گلچین زیباترین شعر در مورد معلم ریاضی و ادبیات و بازنشسته و دلسوز کودکانه

شعر در مورد معلم شعر در مورد معلم ، شعر در مورد معلم ریاضی ، شعر در مورد معلم ادبیات ، شعر در مورد معلم کلاس دوم ، شعر در مورد معلم …

گلچین زیباترین شعر در مورد طرز فکر

گلچین زیباترین شعر در مورد طرز فکر

شعر در مورد طرز فکر شعر در مورد طرز فکر ,شعر درباره طرز فکر,شعر برای طرز فکر,شعر در باره طرز فکر,شعر با طرز فکر,شعر درمورد طرز فکر,شعر با کلمه طرز فکر,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد گنجشک

گلچین زیباترین شعر در مورد گنجشک

شعر در مورد گنجشک شعر در مورد گنجشک ,شعر در مورد گنجشک ها,شعری در مورد گنجشک,شعر در مورد گنجشک,شعر درباره گنجشک,شعر کودکانه در مورد گنجشک,شعر عاشقانه در مورد گنجشک,شعر نو در مورد …

شعر در مورد چاپلوسی

شعر در مورد چاپلوسی,شعری در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوس,شعر در مورد تملق و چاپلوسی,شعر طنز در مورد چاپلوسی,بیت شعری در مورد چاپلوسی,شعر در مورد افراد چاپلوس,شعر در مورد چاپلوسان,شعر درمورد چاپلوسی,شعر در مورد آدم چاپلوس,شعر درباره چاپلوسان,شعر درباره تملق و چاپلوسی,شعر طنز درباره چاپلوسی,شعر در وصف چاپلوسی,شعری در وصف چاپلوسی,شعر در وصف چاپلوس,شعر در وصف چاپلوسان,شعر چاپلوسی,شعر درباره چاپلوسی,شعر طنز چاپلوسی,شعر برای چاپلوسی,شعر راجع به چاپلوسی,شعر در نکوهش چاپلوسی,شعر تملق و چاپلوسی,شعر درباره ی چاپلوسی,شعر درمورد چاپلوسی,شعر نو چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعری در مورد چاپلوسی,شعر درباره چاپلوس,شعر طنز درباره چاپلوسی,شعر کوتاه درباره چاپلوسی,شعر درباره تملق و چاپلوسی,شعر طنز در مورد چاپلوسی,شعر در مورد تملق و چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوسی,شعر در مورد چاپلوس,بیت شعری در مورد چاپلوسی

شعر در مورد چاپلوسی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چاپلوسی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 به دلداری و چاپلوسی و فن

کشیدش سوی خانه خویشتن

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد چاپلوسی

 بر در خرگه سگان ترکمان

چاپلوسی کرده پیش میهمان

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعری در مورد چاپلوسی

 مهر ورزی و چاپلوسی چیست

خاکروبی و خاکبوسی چیست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد چاپلوسی

 نیست اکنون ز چاپلوسی او

جز حدیث رکاب بوسی او

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد چاپلوس

 نمودی ناامید از پایبوسی

به دامنبوسی او چاپلوسی

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 ز چاپلوسی این گربه هیچ باقی نیست

ولیک من نه حریفان خواب خرگوشم

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر طنز در مورد چاپلوسی

 چاپلوسی در طبیعت چند پنهان داشتن

حیله آخر پوست بر تن میدرد رباه را

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

بیت شعری در مورد چاپلوسی

 گفت تا اکنون فسوسی بوده ام

وز طمع در چاپلوسی بوده ام

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد افراد چاپلوس

 جانی است چون چراغی در زیر طشت قالب

کآرد به پیش نورش خورشید چاپلوسی

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد چاپلوسان

 فلک با چتر او در چاپلوسی

زمین با تخت او در خاکبوسی

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر درمورد چاپلوسی

 باشد کرم را آفتی کان کبر آرد در فتی

از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد آدم چاپلوس

 دلاله کند به چاپلوسی

آراسته مجلس عروسی

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره چاپلوسان

در جهان طرفی نمی بندد کسی با چاپلوسی

آدمی را خوار می سازد  به دنیا چاپلوسی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر درباره تملق و چاپلوسی

چرب زبانان اغلب نیتی ناپاک

در قلب می پرورانند

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر طنز درباره چاپلوسی

سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است

و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و باعث پشیمانی است :

دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند

و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند، سودمند است،

ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوه گویان

موجب بدبختی و رسوایی است

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در وصف چاپلوسی

چاپلوسی

خوراک ابلهان است

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعری در وصف چاپلوسی

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند،

همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در وصف چاپلوس

من از هیچ مکتبی پیروی نمی کنم، از هیچ استادی چاپلوسی نمی کنم…

دیوانه ای هستم که قایقم را خود هدایت می کنم

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در وصف چاپلوسان

چاپلوسی،

هم گوینده و هم شنونده را تباه می کند

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر چاپلوسی

در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد

که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر درباره چاپلوسی

کسی که می تواند چاپلوسی کند،

تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر طنز چاپلوسی

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند،

بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر برای چاپلوسی

فرد چاپلوس هم گوینده را فاسد می کند

و هم شنونده را

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر راجع به چاپلوسی

رگ خواب ایرانی،

چاپلوسی است

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر در نکوهش چاپلوسی

کسی که برای شما چاپلوسی می کند

یا سرتان کلاه گذاشته و یا می خواهد کلاه بگذارد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر تملق و چاپلوسی

فرد چاپلوس، یا نادانی است

که به فکر تحقیر من است و یا شیادی است که می خواهد فریبم دهد

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر درباره ی چاپلوسی

مرد چاپلوس

یک دشمن مخفی است

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درمورد چاپلوسی

اگر مهربان باشید ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند،

با وجود این مهربان باشید

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر نو چاپلوسی

وجدان مانند آینه است

که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد چاپلوسی

انسان ممکن است در برابر یک فضیلت،

چاپلوس و متملق باشد

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری در مورد چاپلوسی

چاپلوسی کردن

از اخلاق مؤمن نیست

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر درباره چاپلوس

‌زمانی که یکی از شما، از برادر (ایمانی) خود،‌ حاجتی می‌خواهد،

ابتداء او را ستایش نکند تا پشت او قطع نشود.

