گلچین زیباترین شعر در مورد پیشرفت

شعر در مورد پیشرفت

شعر در مورد پیشرفت ,شعر در مورد پیشرفت تحصیلی,شعری در مورد پیشرفت,شعر درباره پیشرفت,شعر درباره پیشرفت,شعر پیشرفت,شعر پیشرفت ایران,شعر پیشرفت,شعر درباره پیشرفت,شعر برای پیشرفت,شعر در مورد پیشرفت,جستجوی پیشرفته شعر,شعر در مورد پیشرفت تحصیلی,شعر درباره پیشرفت,شعر در مورد پیشرفت,شعری در مورد پیشرفت

شعر در مورد پیشرفت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پیشرفت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

از تو، کار تو پیشرفت نکرد

نکته دیگری درین کار است

همه سنگینی تو، روی من است

گر جوی، گر هزار خروار است

شعر در مورد پیشرفت

این بود حال کافر و مسلم

که درین تنگ موطن مظلم

چون رسید از خدا کتاب و رسول

آن برد پیشرفت وین به قبول

شعر در مورد پیشرفت تحصیلی

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

همیشه منتظریم و کسی نمی آید

صفای گمشده آیا

براین زمین تهی مانده باز می گردد ؟

اگر زمانه به این گونه پیشرفت

این است

مرا به رجعت تا آغاز مسکن اجداد

مدد کنید که امدادتان گرامی باد

شعری در مورد پیشرفت

غم ازدرون مرا متلاشی کرد

کاهیده قطره قطره تنم در زلال اشک

من پیشرفت کاهش جان را درون دل

احساس می کنم

شعر درباره پیشرفت

زکوشش به هر چیز خواهی رسید

به هر چیز، خواهی کماهی رسید

بروز کارگر باش و امیدوار

که از یأس، جز مرگ ناید به بار

گرت پایداری است در کارها

شود سهل پیش تو دشوارها

شعر درباره پیشرفت

سایه ی حق بر سر بنده بود

عاقبت، جوینده یابنده بود

گفت پیغمبر که چون کوبی دری

عاقبت زان در برون آید کسی

شعر پیشرفت

چون نشینی بر سر کوی کسی

عاقبت بینی تو هم روی کسی

چون ز چاهی می کنی هر روز خاک

عاقبت اندر رسی در آب پاک

شعر پیشرفت ایران

اگر چند باشد شب دیر باز

بر او تیرگی هم نماند دراز

شود روز، چون چشمه رخشان شود

جهان چون نگین بدخشان شود

شعر پیشرفت

به کاری

که همت بسته گردد

اگر خاری بود،

گل دسته گردد

شعر درباره پیشرفت

چون دانا نماید به کاری درنگ

به پیروزی آرد جهانی به چنگ

همه کارها در فرو بستگی

گشاید ولیکن به آهستگی

شعر برای پیشرفت

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد

آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد

شعر در مورد پیشرفت

هرکه رنجی برد، گنجش شد پدید

هر که جدی کرد، بر جودی رسید

چون گرانی ها اساس راحت است

تلخ ها هم پیشوای نعمت است

هر که در قصری قرین دولتی است

آن، جزای کارزار و محنتی است

جستجوی پیشرفته شعر

به هنگام سختی

مشو ناامید

که ابر سیه

بارد آب سفید

شعر در مورد پیشرفت تحصیلی

از دست دادن

امیدی پوچ و محال،

خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است

شعر درباره پیشرفت

به گمان من

انسان برای موفقیت در زندگانی

باید بتواند در چهار زمینه استاد شود:

مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری.

شعر در مورد پیشرفت

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد صنم

شعر در مورد فقر

شعر در مورد اسم نرگس

شعر در مورد اسم نگار

شعر در مورد اسم ندا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.