گلچین زیباترین شعر در مورد اسم فریبا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم فریبا

شعر در مورد اسم فریبا شعر در مورد اسم فریبا ,شعر درباره اسم فریبا,شعر برای اسم فریبا,شعر در باره اسم فریبا,شعر با اسم فریبا,شعر درمورد اسم فریبا,شعر با کلمه فریبا,شعر با کلمه …

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر پنجره | 74 شعر در مورد پنجره قدیم و گلدان

شعر در مورد پنجره در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پنجره برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد تغییر و تحول

گلچین زیباترین شعر در مورد تغییر و تحول

شعر در مورد تغییر و تحول شعر در مورد تغییر و تحول ,شعر درباره تغییر و تحول,شعر برای تغییر و تحول,شعر در باره تغییر و تحول,شعر با تغییر و تحول,شعر درمورد تغییر …

شعر در مورد طوطی

شعر در مورد طوطی ،شعری در مورد طوطی،شعر کودکانه در مورد طوطی،شعر درباره طوطی،شعر مولانا در مورد طوطی،شعری درباره طوطی،شعر درباره ی طوطی،شعری درباره ی طوطی،شعر طوطی و بازرگان،شعر طوطی و بازرگان مولوی،شعر طوطی و بازرگان مثنوی،شعر طوطی و بازرگان از مولانا،معنی شعر طوطی و بازرگان،متن شعر طوطی و بازرگان،معنی شعر طوطی و بازرگان سوم انسانی،شعر داستان طوطی و بازرگان،متن شعر طوطی و بازرگان،شعر طوطی بازرگان،شعر طوطی و بقال،شعر طوطی و بقال،شعر طوطی و بقال اول دبیرستان،معنی شعر طوطی و بقال،متن شعر طوطی و بقال،شعر کامل طوطی و بقال،شعر طوطی بقال،معنی شعر طوطی و بقال اول دبیرستان،متن شعر طوطی و بقال اول دبیرستان،شعر طوطی،شعر طوطی و بغال،شعر طوطی و شکر،شعر طوطیا،شعر طوطی بازرگان مولوی،شعر طوطی و بقال از مولوی،معنی شعر طوطی بازرگان،شعر طوطی و شکر از پروین اعتصامی،معنی شعر طوطی و شکر از پروین اعتصامی،معنی شعر طوطی و شکر،شعر طوطی شکر،شعر پروین اعتصامی طوطی و شکر،شعر طوطی و شکر پروین،شعر طوطیان،پوریا طوطیانوش شعر

شعر در مورد طوطی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد طوطی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بود بقالی و وی را طوطیی

خوش نوا و سبز و گویا طویی

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر در مورد طوطی

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

طوطی به قفس چگونه عادت کردی؟

آسوده درونش استراحت کردی؟

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعری در مورد طوطی

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

ط مثل طوطی

طوطی سبز و ناقلا

خوش رنگه و خیلی بلا

تکرار می کنه حرفارو

مثل من و مثل شما

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر کودکانه در مورد طوطی

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

تاجری در کشور هندوستان

طوطئی زیبا خرید از دوستان

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر درباره طوطی

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

در خطاب آدمی نطق بدی

در نوای طوطیان حاذق بدی

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر مولانا در مورد طوطی

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

طوطی تو چطور زیر پایت هر روز

پشت سر هم قضای حاجت کردی؟!!!

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعری درباره طوطی

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

تا شد آن طوطی برای سودگر

هم رفیق خانه هم یار سفر

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر درباره ی طوطی

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

خواجه روزی سوی خانه رفته بود

بر دکان طوطی نگهبانی نمود

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعری درباره ی طوطی

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

بزم خالی شد شبی از این و آن

خانه ماند و طوطی و بازارگان

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

گفت سوداگر بطوطی کای عزیز

خواب از من برده ادراک و تمیز

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر طوطی و بازرگان مولوی

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

گربه ای بر جست ناگه از دکان

بهر موشی ، طوطیک از بیم جان

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعر طوطی و بازرگان مثنوی

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

طوطیک پر کرد زان گفتار گوش

شد سراپا از برای کار هوش

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر طوطی و بازرگان از مولانا

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

دید پر روغن دکان و جامه چرب

بر سرش زد ، شد طوطی کَل ز ضرب

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

معنی شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

چشم طوطی چون ببازرگان فتاد

بانگ زد کای خواجه صبحت خیر باد

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

متن شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

ای طوطی خاموش به جانم مزن آتش

جان می دهمت تا به سخن لب بگشایی

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

معنی شعر طوطی و بازرگان سوم انسانی

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

طبع طبیعت طوطی را 7 قلم آرایش کرده

کمانه ها ی پر معنی، پرهای ظریف

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعر داستان طوطی و بازرگان

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

هر آنچه ما بخوانیم مثل طوطی

بسی بی ارزش است آن درنمازاست

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

متن شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

موذن طوطی خسته

چرا تکرار؟چرا؟بس کن.

