قاصدک

گلچین زیباترین شعر در مورد اقوام ایرانی

شعر در مورد اقوام ایرانی

شعر در مورد اقوام ایرانی ,شعر درباره اقوام ایرانی,شعری درباره اقوام ایرانی,شعری در مورد اقوام ایرانی,شعر زیبا در مورد اقوام ایرانی,شعر شهریار درمورد اقوام ایرانی,شعری درمورد اتحاد اقوام ایرانی,شعری درباره اقوام ایران,شعری در مورد اتحاد اقوام ایرانی,شعر اقوام ایرانی,شعر درباره اقوام ایرانی,شعری برای اقوام ایرانی,شعری درباره اقوام ایرانی,شعر در مورد اقوام ایرانی,شعر اقوام ایران,شعر اتحاد اقوام ایرانی,شعر برای اقوام ایرانی,شعر شهریار درمورد اقوام ایرانی

شعر در مورد اقوام ایرانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اقوام ایرانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای تمدن های شرق باستان

ای اساطیر اصیل آسمان

ای  سواران  دلیر  پیشرو

آخرین سربازهای  «ویشنو»!

دختر اسطوره ی سوم هزار!

موبدان بندر «هامون»کنار!

ای سفیران  ستیغ  آفتاب

ایلیایی های فرزند کتاب!…

شعر در مورد اقوام ایرانی

یافت ایران نسق از وحدت قومیّت چند

تُرکمان و عرب و ترک و لر و کرد و بلوچ

روزگاری نه کم از چند هزار است به سال

کاین همه بوده و یا کرده بدین ناحیه کوچ

شعر درباره اقوام ایرانی

باری اینان همه در طول زمان یافته رشد

از بسی نعمت این کشور و این آب و هواش

جمله ایرانی و همخوان و هماهنگ همند

در نگهداری این بوم و بَر و برگ و نواش

شعری درباره اقوام ایرانی

جمله در پاس نگهبانی ایران عزیز

همره و همقدم و همدل و کوشنده به جان

در نگهداریش از حملۀ بیگانه خصم

همه همدست و هم آواز به هر عصر و زمان

شعری در مورد اقوام ایرانی

سالها برده به سر در غم و شادی با هم

گاه صلح و گه جنگ و به عروسی و عزا

نگُسلانیده ز هم رشتۀ پیوند و خلوص

همه هم دوش و هم اندیشه پی رفع بلا

شعر زیبا در مورد اقوام ایرانی

کشمکش ها شده با تیرۀ تاتار و مغول

جنگ ها آمده پیش از پیِ طرد اعراب

از سکندر چه ستمها به وطن رفته و آه

کز بسی فتنه شد این کشور دیرینه خراب

شعر شهریار درمورد اقوام ایرانی

باری اقوام ستمدیدۀ ایرانی را

هیچ گون دشمنی و کینه نباشد با هم

همه با وحدت و هم پشتی هم ، فاجعه را

بگذرانیده ز سر مانده به یک جا همدم

شعری درمورد اتحاد اقوام ایرانی

برتری نیست ز اقوام دگر قومی را

همه همپایه و همقدر و عزیزند و شریف

همه در مذهب و آئین به حقیقت آزاد

لهجه هاشان چو زبانها همه شیرین و لطیف

شعری درباره اقوام ایران

     ای وطن ای مادر تاریخ ساز

    ای مرا بر خاک تو روی نیاز

    ای کویر تو بهشت جان من

    عشق جاویدان من ایران من

    ای ز تو هستی گرفته ریشه ام

    نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

    آرشی داری به تیر انداختن

    دست بهرامی به شیر انداختن

    کاوه آهنگری ضحاک کش

    پتک دشمن افکنی ناپاک کش

شعری در مورد اتحاد اقوام ایرانی

    رخشی و رستم بر او پا در رکاب

    تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

    مرزداران دلیرت جان به کف

    سرفرازن سپاهت صف به صف

    خون به دل کردند دشت ونهر را

    بازگرداندند خرمشهر را

    ای وطن ای مادر ایران من

    مادر اجداد و فرزندان من

    خانه من بانه من توس من

    هر وجب از خاک تو ناموس من

شعر اقوام ایرانی

    ای دریغ از تو که ویران بینمت

    بیشه را خالی ز شیران بینمت

    خاک تو گر نیست جان من مباد

    زنده در این بوم و بر یک تن مباد

    وطن یعنی همه آب و همه خاک

    وطن یعنی همه عشق و همه پاک

    به گاه شیر خواری گاهواره

    به دور درد پیری عین چاره

    وطن یعنی پدر مادر نیاکان

    به خون و خاک بستن عهد و پیمان

شعر درباره اقوام ایرانی

    وطن یعنی هویت اصل ریشه

    سر آغاز و سر انجام و همیشه

    ستیغ و صخره و دریا و هامون

    ارس زاینده رود اروند کارون

    وطن یعنی سرای ترک تا پارس

    وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

    وطن یعنی دو دست از جان کشیدن

    به تنگستان و دشتستان رسیدن

    زمین شستن ز استبداد و از کین

    به خون گرم در گرمابه فین

شعری برای اقوام ایرانی

    وطن یعنی اذان عشق گفتن

    وطن یعنی غبار از عشق رفتن

    وطن یعنی هدف یعنی شهامت

    وطن یعنی شرف یعنی شهادت

شعری درباره اقوام ایرانی

    وطن یعنی گذشته حال فردا

    تمام سهم یک ملت ز دنیا

    وطن یعنی چه آباد و چه ویران

    وطن یعنی همین جا یعنی ایران

    وطن یعنی رهایی ز آتش و خون

    خروش کاوه و خشم فریدون

    وطن یعنی زبان حال سیمرغ

    حدیث جان زال و بال سیمرغ

شعر در مورد اقوام ایرانی

    سپاه جان به خوزستان کشیدن

    شهادت را به جان ارزان خریدن

    نماز خون به خونین شهر خواندن

    مهاجم را ز خرمشهر راندن

    وطن یعنی اذان عشق گفتن

    وطن یعنی غبار از عشق رفتن

    وطن یعنی هدف یعنی شهامت

    وطن یعنی شرف یعنی شهادت

    وطن یعنی گذشته حال فردا

    تمام سهم یک ملت ز دنیا

    وطن یعنی چه آباد و چه ویران

    وطن یعنی همین جا یعنی ایران

شعر در مورد اقوام ایرانی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد حوری

شعر در مورد رقابت

شعر در مورد خروس

شعر در مورد دعوت

شعر در مورد حمایت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.