گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سعید

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سعید

شعر در مورد اسم سعید شعر در مورد اسم سعید ,شعر در مورد اسم سعیده,شعر درباره اسم سعید,شعر درباره اسم سعیده,شعر درمورد اسم سعیده,شعر اسم سعید,شعر با اسم سعید,شعر برای اسم سعید,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد دگرگونی

گلچین زیباترین شعر در مورد دگرگونی

شعر در مورد دگرگونی شعر در مورد دگرگونی ,شعر درباره دگرگونی,شعر برای دگرگونی,شعر در باره دگرگونی,شعر با دگرگونی,شعر درمورد دگرگونی,شعر با کلمه دگرگونی,شعر با کلمه ی دگرگونی,شعری در مورد دگرگونی,شعری درباره دگرگونی,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد کشتی

گلچین زیباترین شعر در مورد کشتی

شعر در مورد کشتی شعر در مورد کشتی,شعر در مورد کشتی و دریا,شعر در مورد کشتی نوح,شعر در مورد کشتی نجات,شعر در مورد کشتی,شعر درباره کشتی,شعری در مورد کشتی,شعر در مورد ورزش …

شعر در مورد راستگویی

شعر در مورد راستگویی و صداقت,شعر درباره راستگویی و صداقت,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی,شعر در مورد راستگویی,شعر در مورد راستگویی و دروغگویی,شعر در مورد راستگویی کودکانه,شعری در مورد راستگویی,شعر کودکانه در مورد راستگویی و دروغگویی,شعر کوتاه در مورد راستگویی,شعر درباره راستگویی,شعر عربی در مورد راستگویی,یک شعر در مورد راستگویی,شعر نو در مورد راستگویی,شعر کوتاه درباره راستگویی,شعر درباره راستگویی,شعر درباره ی راستگویی,شعر کودکانه درباره راستگویی,شعر درباره صداقت و راستگویی,شعر زیبا درباره راستگویی,شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی,شعر در وصف راستگویی,شعر راستگویی,شعر راستگویی کودکانه,شعر راستگویی برای کودکان,شعر درباره راستگویی,شعر در مورد راستگویی,شعر طنز راستگویی,شعر درباره ی راستگویی,شعر کودکانه درباره راستگویی,شعر صداقت و راستگویی,شعر راجع به راستگویی,شعر در مورد راستگویی کودکانه,شعر کودکانه برای راستگویی,شعر درباره راستگویی,شعری در مورد راستگویی,شعر درباره صداقت و راستگویی,شعر در مورد راستگویی و دروغگویی,شعر زیبا درباره راستگویی,شعر در مورد راستگویی و صداقت,شعر کودکانه در مورد راستگویی و دروغگویی,شعر کوتاه در مورد راستگویی,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی,شعر عربی در مورد راستگویی,شعری درباره ی راستگویی,شعر کودکانه درباره ی راستگویی,شعر کوتاه درباره ی راستگویی,شعر درباره ی صداقت و راستگویی,شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی,شعری کودکانه درباره راستگویی,شعر کودکانه در مورد راستگویی,شعرهای کودکانه در مورد راستگویی,شعر در مورد صداقت و راستگویی,شعر صداقت,شعر صداقت سهراب,شعر صداقت و راستی,شعر صداقت و راستگویی,شعر صداقت و پاکی,شعر صداقت در عشق,شعر صداقت کودکانه,شعر صداقت دوستی,شعر صداقتنا,شعر صداقتی,شعر در مورد صداقت و راستی,شعر درباره صداقت و راستگویی,شعری در مورد صداقت و راستی,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی,شعر در مورد صداقت و راستگویی,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی,شعر درباره ی صداقت و راستگویی,شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی,شعر درباره صداقت و پاکی,شعر در مورد صداقت و پاکی,شعر درباره صداقت در عشق,شعر صداقت عشق,شعر صداقت و عشق,شعر در مورد صداقت کودکانه,شعر صداقت در دوستی,شعر صداقت و دوستی,شعر هل تقبلین صداقتی

شعر در مورد راستگویی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد راستگویی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آدمی که راست میگه

جاش  میون بهشته

مامان گفته عزیزم،

کودک خوب و دلبند

راست بگوچون دروغگو،

دشمنه با خداوند

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد راستگویی و صداقت

آی بچه ها راست بگید

هر چی خدا خواست بگید

راست بگید میرید بالا

اون بالاهـا پیش خـــــــدا

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر درباره راستگویی و صداقت

گفته خــدای مهربون

خالـق هفت تا آسمـــــون

باید با هم صادق باشید

رو کجـــــیها خط بـکشید

همه با هم مهربونید

هر جاکه باشه حرف راست

اینو بایدخوب بدونید

دروغگو دشمن خداست

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

چه تفاوتی دارد که در شهر بزرگی زندگی کنی

یا در شهری کوچک؛ زندگی راستین در درون ماست

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد راستگویی

قلبت را دنبال کن…

قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است.

