گلچین زیباترین شعر در مورد ایمان

گلچین زیباترین شعر در مورد ایمان

شعر در مورد ایمان شعر در مورد ایمان ،شعر در مورد ایمان به خدا،شعر در مورد ایمان و باور،شعر در مورد ایمان و اعتقاد،شعری در مورد ایمان،شعر درباره ایمان،شعر درباره ایمان به …

شعر چشم | 97 شعر در مورد چشم سبز و زیبا یار

شعر چشم | 97 شعر در مورد چشم سبز و زیبا یار

شعر در مورد چشم در این مطلب سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چشم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب …

گلچین زیباترین شعر در مورد علم

گلچین زیباترین شعر در مورد علم

شعر در مورد علم شعر در مورد علم,شعر در مورد علم آموزی,شعر در مورد علم ودانش,شعر در مورد علم و عمل,شعر در مورد علم و ثروت,شعر در مورد علما,شعر در مورد علم …

شعر در مورد ضحاک

شعر در وصف ضحاک,شعر در مورد ضحاک,شعری در مورد ضحاک,شعر درباره ضحاک,شعر ضحاک ماردوش,معنی شعر ضحاک ماردوش,شعر ضحاک,شعر ضحاک و جمشید,شعر ضحاک و کاوه آهنگر,شعر ضحاک شاهنامه,شعر ضحاک فردوسی,شعر ضحاک و کاوه,شعر ضحاک با معنی,شعر مضحک,شعر داستان ضحاک,شعر ضحاک در شاهنامه,شعر ضحاک از شاهنامه,معنی شعر ضحاک در شاهنامه,شعر داستان ضحاک در شاهنامه,معنی شعر ضحاک فردوسی,معنی شعر داستان ضحاک

شعر در مورد ضحاک

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ضحاک برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کاوه آهنگر می گوید

با نگاهی گویا

با لبانی خاموش

 قصر ضحاک هنوز آباد است

 تو به ویرانی این کاخ بکوش

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در وصف ضحاک

 روی تو چه جای سحر بابل؟

موی تو چه جای مار ضحاک؟

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد ضحاک

 سینه ما کوره آهنگر است

تا که جهان افعی ضحاک شد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعری در مورد ضحاک

