گلچین زیباترین شعر در مورد ثروت

گلچین زیباترین شعر در مورد ثروت

شعر در مورد ثروت شعر در مورد ثروت,شعر در مورد ثروت واقعی,شعر در مورد فقر و ثروت,شعر در مورد علم و ثروت,شعر در مورد فقیر و ثروتمند,شعر درباره ثروت,شعری در مورد ثروت,شعر …

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر در مورد پنجره در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پنجره برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد زمستان

گلچین زیباترین شعر در مورد زمستان

شعر در مورد زمستان شعر در مورد زمستان,شعر در مورد زمستان و بهار,شعر در مورد زمستان برای کودکان,شعر در مورد زمستان کودکانه,شعر در مورد زمستان سرد,شعر در مورد زمستان و برف,شعری در …

شعر در مورد کسوف

شعر در مورد کسوف،شعر در مورد خسوف،شعر درباره کسوف،شعر درباره خسوف،شعر کسوف،شعر در مورد کسوف،شعر درباره کسوف،شعر در مورد خسوف،شعر درباره خسوف،شعر در وصف کسوف،شعر کسوف از سعدی،شعر کسوف از مولوی،شعر کسوف از سعدی،شعر کسوف از دیوان انوری،شعر کسوف از دیوان دهلوی،شعر کسوف از دیوان شمس،شعر کسوف از دیوان خاقانی،شعر کسوف از دیوان سنایی،شعر کسوف از دیوان صائب،شعر کسوف از دیوان عطار،شعر کسوف از دیوان قاآنی،شعر کسوف از دیوان محتشم کاشانی،شعر کسوف از مثنوی معنوی،شعر کسوف از دیوان ناصر خسرو،شعر کسوف از هفت پیکر نظامی،شعر کسوف از مخزن السرار نظامی،شعر کسوف از دیوان وحشی بافقی،شعر کسوف از هفت اورنگ جامی،شعر کسوف از دیوان عرفی شیرازی،شعر کسوف از سفرنامه ناصر خسرو،شعری درباره کسوف،شعر در مورد کسوف ماه،شعری زیبا در مورد کسوف،دانلود شعر در مورد کسوف،شعر کسوف از سلمان هراتی،شعر کسوف سجاد شاکری،شعر درباره کسوف از سعدی،شعر درباره کسوف،شعر درباه کسوف از مثنوی،شعر درباره کسوف از عطار،شعر درباره کسوف از بافقی،شعر در مورد کسوف از انوری،شعر در مورد کسوف از دهلوی،شعر در مورد کسوف از شمش،شعر در مورد کسوف از خاقانی،شعر در مورد کسوف از صائب،شعر در موردکسوف از کاشانی،شعر در مورد کسوف و ماه گرفتگی،شعر نو کسوف,شعر نو در وصف کسوف،شعر نو در مورد کسوف

شعر در مورد کسوف

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد کسوف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شعر در مورد کسوف

آفتابی کز کسوف حادثات / دامن جاهش نپذرفتست گرد
گفته رایش در شب معراج جاه / آفتاب و ماه را کز راه برد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد خسوف

کسوف، عزّت خورشید را نمی‌کاهد / خسوف رخ بدهد هم، قمر نخواهد مرد!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره کسوف

آنی که بری کسوف از شمس / آن شمس نه‌ای که در کسوفی

در آحادیم ای مهندس / تو ساکن خانه الوفی

ای آحادی الوف را باش / کاین جا تو به منزل مخوفی

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درباره خسوف

آن دم که کسوف شده بود

آفتابگردان ها …

چه خندان ومضطرب

به تو خیره شده بود ند

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر کسوف

چگونه می گویند:

رنگین کمان هدیه به چشمانیست که تا پایان باران را همراهی می کنند؟

.

.

.

من

تنها کسی بودم که باران ِ چشمهایم را همراه بودم اما

.

.

.

رنگین کمانی نیست!!!

.

.

.