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد راستگویی و دروغگویی

دعا سخن روح است

که حقیقت را به درستی بازگو می کند

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد راستگویی کودکانه

به آدمها اعتماد کن

تا با تو صادق باشند.

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعری در مورد راستگویی

هنگامی که به راستی، خودمان را همان گونه که هستیم، دوست می داریم

و می پذیریم و تایید می کنیم، همه چیزمان با کامیابی همراه است

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر کودکانه در مورد راستگویی و دروغگویی

سخن را

زیوری جز راستی نیست

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر کوتاه در مورد راستگویی

ممکن است دروغ یک سال بدود،

راستی در یک روز از او جلو می افتد

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر درباره راستگویی

بهترین سیاست،

راستی است

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر عربی در مورد راستگویی

قهرمان راستین کسی است

که باعث خوشی دیگران می شود

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

یک شعر در مورد راستگویی

قهرمان راستین کسی است

که باعث خوشی دیگران می شود

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر نو در مورد راستگویی

اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید،

چون او می تواند کلمات را در فرمان خود داشته باشد،

ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر کوتاه درباره راستگویی

رَد راستی،

رَد خویشتن است

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر درباره راستگویی

یا درست حرف بزن

یا عاقلانه سکوت کن

راستی کن، که راستان رستند

در جهان راستان قوی دستند

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر درباره ی راستگویی

راستگاران بلندنام شوند 

کج‌روان نیم پخته خام شوند

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر کودکانه درباره راستگویی

یوسف از راستی رسید به تخت 

راستی کن، که راست گردد بخت

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر درباره صداقت و راستگویی

صدق آیینه ایست حال ترا

روی نفس تو و کمال ترا

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر زیبا درباره راستگویی

صادقی، هر چه جز خداست

بباز از بد و نیک با خدا پرداز

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی

 راستی خویش نهان کس نکرد

در سخن راست زیان کس نکرد

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر در وصف راستگویی

راستی آور که شوی رستگار

راستی از تو ظفر از کردگار

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

چون به سخن راستی آری بجای 

ناصر گفتار تو باشد خدای

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر راستگویی کودکانه

راست گو تا وا رهی از چنگ من

مکر ننشاند غبار جنگ من

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر راستگویی برای کودکان

راستی را پیشه کن کاندر جهان

  نیست الا راستی عزم الرجال

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر درباره راستگویی

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم 

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش 

کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر در مورد راستگویی

دلت آفتابی کز او صدق زاید 

که جز صادق ابن الذکائی نیاب 

به صورت دو حرف کژ آمد دل، اما 

ز دل راستگوتر گوائی نیابی

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر طنز راستگویی

جز راست نباید گفت 

هر راست نشاید گفت

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درباره ی راستگویی

گر راست سخن گویی و در بند بمانی 

به زانکه دروغت دهد از بند رهایی

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر کودکانه درباره راستگویی

راستی موجب رضای خداست 

کس ندیدم که گم شد از ره راست

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر صداقت و راستگویی

سعدیا راست روان گوی سعادت بردند 

راستی کن که به منزل نرود کج‌رفتار

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر راجع به راستگویی

تو راستی کن و با گردش زمانه بساز 

که مکر هم به خداوند مکر گردد باز

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد راستگویی کودکانه

راستی پیشه گیر و ایمن باش 

که رهاننده تو بس باشد

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر کودکانه برای راستگویی

جز مقام راستی یک دم مه‌ایست 

هیچ لالا مرد را چون چشم نیست

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر کودکانه برای راستگویی

وگر زانکه گویی سخن راست گوی 

به جز راستی زیور آن مجوی

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درباره راستگویی

بیا تا کج نشینم راست گویم 

که کژی ماتم آرد راستی سور

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعری در مورد راستگویی

راستی کن تا به دل چون چشم سر بینا شوی 

راستی در دل تو را چشمی دگر انشا کند

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر درباره صداقت و راستگویی

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در مورد راستگویی و دروغگویی

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست 

که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر زیبا درباره راستگویی

حاصلی غیر از جگر خوردن ندارد راستی 

نان به خون تر می‌شود صبح صداقت کیش را

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در مورد راستگویی و صداقت

قدم ز جاده راستی برون مگذار 

که تیر راست خجل از نشان نمی‌گردد

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر کودکانه در مورد راستگویی و دروغگویی

با توانایی صداقت توأم است 

گر خود آگاهی همین جام جم است

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر کوتاه در مورد راستگویی

باغی که در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

صداقت برایتان دوستان

 زیادی پیدا نمی کند

ولی دوستان درستی پیدا می کند

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر عربی در مورد راستگویی

آزادانه صداقتم را می نویسم

در برابر دشنه های قبیله

و می دانم که با قلمم گورم را حفر می کنم

اما من ادامه می دهم

زیرا تمامی نویسندگان آزادی

با تیشه قلم ، گور خود را حفر می کنند

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعری درباره ی راستگویی

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر کودکانه درباره ی راستگویی

خانه‌یی آرام و

اشتیاقِ پُرصداقتِ تو

تا نخستین خواننده‌ی هر سرودِ تازه باشی

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر کوتاه درباره ی راستگویی

در زمانی که وفا

قصه ی برف به تابستان است

و صداقت گل نایابی ست

به چه کس باید گفت….