باز میرقصد به روی شانه های شهر

شعله های آتش مرداد

رقص او چون رقص گرم مارها بر شانه ضحاک

سر بر آر از کوه با آن گاوپیکر گرز

ای نسیم دره البرز

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ضحاک

 کو نیست به جور کم ز ضحاک

نی زندانت کم از دماوند

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر ضحاک ماردوش

 ای برادر قصد ضحاک جفا پیشه مکن

تا نبینی خویشتن همبر به پور آبتین

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

معنی شعر ضحاک ماردوش

 لب خندان شیرین منطقش را

نشاید گفت جز ضحاک جادو

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر ضحاک

 هرکه بی توبه بزیر خاک رفت

او بدوزخ همره ضحاک رفت

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر ضحاک و جمشید

 شاکر از فعلشان شده ضحاک

پیش هاروت در نشسته به خاک

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر ضحاک و کاوه آهنگر

 گر فرستی تویی فریدونم

ورنه روزی نعوذبالله من

همچو ضحاک ناگهان پیچم

مارهای هجات بر گردن

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر ضحاک شاهنامه

 مار ضحاک ماند بر پایم

وز مژه گنج شایگان برخاست

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر ضحاک فردوسی

 اوست فریدون ظفر بلکه دماوند حلم

عالم ضحاک فعل بسته چاهش سزد

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر ضحاک و کاوه

 غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم

که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر ضحاک با معنی

 چون مار سیاه مهره برچید

ضحاک سپیده دم بخندید

در دست مبارزان چالاک شد

نیزه بسان مار ضحاک

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر مضحک

 بزمگاه تو حجله یوسف

رزمگاه تو شانه ضحاک

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر داستان ضحاک

 تا توان گفت زهره را رقاص

تا توان گفت غنچه را ضحاک

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر ضحاک در شاهنامه

 تو فریدونی و در عرصه پیکار ز رمح

بر سر دوش تو ضحاک صفت بینم مار

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر ضحاک از شاهنامه

 تو فریدونی و شمشیر تو ضحاک بود

بسکه بر حال عدو خنده کند در پیکار

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

معنی شعر ضحاک در شاهنامه

 تو فریدونی و در عهد تو ضحاک صفت

شاهدی پنجه به خون دل ما کرده نگار

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر داستان ضحاک در شاهنامه

 تو فریدونی و افکنده چو ضحاک به دوش

دو سیه مار به دوران تو ترکی خونخوار

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

معنی شعر ضحاک فردوسی

 تو فریدونی و ضحاک لبی خنداخند

دو سیه مار نماید ز یمین و ز یسار

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

معنی شعر داستان ضحاک

 تو فریدونی و اینها همه ضحاک آخر

پرسشی گیر که ضحاک چرا شد بسیار

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر در وصف ضحاک

 تیغ را نیز بده پند که بسیار مخند

تات زین معنی ضحاک نخوانند احرار

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد ضحاک

 زان همه مارکشان رسته چو ضحاک به دوش

مار زاریست همه بوم و بر و دشت و دیار

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری در مورد ضحاک

 هوش من چند برد شاهد ضحاک شیم

خون من چند خورد دلبر ضحاک دثار

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر درباره ضحاک

 چند چند از لب ضحاک مرا ریزد خون

چند چند از دل بی باک مرا خواهد خوار

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر ضحاک ماردوش

 خون ضحاک بدان صارم خونریز بریز

مغز ضحاک بدان ناوک خونخوار به خار

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

معنی شعر ضحاک ماردوش

 موی ضحاک بکش غبغب ضحاک بگیر

همچو آن شیر که گیرد سر آهو به کنار

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر ضحاک

 این نه ضحاک که او چاکر افریدونست

کاویانی علم افراخته از طره تار

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر ضحاک و جمشید

 من به ضحاک چنین نقد روان کرده فدا

من به ضحاک چنین هر دو جهان کرده نثار

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر ضحاک و کاوه آهنگر

 قد تو از مار زلف دولت ضحاک یافت

خط تو از پای مور ملک سلیمان خرید

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر ضحاک شاهنامه

 ازو دشمن چو دارا از سکندر

ازو حاسد چو ضحاک از فریدون

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر ضحاک فردوسی

 مار ضحاک است زلفت کز غمش

قصر شادی هر زمانی می کنم

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر ضحاک و کاوه

 هست اتابک چون فریدون نیست باک ار کافران

خویشتن ضحاک شور و اژدها سر ساختند

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر ضحاک با معنی

 لاف فریدون زدن و آنگه ضحاک وار

سلطنت و شیطنت هر دو بهم داشتن

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر مضحک

 خاصه سیمرغ کیست جز پدر روستم؟

قاتل ضحاک کیست جز پسر آبتین؟

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر داستان ضحاک

 ای اژدهادم ارنه چو ضحاک خون خوری

از طفل پادشاه جم آسا چه خواستی

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر ضحاک در شاهنامه

 پیش لب ضحاک تو بس فتنه وآشوب

کز مار سر زلف تو در ملک جم افتد

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر ضحاک از شاهنامه

 غنچه کو را اهل دل ضحاک ثانی می نهند

چون فریدون افسر جمشید برسر یافته

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

معنی شعر ضحاک در شاهنامه

 چو شد روز آمد شب تیره رنگ

چو جمشید بگذشت ضحاک بود

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر داستان ضحاک در شاهنامه

 مشقت نیرزد جهان داشتن

گرفتن به شمشیر و بگذاشتن

 که را دانی از خسروان عجم

ز عهد فریدون و ضحاک و جم

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

معنی شعر ضحاک فردوسی

 از نهیب غضبت باد چو مار ضحاک

هر سر موی که اعدای تو رابر اعضاست

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

معنی شعر داستان ضحاک

 کافریدون به خیره سر ضحاک

همی از گرز گاو سار کند

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در وصف ضحاک

 تخت ضحاک تو داری، که دو گیسوی دراز

چون دو مارت ز یسار و ز یمین برخیزد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد ضحاک

 کاوه که داند زدن بر سر ضحاک پتک

کی شودش پای بند کوره و سندان و دم

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری در مورد ضحاک

 ترا که موی میان هم وجود و هم عدمست

دو زلف افعی ضحاک و چهره جام جمست

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر درباره ضحاک

 بت ضحاک من آن مه که برخ جام جمست

آن دو افعی سیه بر سر دوشش نگرید

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر ضحاک ماردوش

 هم ز جام آن مصور صورت جمشید و جام

هم به مار این محول حالت ضحاک و

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

معنی شعر ضحاک ماردوش

 هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو

گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شو مار

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر ضحاک

 ضحاک بود عیسی عباس بود یحیی

این ز اعتماد خندان وز خوف آن معبس

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر ضحاک و جمشید

 سوی تو ضحاک بد هنر ز طمع

بهتر و عادل تر از فریدون شد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر ضحاک و کاوه آهنگر

 ز بیدادی سمر گشته است ضحاک

که گویند اوست در بند دماوند

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر ضحاک شاهنامه

 شد هر شاخی ز برگ و بر پاک

بر دوش درخت مار ضحاک

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر ضحاک فردوسی

همیشه به ریشه ستم و ظلم

 تیشه ها بزنید

 و قعر گور گذارید پیکر ضحاک

نشان ظلم و ستم خفته به به سینه خاک

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر ضحاک و کاوه

که سهمگین نماید

 و این نیکوست

 چون مغز او بدانی

 تو رادرست گردد و دلپذیر آید

 چون ماران که از دوش ضحاک

برآمدند

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر ضحاک با معنی

ای کوه پر شکوه اساطیر باستان

ای خانه ی قباد

 ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت

ای سرزمین کودکی زال پهلوان

 ای قله ی شگرف

گور بی نشانه ی جمشید تیره روز

ای صخره ی عقوبت ضحاک تیره جان

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر مضحک

آه ! مار شانه ی ضحاک اگر مغز جوان می خواست

مغز پیر من

خواستار فکر بیمار است

تشنه ی اوهام و اسرار است

شعر در مورد ضحاک

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 22 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.