گلچین زیباترین شعر در مورد لاف زدن

گلچین زیباترین شعر در مورد لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن شعر در مورد لاف زدن ,شعری در مورد لاف زدن,شعر درباره لاف زدن,شعر لاف زدن,شعر درمورد لاف زدن,شعر درباره ی لاف زدن,شعر برای لاف زدن,شعری درمورد لاف …

گلچین زیباترین شعر در مورد دیدار

گلچین زیباترین شعر در مورد دیدار

شعر در مورد دیدار شعر در مورد دیدار دوست,شعر در مورد دیدار دوستان,شعر در مورد دیدار دوست,شعر درباره دیدار دوست,شعری در مورد دیدار دوست,شعر درباره دیدار دوستان,شعری درباره دیدار دوستان,شعری درباره دیدار …

مشاعره و شعر با ن از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با ن از شاعران مختلف

شعر با ن شعر با ن ,شعر با ن شروع شه,شعر با نون شروع شه,شعر که با ن شروع شه,بیت شعر که با ن شروع شه,شعر که اولش با ن شروع شه,یه …

شعر در مورد شکر نعمت

شعر در مورد شکر نعمت ,شعر در مورد شکر نعمتهای خدا,شعر در مورد شکر نعمت,شعری در مورد شکر نعمت,شعر در باره شکر نعمت,شعر سعدی در مورد شکر نعمت,شعر کوتاه درمورد شکر نعمت,شعر درمورد شکر نعمت,شعر کوتاه در مورد شکر نعمت,شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند,شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند از کیست,معنی شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند,شعر کامل شکر نعمت نعمتت افزون کند,متن کامل شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند,شاعر شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند,متن شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند,شعر سعدی شکر نعمت نعمتت افزون کند,شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند,شعر شکر نعمت,شعر شکر نعمت,شعر شکر نعمت خدا,شعر شکر نعمت های خدا,شعر در مورد شکر نعمت,شعر در مورد شکر نعمتهای خدا,شعر در مورد شکر نعمت,شعر درباره شکر نعمت,شعری در مورد شکر نعمت,شعر در باره شکر نعمت,شعر سعدی در مورد شکر نعمت,شعر کوتاه درمورد شکر نعمت,شعر درمورد شکر نعمت

شعر در مورد شکر نعمت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شکر نعمت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای

نعمت افزون که بی حد است آنم دادهای

بـهـره مــنــدم کردی یارب از تمام نعمتت

بـاز بـنـمــودی بــرایـــم درب های رحمتت

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر در مورد شکر نعمت

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

ادای حق پنجه ساله نعمت

اگر داری هوس دریاب فرصت

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر در مورد شکر نعمتهای خدا

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

ادای شکر نعمت کرده باشی

حق خدمت بجای آورده باشی

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

شعر در مورد شکر نعمت

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شکر این نعمت بی اندازه

که شد اندر ممالکش تازه

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعری در مورد شکر نعمت

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

ما فقیران صابر عشقیم

شکر نعمت کن ای توانگر حسن

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر در باره شکر نعمت

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شکر، بی شک شکر بکام آرد

نعمت رفته را مدام آرد

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر سعدی در مورد شکر نعمت

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شکر نعمت هر آنکه نگذارد

نعمتش را خدا زوال آرد

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر کوتاه درمورد شکر نعمت

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

ای که نعمت ز حق بسی داری

شکر نعمت سزد که بگذاری

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر درمورد شکر نعمت

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شکر دین هم دلیل اقبال است

مرد شاکر همیشه خوشحال است

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر کوتاه در مورد شکر نعمت

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

نعمت الله را زوالی نیست

بهتر از شکر هیچ حالی نیست

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

مگر منعم بگوید شکر نعمت

وگرنه منعم مسکین چه گوید

بیشتر بخوانید :

گلچین زیباترین شعر در مورد خدا

گلچین زیباترین شعر در مورد تشکر

گلچین زیباترین شعر در مورد ذوق

گلچین زیباترین شعر در مورد بخشندگی

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند از کیست

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

نعمت اللهم و ز آل رسول

حد کس نیست دانش حدم

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

معنی شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شاکر شکر نعمت اللهم

تا نفس باقی است در شدم

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر کامل شکر نعمت نعمتت افزون کند

