گلچین زیباترین شعر در مورد چیستان

شعر در مورد چیستان

شعر در مورد چیستان ،شعر چیستان،شعر چیستانی،شعر چیستان قیصر امین پور،شعر چیستان کودکانه،شعر چیستان با جواب،شعر چیستان کودکان،شعر درمورد چیستان،شعر برای چیستان،شعر و چیستان،شعر های چیستان،چیستان شعری با جواب،چیستان به صورت شعر با جواب،شعر در مورد چیستان،شعر چیستان از سعدی،شعر چیستان از حافظ،شعر چیستان از مولوی،شعر چیستان از مولانا،شعر چیستان از مثنوی،شعر چیستان از عطار

شعر در مورد چیستان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چیستان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

پوست در پوست گرد یکدیگر                    چیست آن گرد گنبد بی در     

رخش از آب دیده گردد تر                             هر که بگشاید این معما  را    

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

شعر در مورد چیستان

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

آن چیست که ارغوان قبایی دارد

مانند دم موش پایی دارد

گرد است و مدور است و تاجش بر سر

بیرون و درون شهر جایی دارد

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شعر چیستان

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

سحرگاهی به نزد خواجه رفتم

که بفزاید مرا جاهی و مالی

به دست خواجه در،ده بدر دیدم

کزآن هر بدر بود او را ملالی

درآمد مرغکی وان گه به منقار

ربود از فرق هر بدری،هلالی

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شعر چیستانی

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

سؤالم هست این بار از حکیمی

که بوده در قدیم استاد شیمی

اگر کشفی نموده بود الکل

از آن بگذشته گر دَه قرن و نیمی….

