شعر در مورد کیف ؛ 16 شعر کوتاه و کودکانه در مورد کیف

شعر در مورد کیف ؛ 16 شعر کوتاه و کودکانه در مورد کیف

شعر در مورد کیف در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد کیف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن قرآن

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن قرآن

شعر در مورد جشن قرآن در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جشن قرآن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب …

گنجینه بهترین و زیباترین شعر در مورد امام علی امیرالمومنین

گنجینه بهترین و زیباترین شعر در مورد امام علی امیرالمومنین

شعر در مورد امام علی شعر در مورد امام علی,شعر در مورد امام علی شهریار,شعر در مورد امام علی کودکانه,شعر امام علی غدیر,شعر در مورد امام علی برقعی,شعر در مورد امام علی ولادت,شعر در مورد امام علی عربی,شعر در …

شعر در مورد عقل

شعر در مورد عقل و عشق ،شعر در مورد جدال عقل و عشق،شعر درباره عقل و عشق،شعر در مورد تقابل عقل و عشق،شعر در مورد عقل،شعر در مورد عقل و دل،شعر در مورد عقل و خرد،شعر در مورد عقل و احساس،شعر در مورد عقل و شعور،شعر در مورد عقلانیت،شعری در مورد عقل،شعر در مورد بی عقلی،شعری در مورد عقل و دل،شعر درباره عقل و دل،شعر درباره عقل و خرد،شعر درباره عقل و احساس،شعری زیبا در مورد عقل،شعر عقل و عشق،شعر تقابل عقل و عشق،شعر گفتگوی عقل و عشق،شعر مناظره عقل و عشق،شعر جدال عقل و عشق،شعر درباره عقل و عشق،شعر جنگ عقل و عشق،شعر عقل عشق،شعر در مورد عقل و عشق،شعر در مورد جدال عقل و عشق،شعر عقل،شعر عقل و دل،شعر عقل و احساس،شعر عقل احساس،شعر عقل دل،شعر عقلانیت،شعر عقل و خرد،شعر عقلی طار،عقل و دل در شعر،شعر جدال عقل و دل،شعر تقابل عقل و دل،شعر در مورد عقل و دل،شعر عقل و دل روزی زهم دلخور شدند،شعر نه عقل بود و نه دلی،شعر عقل با دل رو به رو شد،شعر درباره عقل و دل،شعر درباره عقل و احساس،شعر در مورد عقل و احساس،شعر از عقل و عشق،شعر عقل و دل مولانا،شعر تضاد عقل و دل،شعر مناظره عقل و دل،شعر در مورد عقلانیت،شعر در مورد عقل و خرد،شعر درباره عقل و خرد

شعر در مورد عقل

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عقل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدند

