گلچین زیباترین شعر در مورد حاجی

گلچین زیباترین شعر در مورد حاجی

 شعر در مورد حاجی شعر در مورد حاجی ،شعر در مورد حاجیان،شعر در مورد حاجی ها،شعر در مورد حاجی فیروز،شعر در مورد حاجیان منا،شعر در مورد حاجیان حادثه منا،شعری در مورد حاجی،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد تعارف

گلچین زیباترین شعر در مورد تعارف

شعر در مورد تعارف شعر در مورد تعارف ,شعر درباره تعارف,شعر برای تعارف,شعر در باره تعارف,شعر با تعارف,شعر درمورد تعارف,شعر با کلمه تعارف,شعر با کلمه ی تعارف,شعری در مورد تعارف,شعری درباره تعارف,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد سربازی

گلچین زیباترین شعر در مورد سربازی

شعر در مورد سربازی شعر در مورد سربازی,شعر در مورد سربازی رفتن,شعر در مورد سربازی نیروی زمینی ارتش,شعری در مورد سربازی,شعر در مورد سربازي,شعر در مورد خدمت سربازی,شعر طنز در مورد سربازی,شعر …

شعر در مورد دقت

شعر در مورد دقت ،شعر درباره دقت،شعر راجب دقت،شعر در مورد دقت کردن،شعر درباره ی دقت،شعر دقت،شعر نو دقت،شعر در وصف دقت،شعر دقت از سعدی،شعر دقت از حافظ،شعر دقت از محتشم کاشانی،شعر دقت از مولوی،شعر دقت از مولانا،شعر دقت از مثنوی،شعر دقت از گلستان،شعر دقت ازسنایی،شعر دقت از صائب،شعر دقت از شمس،شعر دقت از دهلوی،شعر دقت از نظامی

شعر در مورد دقت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دقت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

باید تـــــو را همیشه بــــه دقت نگاه کرد

یعنی نه سرسری، سر فرصت نگاه کرد

شعر در مورد دقت

روی گردنه ی دلم،

برف باریده است.

با قلم همین پاهام،

خط می خورد.

بررسی شد؛

بیش تر دقت کن!

شعر درباره دقت

خاطراتم را به دقت بی تو می کردم مرور

دست آخر شد یقینم از تو خود کردم عبور

شعر راجب دقت

همه مواظبند که نیافتند و نشکنند.

همه از طناب آویزانند، آنها را از زمین رهایی نیست،

و روی زمین با دقت راه می روند،

مبادا که چند لحظه روی هوا باشند،

شعر در مورد دقت کردن

اما وقتی دقت می کردی ؛ سراب ستاره می درخشید

گاهگاهی یکی دیگر را هم بفکر خود دعوت می کرد

شعر درباره ی دقت

لحظه ای آرام چشمَت را ببند

خوب دقت کن! چه حالی می شوی؟!

دست را آرام بر قلبت گذار

ناگهان از هیچ، خالی می شوی!