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعر طوطی بازرگان

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

شب و صبح و میان روز

به سان طوطی تک بانگ

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعر طوطی و بقال

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

طوطی دل چون سخن آغاز کرد

صد گره از کار دلش باز کرد

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر طوطی و بقال

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

طوطی زیبای تن تقلید کردن تا به کی

جنگل زیبای را دادی به دانی روی نی

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعر طوطی و بقال اول دبیرستان

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

بگفتا با خروسی طوطی نر

تو بر خورداری از دنیای بهتر

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

معنی شعر طوطی و بقال

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

خروسش گفت، طوطی! شکر حق کن

که هستی اینچنین تیز و سبک پر

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

متن شعر طوطی و بقال

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

خلق کرد خدا،طوطی کلاغی را

هر دو بودند زشت،هر دو بودند سیاه

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعر کامل طوطی و بقال

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

طوطی بر خود نگریست،ناگهان فریاد زد

زندگی را سخت دید،برخداوند داد زد

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعر طوطی بقال

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

ناگه طوطی ما،شد هفت رنگ و زیبا

با بال ههای رنگین،با منقاری از طلا

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

معنی شعر طوطی و بقال اول دبیرستان

شعر اسم یاسمن , شعر در مورد اسم یاسمن , شعر درباره اسم یاسمن , شعر در وصف اسم یاسمن

طوطی به گوشه ای رفت ،تا کس ورا نبیند

از پهره اش بیزار بود،میخواست تا بمیرد

شعر اسم پریا , شعر در مورد اسم پریا , شعر درباره اسم پریا , شعر در وصف اسم پریا

متن شعر طوطی و بقال اول دبیرستان

شعر اسم یاسمین , شعر در مورد اسم یاسمین , شعر درباره اسم یاسمین , شعر در وصف اسم یاسمین

ای طوطی شکر خوار کمتر نگر سما را

هرچند روزی ماست گفتار دلنشینت

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر طوطی

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

این طوطی صامت را آرَد به صدا ریحان

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر طوطی و بغال

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

طوطی نبودم اما در بند عقـــــــــــــل بودم

با خود دروغ گفتم رستم به دست عشق ات

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر طوطی و شکر

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

صحبت سِر کلام از ما نبین

طوطی عشقیم و شیرین و گبین

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر طوطیا

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

تکرار طوطی واریست زندگی…

درد وغم و حسرت دوری ز عشق تکراری،

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر طوطی بازرگان مولوی

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

همچو طوطی به قفس با که سخن ساز کنم

دور از آن آینه رخسار که همرازم بود

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر طوطی و بقال از مولوی

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

خاموش نیستم که چه طوطی و آینه

آن روی روشنم ز مقابل نمی رود

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

معنی شعر طوطی بازرگان

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

طوطی سبزی ز راه آمد به ناز

سبز پوش و سبز چشم و دلنواز

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر طوطی و شکر از پروین اعتصامی

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

گفتم ای سبز فریبا چیستی

من یقین دارم که طوطی نیستی

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

معنی شعر طوطی و شکر از پروین اعتصامی

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

طوطی از ره آمد و پر باز کرد

با دل من گفتگو آغاز کرد

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

معنی شعر طوطی و شکر

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

طوطی من ناگهان خاموش شد

زبان بگشودم و او گوش شد

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر طوطی شکر

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

ای طوطی خموش

ای رود پر خروش

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر پروین اعتصامی طوطی و شکر

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

مرور قصه طوطی قفس و بازرگان

پر از پر است هنوز ارمغان تخته سیاه

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر طوطی و شکر پروین

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

تو بیا باز رهـان جسم من از محبس این تن

طوطی جـان مرا سیر ز شیرین شکـری کن

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر طوطیان

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

تا که شود بگفتگو طوطـــــــــی ناز باغ او

من بکنم بصبح و شام وصف جـلال دلبرم

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

پوریا طوطیانوش شعر

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

از نگاه چمن و بلبل و طوطی صـفـتـان

آنکه از خویش نباشد برود در پی خویش

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر در مورد طوطی

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

آیینه یک روی توای عشق منم

طوطی سخنگوی توای عشق منم

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعری در مورد طوطی

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

طوطی شکخوارش در قفس سیهپوش است،

سور و بزم جمشیدی زآستان همه رفته.

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر کودکانه در مورد طوطی

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

سوسن زبان،قمری فغان،بلبل نوا،طوطی سخن

اندر مصیبت های تو از طرف دنیا می فتد

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر درباره طوطی

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

فرش غم انگیز اتاق

در حسرت یک گام تو

طوطی مات در قفس

چیزی نگفت جزنام تو

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر مولانا در مورد طوطی

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

صلا میزد مرا از عندلیبان ِقدیمی تر

که طوطی عرصهً بلبل دراین غرقاب می گیرد

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعری درباره طوطی

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

قفس های طلایی..مرغ عشقان

چه طوطی وار گویند از محبت

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر درباره ی طوطی

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

من از حوصله دلگیرم

از این “قارچ های غربت”

از این تکرار طوطی وار…

سیگار می خواهم

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعری درباره ی طوطی

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

دنبال قناری یا طوطی نگرد

اینجا جز جغد و کلاغ پرنده نیست

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

چو طوطی قند بشکسته دهانش

شکر ریزد زگفتارو زبانش

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر طوطی و بازرگان مولوی

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

یه موقعی آدم شوتی می شیم

می ریم مقلد مثِ (طوطی) می شیم

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر طوطی و بازرگان مثنوی

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

گمان مبر که بر طوطیش او رحمی باشد

باید زخوشایندش خود را کبابی بکنم

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر طوطی و بازرگان از مولانا

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

کنج قفس هم برای تو زنده مانده ام

من طوطی ام شیرین سخن،آدم که نیستم

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

معنی شعر طوطی و بازرگان

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

فرخ طوطی سخن در غیبت و در ماتم است

ساغر نوشین لبان کنعان ندارد نازنین

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

متن شعر طوطی و بازرگان

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

غمزه طوطی چشمان ترت سوخت همه پروازم

بلبل سوخته دل را پر خوش رنگ تو نیست

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

معنی شعر طوطی و بازرگان سوم انسانی

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

طوطی سبز خودم را به هاجر سپرم

کوله احساس کجاست که با خود ببرم

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعر داستان طوطی و بازرگان

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

طوطی زیبا پر از تب یا که تاب

قوی زیبای سفیدی هم در اب

شعر در مورد طوطی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 23 بهمن 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.