هردو از احساس نفرت پر شدند

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر در مورد عقل و عشق

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

عـقـل با شـــد راه بنـد هـر خــطـا

جـهــــل باشـــد منشـأ جـور و جـفا

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر در مورد جدال عقل و عشق

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

عقل سفاک است و او سفاک تر

پاک تر چالاک تر بیباک تر

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر درباره عقل و عشق

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

عقل را می گفت نوری در دل است

عشق را می گفت شوری در دل است

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر در مورد تقابل عقل و عشق

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

عقـل و هـوش و عشق چـون با هـم شونـد

زخـم هــای کـهــنــه را  ،  مـرهــم شـونــد

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر در مورد عقل

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

گر عقل پشت حرف دل اما نمی گذاشت

تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر در مورد عقل و دل

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

دل به چشمان کسی,وابسته بود

عقل از این بچه بازی خسته بود

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر در مورد عقل و خرد

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

عقل در پیچاک اسباب و علل

عشق چوگان باز میدان عمل

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر در مورد عقل و احساس

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

عقـــل را با کـــثرت گفــتار نیست

لب فـــرو بستن نشـان عاقلی است

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر در مورد عقل و شعور

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

عقل ما را یار کمیت بود

انتظار از عشق کیفیت بود

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر در مورد عقلانیت

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

گر عقل در جدال جنون مرد جنگ بود

ما را در این مبارزه تنها نمی گذاشت

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعری در مورد عقل

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

حرف حق با عقل بود اما چه سود

پیش دل حقانیت مطرح نبود

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر در مورد بی عقلی

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

عشق صید از زور بازو افکند

عقل مکار است و دامی میزند

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعری در مورد عقل و دل

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

عقــل را با دامـــن عفــت شنــاس

بوالهوس باشد ز‌بون در چشــم ناس

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر درباره عقل و دل

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

عقل سرعت می دهد بر کارها

عشق جرات می دهد در کارها

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر درباره عقل و خرد

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

ای دل بگو به عقل که دشمن هم این چنین

در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشت

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعر درباره عقل و احساس

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

دل به فکر چشم مشکی فام بود

عقل آگاه از خیال خام بود

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

شعری زیبا در مورد عقل

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

عقل را سرمایه از بیم و شک است

عشق را عزم و یقین لاینفک است

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعر عقل و عشق

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

عقل عاشق جاودانی می کند

عشق عاقل کهکشانی می کند

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعر تقابل عقل و عشق

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

عقل با او منطقی رفتار کرد

هرچه دل اصرار,عقل انکار کرد

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر گفتگوی عقل و عشق

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

عقل چون باد است ارزان در جهان

عشق کمیاب و بهای او گران

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعر مناظره عقل و عشق

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

مستبـــدان را تهــی از عقـــل دان

جهــــل با شـــد هـــمره این غـافلان

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

شعر جدال عقل و عشق

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

عقل تنها سینه را زندان کند

عشق تنها طعمه رندان کند

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

شعر درباره عقل و عشق

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

عاقبت عقل از سر عاشق پرید

بعد از آن چشمان مشکی را ندید

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعر جنگ عقل و عشق

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

عقل محکم از اساس چون و چند

عشق عریان از لباس چون و چند

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعر عقل عشق

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

عقل بی عشق آید و قاتل شود

عشق بی عقل آید و باطل شود

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

شعر در مورد عقل و عشق

شعر اسم یاسمن , شعر در مورد اسم یاسمن , شعر درباره اسم یاسمن , شعر در وصف اسم یاسمن

عاقـــلان با حـــلم ره دارند و بس

جاهـــلان در جامعه چون خرمگس

شعر اسم پریا , شعر در مورد اسم پریا , شعر درباره اسم پریا , شعر در وصف اسم پریا

شعر در مورد جدال عقل و عشق

شعر اسم یاسمین , شعر در مورد اسم یاسمین , شعر درباره اسم یاسمین , شعر در وصف اسم یاسمین

عقل می گوید که خود را پیش کن

عشق گوید امتحان خویش کن

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر عقل،شعر عقل و دل

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

هــــر که شد بر اشتر نفسش سوار

بهـــــر او عــقـلی نباشـــد استـــوار

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر عقل و احساس

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

عقل تنها کیست؟ تنها یک طبیب

عشق اما هم طبیب و هم حبیب

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر عقل احساس

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

عقل با غیر آشنا از اکتساب

عشق از فضل است و با خود در حساب

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر عقل دل

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

عاقـــلان را در غضـب بینی قرار

جـاهـلان چـون مار زخمی بی قرار

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر عقلانیت

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

عقل می تازد به دیوان برون

عشق می تازد به دیوان درون

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر عقل و خرد

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

عقل گوید شاد شو آباد شو

عشق گوید بنده شو آزاد شو

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر عقلی طار

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

عاقـلان با دشمـــنان نیــــکی کنـند

ابلـــهان بر جـــان خــود هم دشمنند

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

عقل و دل در شعر

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

عقل را با عشق هم پیمان کنیم

هر دو را در جان خود مهمان کنیم

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر جدال عقل و دل

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

عقل گوید من دلیل هر نمودم

عشق گوید من شهنشاه وجودم

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر تقابل عقل و دل

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

عاقــلان با خــــود پسـندی دشمنند

جاهــــلان با چـــاپلوســــان همدمند

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر در مورد عقل و دل

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

عشق می گوید کدامین ره برو

عقل می گوید ولی آگه برو

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر عقل و دل روزی زهم دلخور شدند