شاید نکته در وجود ِآفتاب ِ چشمان ِ توست کهکسوف کرده اند.

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد کسوف

خورشید کسوف فنا نبیند / تا قصر ترا پرده دار باشد

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره کسوف

بگیر مرا از کسوف چشمهایت در آن لحظه که

صید می کنی شاه ماهی شعرت را از رود افکار شاعری که من نمی شناسمش

-تا هدر نروم-

و تو گویا قصد نداری دیگرعوض کنی آب تنگ ماهی قرمز کوچک شعر مرا

آری چشمهایت در نیم کره مغز من کسوف خواهد کرد

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر در مورد خسوف

برنمی آید زتشویش کسوف / آفتاب کشور ایام ما

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

ماه راهش خسوف نپذیرد / شمس شرعش کسوف نپذیرد
برتر از فرش و عرش قدرش بود / قمه عرش زیر صدرش بود

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در وصف کسوف

آنکه دل برد و در پس پرده کینه نهان کرد

چه داند که خورشید خاموش نتوان کرد

همچون کسوف

آرزوها به سیاهی رفت

امید‌ به زندگی رنگ باخت…

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر کسوف از سعدی

در کسوف خاطراتم
چه باک از سکوت
و تیرگی
که آهنگ آهنگ توست
و بی گناه کودکی درون من
که تو راندیش
و رماندیش
ومن
که دوباره مرد می شوم

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر کسوف از مولوی

آفتاب صفای صفه او / ایمن از وصف کسوف و زوال
ذره های هوای غرفه او / سر بسر نور آفتاب مثال

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر کسوف از دیوان انوری

مهر رنگی چو در کسوف شود / به لآلی معانی آبستن
چون شود جفت بحر قار سزد / زاید از وی معانی روشن

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر کسوف از دیوان دهلوی

وقتی خورشید هست
ماه زیبا نیست
درختان سرزمین ما
با کاسه های برگ
گدایی می کنند نور خورشید را
و ناگاه ماه می رباید آن همه نور را
خورشید ، ماه ، زمین در یک خط نمی گنجد
و اگر گنجید
می شود کسوف

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر کسوف از دیوان شمس

ارمغانش سایه
لطفش خواب
و سرانجامش مرگ
در هجوم سایه ها
سپری باید ساخت
خواب را به خواب باید برد
مرگ را به گور باید کشاند
و ماه را با سنگ باید زد
در کسوف نفس گیر عشق به هوای تو باید زیست
در کسوف عشق
نماز آیات باید خواند
یا نماز حاجات؟

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر کسوف از دیوان خاقانی

خورشید چو در کسوف آید / نی عیش بود نه شادمانی
تا هست از او به یاد نارند / ای وای چو او شود نهانی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر کسوف از دیوان سنایی

آفتاب ار کلبه بدخواه او روشن کند / روز دوران از کسوف کل شب دیجور باد
زهره گر در مجلس بزمش نباشد بربطی / در میان اختران چون زاد فی الطنبور باد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر کسوف از دیوان صائب

شکاف میان وصال هامان،
کنایه از گذار روزگاران است!
کنایه از تکرار!
کنایه از عادت!
کنایه از کاهش کیمیای عشق، در اصطکاک زندگی و روزمرگی!
و در یک کلام: “کسوف روشنی!”

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر کسوف از دیوان عطار

میان سخت کولاکیِ زمستانیت
و آه من
کسوف خوف باریست

رد پایم بر برف
و رد پایت آنطرف تر
-درست یک قدم آنطرف تر-
خطی موازی را می کند ترسیم

میان من و تو
ماهی ست خاموش و مغرور

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر کسوف از دیوان قاآنی

آفتاب ار بی اجازت بگذرد بر بام او / روز دوران از کسوف کل شب دیجور باد
فضله ای کز خاک دیوارش به باران حل شود / در خواص منفعت چون فضله زنبور باد

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر کسوف از دیوان محتشم کاشانی

