که من هنوز نپرداختم ضمیر از دوست

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 مسلمان گر چه بی خیل و سپاهی است

ضمیر او ضمیر پادشاهی است

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر مولانا در مورد ضمیر ناخودآگاه

 در ضمیر روشن ما چهره نگشوده نیست

گر به ظاهر تیره چون آیینه نزدوده ایم

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر سعدی در مورد ضمیر ناخودآگاه

 ز شوق من چه تواند زبان خامه نوشت؟

ضمیر لال نگردد به ترجمان معلوم

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر حضرت حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 بس که شد گرد کسادی پرده دار گوهرش

رشک دارد در ضمیر خاک بر قارون سخن

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 همچو قارون در ضمیر خاک پنهان گشته است

در ته گرد کسادی گوهر شهوار من

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 دانه ما در ضمیر خاک بودی کاشکی

یا چو سر زد در زمان دهقان درودی کاشکی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 اگر من از ضمیر روشن خود پرده بردارم

سرشک گرمرو با دیده اختر کند بازی

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 جای تو در بهشت برین است بی سخن

گر در ضمیر اهل دلی جا گرفته ای

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 هر دانه ای که بود نهان در ضمیر خاک

منصوروار رفت به معراج شاخسار

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 همچو معنی در ضمیر لفظ پنهان گشته است

در رضای او رضای حضرت پروردگار

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 ای شعله ای ز صبح ضمیر تو آفتاب

از دفتر عتاب تو مدی خط شهاب

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر مولانا در مورد ضمیر ناخودآگاه

 هیچ رازی بر ضمیر روشنش پنهان نبود

ابجد او بود خط سرنوشت روزگار

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر حضرت حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 گر درآرد نوبهار خلق او را در ضمیر

بر سپند آتش گلستان گردد ابراهیم وار

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 گر درآرد نوبهار خلق او را در ضمیر

بر سپند آتش گلستان گردد ابراهیم وار

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 جز نقش نگار هر چه بینی

از لوح ضمیر پاک بخراش

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

 پیش چشم ضمیر حق بینش

در جهان هر چه ناپدید پدید

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر حضرت حافظ در مورد ضمیر ناخودآگاه

 چه عرش و چه ثری؟ که همه ذره ای بود

در پیش آفتاب ضمیر منورم

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر سعدی در مورد ضمیر ناخودآگاه

یادش به خیر دلبر روشن ضمیر ما

دلدار ما دلاور ما دلپذیر ما

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

تو بیش از آنچه من قادر به گفتن باشم

به من گوش می دهی

تو ضمیر آگاه را می شنوی

تو با من به جاهایی می روی که

کلمات من قادر به بردن تو به آنجاها نیستند

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 22 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.