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

عقل گوید آگه از هر شر و خیرم

عشق گوید برتر از اینهاست سیرم

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر نه عقل بود و نه دلی

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

عاقل آن باشد که گــــوید فکر من

صحــــتش روشـــن نباشـد نزد مـن

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر عقل با دل رو به رو شد

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

عقل ما را توشه تامین می کند

عشق ما را قبله تعیین می کند

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعر درباره عقل و دل

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

عقل گوید من به هستی رهنمایم

عشق گوید نیستی را ره گشایم

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر درباره عقل و احساس

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

جهل جاهـــل سـینه ها را می درد

عقــــل عاقـــل کــینه ها را می خرد

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر در مورد عقل و احساس

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

عقل آید راه را روشن کند

عشق آید بر تنت جوشن کند

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر از عقل و عشق

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

عقل گوید من نگهدار وجودم

عشق گوید فارغ از بود و نبودم

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر عقل و دل مولانا

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

عاقــــلان بــر قلب مـردم حاکـمند

جاهــــلان بر خــــون مــردم طالبند

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر تضاد عقل و دل

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

عقل ما را سوی دانایی برد

عشق اما سوی زیبایی برد

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعر مناظره عقل و دل

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

عقل گوید من نظام کایناتم

عشق گوید رسته از قید جهانم

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر در مورد عقلانیت

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

عاقلـش دان بی شک و شبهه یقین

مثل او را گـــر بدیدی خــــوش ببین

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر در مورد عقل و خرد

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

آن یکی اندیشه را می گسترد

این یکی انگیزه را می پرورد

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر درباره عقل و خرد

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

عقل گوید کشف معقولات خوانم

عشق گوید علم مجهولات دانم

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر در مورد عقل و عشق

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

عقل را کی بو نمـودی؟ کـم بگــو

ای جـــمالی حـــرف مفت بی وضـو

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر در مورد جدال عقل و عشق

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

عقل خویشی می کند با هوش ما

عشق اما حلقه ای در گوش ما

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر درباره عقل و عشق

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

عقل گوید از خطرها می رهانم

عشق گوید در خطرها من امانم

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر در مورد تقابل عقل و عشق

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

عقل ما را می برد با صد فریب

عشق ما را می کشد با یک نهیب

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعر در مورد عقل

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

عقل گوید رهنما و راه دانم

عشق گوید من به راهی بی نشانم

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر در مورد عقل و دل

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

تند بادی گر وزد در این میان

عقل لنگر، عشق همچون بادبان

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعر در مورد عقل و خرد

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

عقل گوید من نشان افتخارم

عشق گوید بی نشانی خاکسارم

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

شعر در مورد عقل و احساس

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

ای خوشا عشقی که عقلش حاصل است

ای خوشا عقلی که فرمانش دل است

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

شعر در مورد عقل و شعور

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

عقل گوید عالم و صاحب کمالم

عشق گوید من به دنبال وصالم

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

شعر در مورد عقلانیت

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

هر چه خود در عشق عالم می کنم

عشق را بر عقل حاکم می کنم

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

شعری در مورد عقل

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

عقل گوید اهل فن و هوشیارم

عشق گوید با فنونت نیست کارم

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر در مورد بی عقلی

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

از جنون بایدم امروز گشایش طلبید

که تو ای عقل به جز مشکل کارم نشدی

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعری در مورد عقل و دل

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

عقل گوید من خبیر و نکته دانم

عشق گوید بی خبر از این و آنم

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر درباره عقل و دل

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

ای عاشقان بر حال زار شقایق نظر کنید

دل را لگام عقل زنید و از عشق حذر کنید

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعر درباره عقل و خرد

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

دل می گه کاری بکن

عقل من حاشا نکن

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر درباره عقل و احساس

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

عقل من چرا همش

ساز مخالف می زنی

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعری زیبا در مورد عقل

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

عقل گوید من چراغ تیره روزم

عشق گوید نوربخش دل فروزم

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعر عقل و عشق

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شمع عقل ار نفروزم بشوم خود خامش

که شهابی ست رها فطرت آزاده ی من

شعر در مورد عقل

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 23 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.