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

شعر چیستان قیصر امین پور

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

من چیم صندلی ام

تکون دارم چه عالی ام

وقتی کسی میده هلم

منم عقب جلو می رم

هلم بده محکمتر

تا هی برم بالاتر

بفرما تاب خالی

بکن یه کیف عالی

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

شعر چیستان کودکانه

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

گرد است و دراز و در ندارد

آن چیست که پا و سر ندارد     

جز نام دو جانور ندارد

اندر شکمش ستارگانند    

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

شعر چیستان با جواب

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

آن چیست که روز می نماید شبگون

همچون دل عاشقان فرو ریزد خون

چون دست به او نهی ز اندازه فزون

صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

شعر چیستان کودکان

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

حیوانی است موزی

سر تا پا طلا دوزی

گر با تو کند بازی

صد ناله براندازی   

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

شعر درمورد چیستان

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

کلید آهنین قفلش گشاید

کدام است گنبدی که درندارد    

زهر بچه دو صد مادر بزاید

هزاران بچه دارد در شکم بیش  

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

شعر برای چیستان

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

جامی است در او آب خوش و آسوده

برجای نشسته و جهان پیموده

کشتی بانی در آن به رنگ دوده

اندر وسطش کشتی قیر اندوده

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

شعر و چیستان

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

آن چیست که از طلا گران‌تر باشد

نرخش به بهای جان برابر باشد

 هر لحظه به رایگان دهیمش از دست

چون ارزش آن به قیمت جان باشد

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

شعر های چیستان

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

هر چه افتاده ریزریز کند

چیست کاندر دهان بی دندان    

در زمکان هر دو گوش تیز کند

چون زنی در دو چشم او انگشت   

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

چیستان شعری با جواب

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه

خود جامه همی بافد و او باشد عریان

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

چیستان به صورت شعر با جواب

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

مقدّس پیش ملّت، مرد یا زن

نشان است و علامت بهر میهن

شهیدان را وصیت این چنین بود

نبایستی فتد در دست دشمن

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر در مورد چیستان

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

قطره ژاله ای چکیده بر او

چیست آن گل که رسته بر لب جو    

مظهر عشق و رونق بستان؟

صورتش شکل صورت انسان

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر چیستان از سعدی

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

چیست آن گرد گنبد بی در

رخش از آب دیده گردد تر

هرکه بگشاید این معما را

پوست در پوست گرد یکدیگر

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر چیستان از حافظ

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شو همره بلبل بلب هر مهوش

شکر ترازوی وزارت برکَش

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر چیستان از مولوی

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق

گاهی حلال و طیب ، گاهی حرام مطلق

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر چیستان از مولانا

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

به من بگو کتابی

مایه هر ثوابی

نور بود کلامش

زنده بود پیامش

پیام او نماز است

بر همه کس نیاز است 

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر چیستان از مثنوی

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

آن چیست که پا و سر ندارد

جز نام دو جانور ندارد

اندر شکمش ستارگانند

گرد است و دراز و در ندارد

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعر چیستان از عطار

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

عجایب صنعتی دیدم در این دشت

چو سر را می‌بریدند زنده می‌گشت 

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعر در مورد چیستان

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

آن چیست قبای زرد در بر دارد

تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد

زرد است و معطر آید به مشام

اندام ظریف چون سنوبر دارد

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر چیستان

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

یک معما گویمت کن فکرهان

آن چه حیوانی است که وحی آمد بر آن

کرد ذکرش را خدا در ذکر خود

می‌رساند نفع بسیاری همان

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر چیستانی

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

کدامین گنبد است کان در ندارد

کلید آهنین قفلش گشاید

هزاران بچه دارد در شکم بیش

که هر بچه دو صد مادر بزاید 

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر چیستان قیصر امین پور

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

چیست آن گوهر گران قیمت

که بشر قدر آن نمی‌ماند

همچو آن گل که تا خزان نشود

قدر آن باغبان نمی‌داند  

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر چیستان کودکانه

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

بود زیبا کلامی بهر انسان

نسیمی زد بِبُرد یک نقطه از آن

شده اکنون سلاحی بهر دشمن

بکن شلیک آن از روی ایمان

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر چیستان با جواب

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

عجایب صنعتی دیدم در این دشت

که صد ناخن بود در پا و در دست

تنش پنج و سرش پنج و نفس چهار

که معنی گفتن آن هست دشوار 

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر چیستان کودکان

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

سرش سبز و تنش مشکی

میانش حوض خالخالی 

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر درمورد چیستان

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

چه باشد نام آن تنها طبیبی

به علم طب و حکمت بی‌رقیبی

    ز قانون و شفا نامش جهانی

ز موسیقی و شعر او را نصیبی

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر برای چیستان

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

همه جا شعر میشود

من چیستان شدم و

معمای یک سراب

وقتم تمام شد

وپاسخ من

شعر میشود

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر و چیستان

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

نباشد از برایم چیستانِ هر مؤنث

شودروشن برادراین معمّا،خاص وبرعام

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر های چیستان

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

این یک چیستان نیست

سنگین ترین شی دنیا

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

چیستان شعری با جواب

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

من و هزار سوال بی جواب

من و هزار چیستان بی نشان

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

چیستان به صورت شعر با جواب

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

رسانده خویش را نزدیک آواز

که تا بگشاید از این چیستان راز

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر در مورد چیستان

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

چیستان من کجایی

من ازاین فاصله هادلگیرم

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر چیستان از سعدی

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

دوش با خود در نهان این چیستان را حل میکردم

که در ذهنم غزال شعربا نجوا بگوشم گفت

من یک شاعر ایرانیم، ایرانیم تـُرکم.

و از این بودنم خرسند خرسندم

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر چیستان از حافظ

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

از طعم آغوش غم سر مست تسخیری گنگ

در چیستان حیرت،بد ما به گِل مانده ایم

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر چیستان از مولوی

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

با فضلُ ادب تر از خیام کیست،بگو؟!

چیستان بین مِیُ خیام چیست،بگو؟!

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر چیستان از مولانا

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

آن چیست که در می کده ها جا دارد

اندر صف مردانه قدم پا دارد

اسمش نبرم ولی نشانت بدهم

سیصد سر ده شکم دویست تا پا دارد

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر چیستان از مثنوی

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

چیستانِ غُربت

مُصحفِ رَحیل

رُمّانِ مَاثِر

آسمانِ مَسطور

نغمه ی رهایی

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر چیستان از عطار

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

چاتوبدور خصم گــــــور ایستــهلی کامه

دیولر چیـــــستان و جُــــک امــــامـــه

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد چیستان

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

تو چه می دانی مفهومِ دل شکستگی را

تو چه می فهمی چیستان های وابستگی را؟

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر چیستان

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

گاهی به جدول می خزد، دستم به خودکاری سیاه

رمز ِ سوالم می شوی، وقتی که چیستان میدهی

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر چیستانی

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

من بر دل این چیستان

معنی بی قابل شدم

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر چیستان قیصر امین پور

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دگران را دگری رسم زمان محصوریُ باب مکانی مجهول!

چیستان تقاطع،قانون بقای ماده،حجم سکوتی خفته…

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر چیستان کودکانه

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

کجای جستجو کنم چگونه آمدم پدید

که چیستان بودنم سوأل بی جواب شد

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر چیستان با جواب

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

زمان در مکان هیچ است و مکان در زمان هیچ است.

و ما در این هیچستان به چیستان نشسته ایم

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر چیستان کودکان

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

کیست آنم بهترین یا چیست آن ؟

از ازل دانم که باشـد ، چیستان

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر درمورد چیستان

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

دروازه ی چیستان من بسته است،

حل کرده و حل نکرده ، دشوارم.

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر برای چیستان

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

گفتم به دلم که، چیستان می پرسی؟

جستیم همهِ عمر،مگر یاری هست؟

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر و چیستان

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

بریدمرا

از نیستان

تا آموختم

یکی از صد

چیستان

شعر در مورد ولادت پیامبر اکرم

ای نازنین جواب معمای من تویی

تنها چراغ روشن شبهای من تویی

وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها

احساس آفتابی دنیای من تویی

تـــولدت مبارک عشقم :*

شعر در مورد چیستان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.