با تو انسانم و خوشبخت ترین

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر درباره ی صداقت و راستگویی

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

و گیسوان بلندش را

به بادها می داد

و دستهای سپیدش را

به آب می بخشید

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی

لبانت به طعم خوش صداقت آغشته است

و گرمای مهربان دستت

مرد را مرد می‌کند

و من

ایستاده ام

و به نیمه‌ی کهکشان می‌نگرم

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعری کودکانه درباره راستگویی

اینجا بمان و فاصله ها را به هم بزن

هرچند با صداقت تو جنگ می شود

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر کودکانه در مورد راستگویی

 همانا گر دهانم را ببویی

ازو آیدت بوی راستگویی

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعرهای کودکانه در مورد راستگویی

 چه آهو دانی اندر من نگویی

بجز یکتادلی و راستگویی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر در مورد صداقت و راستگویی

 عالمی از راستگویی دشمن ما گشته اند

ما چه می کردیم چون آیینه لوح پاک را

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر صداقت

 گویم به زبان راستگویی

صد بار که او تو و تو اویی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر صداقت سهراب

 خطی ز صداقت ایشان ده

توفیق رفاقت ایشان ده

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر صداقت و راستی

 با توانائی صداقت توأم است

گر خود آگاهی همین جام جم است

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر صداقت و راستگویی

 تا صداقت زنده گردد از دمش

غیر حق سوزد ز برق پیهمش

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر صداقت و پاکی

 صوفی شدی، صداقت و صدق و صفات کو؟

صافی شدی، کدورت و حقد و حسد چراست

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر صداقت در عشق

 روزگاری است که تصدیق نمی باید کرد

اگر از صبح کسی حرف صداقت شنود

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر صداقت کودکانه

 از صفای دل نباشد حاصلی درویش را

نان به خون تر می شود صبح صداقت کیش را

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر صداقت دوستی

 زان ز حرف راست لب بستم که غیر از آه سرد

در بساط سینه صبح صداقت کیش نیست

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر صداقتنا

 ای که قصدت ز سفر یار صداقت کیش است

آه ازین راه درازی که ترا در پیش است

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر صداقتی

چشمای خیس و ابریشون همپای رود کارونه

این روزا دوستا هم دیگه با هم صداقت ندارن

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر در مورد صداقت و راستی

کاش در دهکده عشق فراوانی بود

توی بازار صداقت کمی ارزانی یود

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره صداقت و راستگویی

یادش به خیر دسته گلی از صداقتش

در لابلای شهر وجودم نشسته بود

دست مرا به رسم وفا سبز می فشرد

دستش اگر چه از غم یک عمر خسته بود

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعری در مورد صداقت و راستی

صداقت یعنی از مرز افقها

به قصد دیدن رویت گذشتن

میان کوچه های سبز احساس

به دنبال قدمه های تو گشتن

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستی

 دین اگر می خواهی سخن را راست گو

باش تابع بر امام راستگو

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر در مورد صداقت و راستگویی

 مبین کج راست بین و راستگو باش

در این میدان جان مانند گو باش

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی

به چشمهای نجیبش که آفتاب صداقت

و دستهای سپیدش

 که بازتاب رفاقت

 و نرمخند لبانش نگاه می کردم

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درباره ی صداقت و راستگویی

شب مثل شب شریر و سیاه است و پر ز درد

 در شب شرارتی است که من گریه می کنم

و صبح بر صداقت من رشک می برد

 با خوابهای خاطره خوش

بودم

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر کودکانه درباره ی صداقت و راستگویی

ای آفتاب پاک صداقت

 در من غروب کن

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر درباره صداقت و پاکی

دلم برای کسی تنگ است

 که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می آورد

و گیسوان بلندش را به بادها می داد

و دستهای سپیدش را به آب می بخشید

شعرهایی در مورد تولد

به سلامتـــی همه ی ♥ متولدین ماه مـــهـــر ♥ کــــه ……

از پاکـیشــون دوستــــی شـــروع میشـــه

از صـداقتشـــون دوستــــی ادامــه پیدا میکنــه

و از وفـــاشـــون دوستــــی پایانـــی نـــداره…

پس حداقل باید دوستاشـــون قدرشونـــو بدونن…

یعنـــــی می دونـــن؟؟؟؟!

عمرا اگه بدونن…

شعر در مورد راستگویی

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.