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شکر نعمت را کمالی میدهد

عارفان را گوشمالی میدهد

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

متن کامل شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

شکر ناکردن زوال نعمتست

بهره شاکر کمال نعمت است

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شاعر شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

ای سخاورز راد نعمت بخش

ای ثناخر کریم شکر گزار

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

متن شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

شاه دادست هر چه دارم و هست

صنعت و نعمت آشکار و نهان

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر سعدی شکر نعمت نعمتت افزون کند

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

شکر همشیره دندان من شد

وفا هم شهری پیمان من شد

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

میوه های لذیذ می خوردم

شکر نعمت پدید می کردم

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر شکر نعمت

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

کسی کز بیم حق نعمت شناس است

بدست از شکر جز دستان ندارد

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر شکر نعمت

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

نعمت از ما دان و شکر از فضل ما کن تا دهیم

مر ترا زین شکر نعمت نعمتی دیگر جزا

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر شکر نعمت خدا

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

ز شکر گردد نعمت بر اهل نعمت بیش

به صبر گردد محنت بر اهل محنت کم

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر شکر نعمت های خدا

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

شود زیادت شادی و غم شود نقصان

چو شکر و صبر کنی در میان شادی و غم

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر در مورد شکر نعمت

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

نعمت آنراست زیادت که همه شکر کند

تو نه ای از در نعمت که همه کفرانی

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر در مورد شکر نعمتهای خدا

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

دوام دولت اندر حق شناسیست

زوال نعمت اندر ناسپاسی است

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر در مورد شکر نعمت

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

گر ز دست دیگری نعمت خوری

شکر او می کن که نعمت آن اوست

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره شکر نعمت

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ

سوی آن دانه نداری پیچ پیچ

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعری در مورد شکر نعمت

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

شکر آن نعمت که تان آزاد کرد

نعمت حق را بباید یاد کرد

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر در باره شکر نعمت

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

شکر است آب نعمت و نعمت نهال او

با آب خوش نهال نگیرد هگرز کاست

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر سعدی در مورد شکر نعمت

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

ز شکر است نعمت فزایش پذیر

اگر مرد راهی ره شکر گیر

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر کوتاه درمورد شکر نعمت

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

افواه پر است از شکر شکرت

ار شکر ولی نعمت افواهی

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درمورد شکر نعمت

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

کی توان از عهده شکر تو بیرون آمدن

شکر نعمت نعمتی دیگر بود از خوان تو

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر در مورد شکر نعمت

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

نعمت از وی جملگی علت شود

طعمه در بیمار کی قوت شود

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر در مورد شکر نعمتهای خدا

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

شکر است آب نعمت و نعمت نهال او

با آب خوش نهال نگیرد هگرز کاست

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر در مورد شکر نعمت

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

مرا از شکر نه کفران نعمت بسته لب دارد

که شکر آشکارا بویی از حسن طلب دارد

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعری در مورد شکر نعمت

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

برو ای شکر کاین نعمت ز حد شکر بیرون شد

نخواهم صبر گر چه او گهی هم کار می آید

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر در باره شکر نعمت

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

بهای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان

مرم چو قلب ز کوره که کان شکر و سپاسی

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر سعدی در مورد شکر نعمت

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

یک منعم و یک نعمت و یک منت و یک شکر

صد شکر که تقدیر چنین رانده قلم را

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر کوتاه درمورد شکر نعمت

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت

که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر درمورد شکر نعمت

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

شکر نعمت می کنم گر خلعتی

می فرستد یا قفایی می زند

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر کوتاه در مورد شکر نعمت

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

به دانشوری شکر نعمت گزار

گه شکر بر نعمت کردگار

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

چون شه انصاف خویش کرد پدید

سجده شکر کرد هر که شنید

بیشتر بخوانید :

گلچین زیباترین شعر در مورد بخشش

گلچین زیباترین شعر در مورد بزرگی

گلچین زیباترین شعر در مورد توکل

گلچین زیباترین شعر در مورد بذل و بخشش

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند از کیست

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

زین کروه آنکه اهل انعامند

همه از نعمت تو جان دارند

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

معنی شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

شکر نعمت خوشتر از نعمت بود

شکرباره کی سوی نعمت رود

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر کامل شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

