گلچین زیباترین شعر در مورد جزیره قشم

شعر در مورد جزیره قشم

شعر در مورد جزیره قشم ,شعر درباره جزیره قشم,شعر برای جزیره قشم,شعر در باره جزیره قشم,شعر با جزیره قشم,شعر درمورد جزیره قشم,شعر با کلمه جزیره قشم,شعر با کلمه ی جزیره قشم,شعری در مورد جزیره قشم,شعری درباره جزیره قشم,شعر درباره ی جزیره قشم,شعر کودکانه در مورد جزیره قشم,شعر مفهومی در مورد جزیره قشم,شعرهای کودکانه در مورد جزیره قشم

شعر در مورد جزیره قشم

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جزیره قشم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

قشم یعنی سرزمینـــــــــــی پر امان

بهترین شهر و دیار اندر جــــــــــــهان

می درخشد چون نگینـــــی این دیار

بر مثال ماه اندر آســـــــــــــــــــــــمان

شعر در مورد جزیره قشم

قشــــــــــــم یعنی پاره ای از بود من

این وجود من گرفت از او نشــــــــــان

قشم یعنی آب و پاکی و حــــــــــیات

دور گشته از وجودش هــــــــــر خزان

شعر درباره جزیره قشم

قشم یعنی زندگی یعنی صــــــــــفا

غم شده دور از دیار نیکـــــــــــــــمان

قشم یعنی شهر صیاد و هـــــــــــوور

شهر موج و باد هست این آشــــیان

هرکه آمد بر دیــــــــــــــــــــار پاک ما

عشق و پاکی می دهیمش ارمغان

شعر برای جزیره قشم

بُوَد قشم ما بهتــــــــــــــــــــرینِ دیار

که دیده به خود چــــــــرخ این روزگار

همه مردمانش نجیـــــــــــــبند وپاک

امان و سلامت شد این شهر و خاک

شعر در باره جزیره قشم

همه اهل علمــــــــــــند و دانای دین

مسلمان حقند به صـــــــدق و یقین

تجارت بود شـــــــــــــــــغل مردان آن

سفر می کنند بر تـــــــــــــمام جهان

شعر با جزیره قشم

بود صید و دریا همه عشـــــــــقشان

بنازند بر خــــــــــــــــود به دور و زمان

به دورش هـــــــــــــــــمه آب دریا بُوَد

به رمکان آن دشت و صـــــــــحرا بُوَد

شعر درمورد جزیره قشم

بود خوش درختی در این شهر پاک

چه شیرین رطب دارد این آب وخاک

زمستـــــــــــــــان که باران بارد در آن

بهاران بیاید در این خوش مکــــــــان

شعر با کلمه جزیره قشم

بود شهر رمکان خرم مـــــــــــــــــکان

خوش و خرم اندر سرای جهــــــــــان

بود فرش زیبای دشتـــــــــــــش بهار

که تسکین روح باشد این خوش دیار

شعر با کلمه ی جزیره قشم

جزیره بُوَد از قدیم مهـــــــــــــــــد دین

سرای بزرگان ایـــــــــــــــــــــران زمین

شنیدم ز پیران عهد قدیـــــــــــــــــــم

چو دیـــــــــــن خدا آمدی چون نسیم

شعری در مورد جزیره قشم

ز اصحاب احمــــــــــــد یکی کرد سفر

به قشم آمد و خوش بیــــــــاورد خبر

همه مردمان همین شهـــــــــر و خاک

به ایمان و قرآن بگشتـــــــــــــــــند پاک

شعری درباره جزیره قشم

جزیره بشد طیبه در جــــــــــــــــــــهان

بشد پاک و طاهــــــــــر به دور و زمان

به ایرانیان فخر پاینـــــــــــــــده هست

که قشمی منور و تابنده هســــــــــت

شعر درباره ی جزیره قشم

جزیره ی خراسان چو بگرفت شیطان

درو خار بنشاند و بر کند عرعر

مرا داد دهقانی این جزیره

به رحمت خداوند هر هفت کشور

شعر کودکانه در مورد جزیره قشم

ابلیس در جزیره تو برنشست

بر بی فسار سخت کش توسنش

سالوک وار زد به کمرش اندرون

از بهر حرب دامن پیراهنش

شعر مفهومی در مورد جزیره قشم

نگین جهان است این قشـــــــــم پاک

نباشد به از آن به این آب و خـــــــــاک

شعرهای کودکانه در مورد جزیره قشم

فلک که نقطه پرگار اوست مرکز خاک

جزیره ای است ز دریای بیکرانه دل فریب

کارگشایان روزگار مخور ببر

زآه چراغی به آستانه دل

شعر در مورد جزیره قشم

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد اسم زری

شعر در مورد اسم رضا

شعر در مورد هفته بسیج

شعر در مورد اجل

شعر در مورد اسم رامین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.