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر طنز درباره چاپلوسی

 

کسی که با نافرمانی خداوند، از مردم ستایش کند (مثلاً برای عزیزشان نزد کسی، چاپلوسی نماید)

مردمی که از او تعریف می¬کردند، سرزنشش می¬کنند

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر کوتاه درباره چاپلوسی

(انسان) زیرک کسی است که بر نفس خود مسلّط است

و برای بعد از مرگ خود، عمل می‌کند. (نه برای ریا یا چاپلوسی جهت بهتر زندگی کردن)

و (انسان) ناتوان کسی است که از هواهای نفسانی خود پیروی کرده و از خداوند، آرزوهای بسیار بخواهد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره تملق و چاپلوسی

بادنجان دور قاب چین،

کنایه از افراد متملق و چاپلوس است

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر طنز در مورد چاپلوسی

 سوی دام آن تملق شادمان

همچو مرغی سوی دانه امتحان

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 بفقر تکیه زدی بگذر از تملق خلق

بمرگ ریشه دواندی دراز کن پا را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد چاپلوسی

 کز حرص ما تعلق دارد سر تملق

چندیش پای در گل بگذار تا بگردن

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر در مورد چاپلوس

 صائب ز فلک کام گرفتن به تملق

از مردم نوکیسه بود وام گرفتن

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

بیت شعری در مورد چاپلوسی

 گه ریشک رشکین من از روی تملق

بویید که بخ بخ بنگر مشک معطر

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد چاپلوسی

 روستایی در تملق شیوه کرد

تا که حزم خواجه را کالیوه کرد

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری در مورد چاپلوسی

 پی لقمه چون سگ تملق مکن

به فتراک دونان تعلق مکن

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در مورد چاپلوسی

 تا گوهر ذاتت ز حوادث بشمردند

صدگونه تملق زحدوث است قدم را

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد چاپلوس

 چو بوی گل ز در بسته می رسد به مشام

چه لازم است تملق به باغبان کردن؟

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد تملق و چاپلوسی

 بی ریا یار نعمت الله شو

رو رها کن ریا ریا هیچ است

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر طنز در مورد چاپلوسی

 روی همگان چونکه به محراب ریا بود

من پشت برین روی و ریا کردم و رفتم

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

بیت شعری در مورد چاپلوسی

 دعوی پیر خرابات به حق بود، به حق

عمل شیخ مناجات ریا بود، ریا

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد افراد چاپلوس

 تا ز اخلاص و ریا بیرون شدم

جان اخلاص و ریا اقبال عشق

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد چاپلوسان

 ای خواجه ریا ضد پارسائی است

آن را که ریا هست پارسا نیست

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درمورد چاپلوسی

 بندگی درت کنم چندی

بی ریا همچو ایبک و سنقر

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر در مورد آدم چاپلوس

 وز دست ریا فرو نشستیم

در پیش هوا بایستادیم

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر درباره چاپلوسان

 از ریا دور بود اخلاصش

برد سوی عبادت خاصش

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر درباره تملق و چاپلوسی

 گویی که این کار و کیا یا صدق باشد یا ریا

آن جا که عشاقند و ما صدق و ریا آویخته

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر طنز درباره چاپلوسی

 مناققند و ریای جمیع اهل بشر

بیا به صحبت یاران بی ریا و نفاق

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در وصف چاپلوسی

 وقت آنست که ما رو به خرابان نهیم

چند بر زرق و ریا نام مناجات نهیم

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری در وصف چاپلوسی

 دیده را خاک درت می دانیم

تا ندانی که ریا می گوییم

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر در وصف چاپلوس

 امتحان اجناس بازار ریا میداد عرض

ریشها دیدیم با قیمت تر از پشمینه بود

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در وصف چاپلوسان

 روی و ریا را مکن آئین خویش

هرچه فساد است ز روی و ریاست

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر چاپلوسی

 چه نصیبت رسد از کشت دوروئی و ریا

چه بود بهره ات از کیسه طراری چند

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر درباره چاپلوسی

 غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر طنز چاپلوسی

 بشارت بر به کوی می فروشان

که حافظ توبه از زهد ریا کرد

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر برای چاپلوسی

 حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر راجع به چاپلوسی

 ز خانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر در نکوهش چاپلوسی

 در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر تملق و چاپلوسی

 گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر درباره ی چاپلوسی

 اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درمورد چاپلوسی

 خوش می کنم به باده مشکین مشام جان

کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر نو چاپلوسی

 من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر در مورد چاپلوسی

 جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم

یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعری در مورد چاپلوسی

 نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم

دلق ریا به آب خرابات برکشیم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر درباره چاپلوس

 آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر طنز درباره چاپلوسی

 چو کتابیست ریا، بی ورق و بی خط

چو درختیست هوی، بی بن و بی اغصان

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر کوتاه درباره چاپلوسی

 روان پاک را آلوده مپسند

حجاب دل مکن روی و ریا را

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر درباره تملق و چاپلوسی

 طاعت بی صدق و صفا، هیچ نیست

اینهمه جز روی و ریا، هیچ نیست

شعر در مورد چاپلوسی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.