شعر دقت

پس این سخن برگیر و معین به دقت بین

که هیچ نخفته به شعرش مگر روایت دل

شعر نو دقت

به چشم من به دقت نگاه کن…دیدی؟

به من بگو که حالا چقدر زیبایی

شعر در وصف دقت

غزال وحشی شب در خانه نمی رقصد

وقتی که با سکوت سبز دقت گوش می سپاری

شعر دقت از سعدی

کوله بارت را به دقت بستی اما خوب من

خاطرات خوب تو در ذهن من جا مانده است

شعر دقت از حافظ

بر تـن ِ باغ ِ گـلابـی رد ِ پایت آشناست

در بلوغ ِ سبز ِ باغی هر چه دقت می کنم

شعر دقت از محتشم کاشانی

خوب دقت کرد در سیمای او

دید آن دختر بُود لیلای او

شعر دقت از مولوی

چه می‌شد آن زمان اخترشناسان را مگر آخر

که ایامی به دقت این‌چنین تنظیم می‌کردند

شعر دقت از مولانا

گر محاسبات من به دقت آید

در سرعت خود دوم دنیا هستی

شعر دقت از مثنوی

برای من به دقت خواندی و رقصیدی و دلبری کردی

آری چطور دوستم داشتی ودر برنامه های جاریت نبودم

شعر دقت از گلستان

هر گاه عاشقی دیدی َعینک حماقت را از چشمانت بردار

و خودخواهی انسان را با دقت نظاره کن

شعر دقت ازسنایی

چون خیال منزل دقت پسند

گشت او را در دل دقت شناس

شعر دقت از صائب

مگذر ازین بیت که تاریخ اوست

مصرع دقت اثر هشتمین

شعر دقت از شمس

حضور نورت از دقت نگاهی ننگ میدارد

برنگ چشم خفاش این گره جز پیش شب مگشا

شعر دقت از دهلوی

دقت بسیار دارد فهم اسرار عدم

چشم از عالم بپوشی تا شوی آگاه ما

شعر دقت از نظامی

چشم دقت جوهزی پیدا کنید

جز بر وزن ذره کم دید آفتاب

شعر در مورد دقت

تنها نه ذره دقت اظهار داشته است

خورشید نیز آینه در کار داشته است

شعر درباره دقت

نقش هستی جز غبار دقت نظاره نیست

ذره را آئینه ئی گر هست چشم روزن است

شعر راجب دقت

از دقت ادبکده عجز نگذری

اینجا چو سایه پای بدامن کشیدن است

شعر در مورد دقت کردن

نسخه هستی زبس دقت سواد افتاده است

چشم برهم بسته حل این معما میکند

شعر درباره ی دقت

بی دقت نگاه تغافل فروش حسن

نتوان بکنه مطلب عشاق وارسید

شعر دقت

تو در آغوش بی پروای دل گنجیده ئی ورنه

درین دقت سرا امید گنجیدن نمی گنجد

شعر نو دقت

تنگی آفاق تا دل دقت اوهام تست

از غبارت هر چه گردد پاک صحرا میشود

شعر در وصف دقت

از جنون ما ومن بر زندگی دقت مچین

چون نفس تنگی کند صبح قیامت می شود

شعر دقت از سعدی

عمری زتحیر زدم آئینه بصیقل

تا دقت فکرم مژه خواباند و نظر داد

شعر دقت از حافظ

گر دقت فطرت ورق خاک تکاند

مائیم که پیدا و نهان خط غباریم

شعر دقت از محتشم کاشانی

تمیز رنگ حالم دقت بسیار میخواهد

که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم

شعر دقت از مولوی

درین دقت فضا سعی قدم معذور میباشد

مگر دستی بهم سائی و ریزی رنگ جولانی

شعر دقت از مولانا

عشرت ملک سلیمان می کنم در چشم مور

قطره از دقت محیط بیکرانی شد مرا

شعر دقت از مثنوی

به چشم دقت اگر در وجود سیر کنی

عیان شود که دل ذره تنگ میدان نیست

شعر دقت از گلستان

یک عقده وا نشد زدل ارباب علم را

چندان که برد ناخن دقت به کار بحث

شعر دقت ازسنایی

از کجروی عنان نگه را کشیده دار

کاین تار را به دقت بسیار رشته اند

شعر دقت از صائب

اگر به قطره فتد راه دقت

نظرم تهیه سفر بحر بیکناره کنم

شعر دقت از شمس

دستی که ز دقت گره از موی گشودی

در زیر زنخ ماند ازین خوش کمرانم

شعر دقت از دهلوی

گر چه باریک چو سوزن شدم از دقت فکر

رهروی را نکشیدم ز قدم خار برون

شعر دقت از نظامی

ز دقت نظر و فکر آنچنان گذرم

که چشم چشمه سوزن همان بود پر نور

شعر در مورد دقت

ز دقت تو به معنی چنان شدم باریک

که می توان به دل مور کرد پنهانم

شعر درباره دقت

رخت که صورت صنع آشکار از آن پیداست

نشان دقت صورت نگار از آن پیداست

شعر راجب دقت

ای شمع دقت طلبم بین که در سراغ

ز آواز جنبش پر پروانه جویمت

شعر در مورد دقت کردن

رویت که هست صورت چین شرمسار از آن

نقشی است دقت ید صنع آشکار ازان

شعر درباره ی دقت

داد دقت داده تا آورده جنبش در قلم

صانع یکتا برای حسن بی همتای او

شعر دقت

از کمر بستنش امروز یقین شد که حریف

بهر من بسته به دقت کمر معشوقی

شعر نو دقت

جهان دارای دارافر فریدون ملک ملک آرا

که وقت دقت عدلش دل نوشیروان لرزد

شعر در وصف دقت

کاندر ستایش تو ز درهای مخزنی

داده است دقت نظرش داد انتخاب

شعر دقت از سعدی

طبع دقت پیشه بر اندیشه سبقت کرد و گفت

اعتمادالدوله افسر بخش بادا در جهان

شعر دقت از حافظ

بگشای چشم دقت و از بهر نصرتش

چندین هزار دست دعا بین بر آسمان

شعر در مورد دقت

بیشتر بخوانید :

اشعار نصرت رحمانی

اشعار اردلان سرفراز

اشعار عطار نیشابوری

اشعار ناهید عباسی

اشعار مسعود فردمنش

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.