لب فرو بستنم از شکر نه از کفران است

شکر نعمت ز فراوانی نعمت نکنم

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

متن کامل شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

نعمت شکرت کند پرچشم و میر

تا کنی صد نعمت ایثار فقیر

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شاعر شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

ز مشتی خاک ما را آفریدی

چگونه شکر این نعمت گزاریم

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

متن شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

شاید که التماس کند خلعت مزید

سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر سعدی شکر نعمت نعمتت افزون کند

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

مرا هزار زبان فصیح بایستی

که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شکر نعمت را نکویی کن که حق

دوست دارد بندگان حقگزار

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر شکر نعمت

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

گر به هر مویی زبانی باشدت

شکر یک نعمت نگویی از هزار

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر شکر نعمت

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

سپاس بار خدایی که شکر نعمت او

هزار سال کم از حق او بود یک دم

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر شکر نعمت خدا

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

که اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت او

چو اهل مصر به احسان یوسفند رهین

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر شکر نعمت های خدا

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

دوام دولت اندر حق شناسیست

زوال نعمت اندر ناسپاسی است

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر در مورد شکر نعمت

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

اگر فضل خدا بر خود بدانی

بماند بر تو نعمت جاودانی

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر در مورد شکر نعمتهای خدا

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

نیافرید خدایت به خلق حاجتمند

به شکر نعمت حق در به روی خلق مبند

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر در مورد شکر نعمت

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

چو بینی دعا گوی دولت هزار

خداوند را شکر نعمت گزار

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر درباره شکر نعمت

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

شکر دید و عناب و شمع و شراب

ده از نعمت آباد و مردم خراب

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعری در مورد شکر نعمت

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

کی این شکر نعمت به جای آورم

وگر پای گردد به خدمت سرم؟

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعر در باره شکر نعمت

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

از قناعت دستگاه شکر می گردد وسیع

کاسه گردون پر از نعمت ز چشم سیر ماست

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعر سعدی در مورد شکر نعمت

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

بند از دهان کیسه گشودن، نه از زبان

ای خواجه در طریقه ما شکر نعمت است

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر کوتاه درمورد شکر نعمت

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

کجا خود شکر این نعمت گذارم

که زور مردم آزاری ندارم

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر درمورد شکر نعمت

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شکر این موهبت و نعمت این صحت را

با زبان قلم و تیغ سخنور شده است

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

 شعر در مورد شکر نعمت

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

چنانک سوسن آزاده هر صباح زبان

به شکر نعمت پرودگار بگشاید

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر در مورد شکر نعمتهای خدا

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

هردم از سفره انعام خداوند کریم

خورده صد نعمت و یک شکر نگفته باری

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر در مورد شکر نعمت

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

مرا بلای تو ازمحنت جهان برهاند

چگونه شکر کنم نعمت بلای ترا

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعری در مورد شکر نعمت

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

نعمت عشق مرا کز دگران کردم منع

گرکنی شکر چو مردان بتو بسیار رسم

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعر در باره شکر نعمت

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

چو عارفان برو و شکر نعمت الله

گو مباش منکر سید چه جای انکار است

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر سعدی در مورد شکر نعمت

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

هیچ نعمت با دل روشن نمی گردد طرف

می دهد ترجیح، طوطی بر شکر آیینه را

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر کوتاه درمورد شکر نعمت

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

بجز شکر نعمت نگیرد که شکر

عقاب است و نعمت چو کبگ دری است

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر درمورد شکر نعمت

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

تا شکر مزید نعمت آرد

بادی همه ساله در تنعم

شعر در مورد تنهایی و غم

و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد

گاه از دو روزنه ی رخسارم

گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم

گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت

از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند

و گاه در وجودم که به هیچ پایانی نمی رسید مگر تنهایی

شعر در مورد شکر نعمت

بیشتر بخوایند :

گلچین زیباترین شعر در مورد خوشبختی

گلچین زیباترین شعر در مورد ایمان

گلچین زیباترین شعر در مورد ثواب

گلچین زیباترین شعر در مورد خنده

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.