میان رد انگشتانت
– که میگوید دوستم می داری –
و آه من
– که می گوید دوستت می دارم –
کسوف خوف باریست

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر کسوف از مثنوی معنوی

ور در شود بر وزن بدخواهت آفتاب / گرد کسوف گرد جمالش نشسته باد
ور زهره جز به بزم تو خنیاگری کند / جاوید دف دریده و بربط شکسته باد

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر کسوف از دیوان ناصر خسرو

چو رای روشن او باشد آفتاب سپهر / گر آفتاب امان یابد ز کسوف و زوال
هلال چرخ معالیش منخسف نشود / از آنکه راه نباشد خسوف را به هلال

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر کسوف از هفت پیکر نظامی

همه جا سرد وسکوت است
وخورشید کسوف
کافران پرده زده بر رخ نور
وتمامی زن ومرد از ایل
طبل ونقاره زنان
ایستاده است جماعت به نماز
وهزاران سال است
همه در ذکر وقنوت است زمین
منتظر مانده نماز این گره را بگشاید
به ستایش
به نماز
روزنی باز نشد
نه
جوان می خواهد
سیصد وسیزده تن
سیصد وسیزده مهتاب
که سرشار زخورشید شوند
بشکافند سحر
جمعه به روییدن ماه
به تماشای سحر برخیزند
صبح را بگشایند
وعدالت آغاز

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر کسوف از مخزن السرار نظامی

احتساب تقوی او دید ناگه کز کسوف / آفتاب اندر حجاب مه شد از بی چادری
از رخش هر روز فال مشتری گیرد جهان / کیست آن کو نیست فال مشتری را مشتری

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

زهستی هر چه اندیشی غبار دل مهیا کن / کسوف آفتاب آئینه عرض نفس باشد
درین محفل حیا کن تا گلوی ناله نخراشی / نفس هم کم خروشی نیست گر فریادرس باشد

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر کسوف از هفت اورنگ جامی

سرد است روابط جهان فکری کن
قهرند زمین و آسمان فکری کن
آن دختر بکر حوروش هرزه شده
افتاده میان این و آن فکری کن
دین را سر نیزه ریا می بینم
ای مالک اشتر زمان فکری کن
در چهره زاهدان دگر نوری نیست
ایمان شده راه کسب نان فکری کن
چندی است که ساجد خلایق شده ایم
ای قبله نمای انس و جان فکری کن
حجاج همه راهی ترکستان اند
از بهر نجات کاروان فکری کن
دیگر همه یقینمان شک شده است
ای رافع هر ظن و گمان فکری کن
خورشید علی ز دینمان رخ پوشید
این است کسوف شیعیان فکری کن

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر کسوف از دیوان عرفی شیرازی

در آفتاب نبینی که شد اسیر کسوف / چو تیغ زنگ زده در میان خون آمد
میار طعنه در آن کش سموم بادیه سوخت / که آن سفر ز عذاب سقر فزون آمد

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر کسوف از سفرنامه ناصر خسرو

ای رفته آفتاب شما در کسوف خاک / چون تخته محاسب از آن خاک بر سرید
رفت آفتاب و صبح ره غیب درنوشت / چو میغ و شب پلاس مصیبت بگسترید

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری درباره کسوف

روشنتر از خورشید ،
جایی است به من نزدیک.
همین حوالی….
در مدار درخشان نگاهت ،
به خدا سوگند
چشمانت را که می بندی
درون سیاره جانم کسوف خواهد شد.
مرا طاقت این تقارن ها نیست
نزدیک شو…….

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد کسوف ماه

فهمیدم آخرش جَرَیانِ کسوف را
شرمنده از جمال تو خورشید ، قایم است

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری زیبا در مورد کسوف

شبیه خونِ جغد
در کسوفِ دشت
رأس ساعت مهتاب

سه گانه یِ تحریف باغ بود!

بغضِ دشت، گل را شکست
من، اشک ریزِ باغ شدم
پاییز بر من نِشست!

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دانلود شعر در مورد کسوف

روز کسوف ار کند قصد بدوزد به تیر / قبه سیمین ماه بر سپر آفتاب
گاه ز فیض کفش، خاک مرصع بساط / گاه ز گرد رهش روز معنبر نقاب

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر کسوف از سلمان هراتی

همچو جانی خالی از اعراض و اشباه جهان / آفتاب و آسمانی بی کسوف و بی غبار
اینهمه ز اقبال و علم اوست ورنه در جهان / یوسفان بی خرد بسیار بینم دلفگار

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر کسوف سجاد شاکری

کسوف چشمانم
مزمن است
شاید زمان من
اینجا
متوقف شده

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر درباره کسوف از سعدی

رو به رویم نشسته ای؛
سیگارم را روشن میکنم
کام میگیرم
و کسوف می شود!
پشت دود ها پنهان میشوی
غم عالم به دلم می ریزد…
سیگارم را خاموش میکنم
یک لحظه ندیدنت
کار من نیست…؟!

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درباره کسوف

کسوف هرگز به پوشاندن طلعت خورشید توانا نیست. هر چه هست پندار چشم ماست.

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباه کسوف از مثنوی

به نماز ِ وحشت
ایستاده ملکوت
چه کسوف ِ سبزی
سایه ات ریخته روی خورشید .

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درباره کسوف از عطار

خورشید

کسوف کرد

قاصدکی

بیخبر

به شانه ام زد

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر درباره کسوف از بافقی

خورشید کسوف می کند

وقتی می شنود

صدای پایت را

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در مورد کسوف از انوری

برون آیند آخر رو سیاهان بر ولی نعمت / کسوف آفتاب بی زوال از ماه می باشد
شب زلفی که صد روز قیامت در بغل دارد / به چشم بخت خواب آلود من کوتاه می باشد

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر در مورد کسوف از دهلوی

وگرچه کاسه زرین ماه می بینی / سیاه کاسگیش در کسوف شد پیدا
چو داس ماه نو از بهر آن همی آید / که تا چو خوشه سر خلق بدرود ز قفا

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در مورد کسوف از شمش

راست بگویمت
به شیطنت چشمانت سوگند
نیازمندتر از
پرنده به پرواز
عطشناک تر از
آینه به نور
دوستت می دارم
ونیز
نیک می دانم
تا ابدیت خدا
سایه هیچ ماهی
خورشید ملکت عشقت
بر اقلیم قلبم را
کسوف نخواهد کرد

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد کسوف از خاقانی

کسوف بهانه ای ست
برای کرشمه ی
خورشید!

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد کسوف از صائب

زانکه بر چرخ خلافت آفتاب خسروان / از کسوف مرگ چهرش رنگ نیلوفر گرفت
زین پیام جانگزا دارای گردون آستان / از تلهف آستین بر خون فشان عبهر گرفت

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر در موردکسوف از کاشانی

گفتی کسوف یافت مگر خورشید / از بس طپانچه بر مه انور زد
گفتمش ناله از چه کنی چندین / کافغانت بر به جان من آذر زد

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد کسوف و ماه گرفتگی

به کسوف اندر پیوسته نپاید خورشید / به وبال اندر همواره نماند اختر
رمضان عمر ملک نیست که ماند جاوید / بلکه چون خصم ولیعهد بود زودگذر

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر نو کسوف

کسوف شمس و قمر نیست جز ز پستی ما / از آنکه در کره خاکمان بود مسکن
همیشه ماه به یک حالتست و ما او را / گهی به شکل کمان دیده گه به شکل مجن

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر نو در وصف کسوف

بعدازقتل
به جای سوگ
آسمان درپرواز
ماه درنور
روبه
خسوف
وبی شک به دنبال آن
کسوف.

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر نو در مورد کسوف

پرنده پر کشید

آفتاب را در آغوش کشید

فردا تیتر درشت روزنامه ها:

” کسوف غیر منتظره خورشید برای اولین بار”

شعر در مورد کسوف

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 26 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.