گلچین زیباترین شعر در مورد شلمچه

گلچین زیباترین شعر در مورد شلمچه

شعر در مورد شلمچه شعر در مورد شلمچه,شعر آقا در مورد شلمچه,شعر درباره شلمچه,شعری در مورد شلمچه,شعر رهبر در مورد شلمچه,شعر کوتاه در مورد شلمچه,شعر در مورد شهدای شلمچه,شعر زیبا در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زری

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زری

شعر در مورد اسم زری شعر در مورد اسم زری ,شعر درباره اسم زری,شعر برای اسم زری,شعر در باره اسم زری,شعر با اسم زری,شعر درمورد اسم زری,شعر در مورد اسم زری,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد فیل

گلچین زیباترین شعر در مورد فیل

شعر در مورد فیل شعر در مورد فیل ,شعر در مورد فیل و فنجان,شعر کودکانه در مورد فیل,شعر در مورد سوره فیل,شعر مولوی در مورد فیل,شعر کودکانه در مورد سوره فیل,شعر درباره …

شعر در مورد تواضع

شعر درباره تواضع,شعر درباره تواضع و فروتنی,شعر درباره ی تواضع,شعر درباره ادب و تواضع,شعر کودکانه درباره تواضع,شعر درباره ی ادب و تواضع,شعر کوتاه درباره ی تواضع,شعر سعدی درباره تواضع,شعر در مورد تواضع و فروتنی,شعری در باره ی تواضع,شعر کودکانه درباره ی ادب و تواضع,شعر در مورد ادب و تواضع,شعر کودکانه درباره ادب و تواضع,شعر کودکانه در مورد ادب و تواضع,شعری درباره ادب و تواضع,شعری در مورد ادب و تواضع,شعری کودکانه درباره ادب و تواضع,شعر کوتاه در مورد ادب و تواضع,یک شعر در مورد ادب و تواضع,شعر کودکانه در مورد تواضع,شعر در مورد تواضع,شعر در مورد تواضع و فروتنی,شعر در مورد تواضع و ادب,شعری در مورد تواضع,شعر درباره تواضع و فروتنی,شعر کودکانه در مورد ادب و تواضع,شعر کودکانه در مورد تواضع,شعری در مورد ادب و تواضع,شعر کوتاه در مورد ادب و تواضع,یک شعر در مورد ادب و تواضع,شعر و داستان در مورد ادب و تواضع,شعر کودکانه درباره ادب و تواضع,شعری کودکانه درباره ادب و تواضع,شعر کودکانه درباره ی ادب و تواضع,شعر کودکانه در باره تواضع,شعر کودکانه در باره ادب و تواضع,شعر در مورد ادب و تواضع,شعر درباره ادب و تواضع,شعری درباره ادب و تواضع

شعر در مورد تواضع

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تواضع برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت

تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت

به عزت هر آنکو فروتر نشست

به خواری نیــــــفتد ز بالا به پســت

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره تواضع

یکی قطره باران ز ابری چکید ……………. خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم ……………. گر او هست، حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید ……………. صدف در کنارش به جان پرورید

سپهرش به جایی رسانید کار …………….. که شد نامور ((لوءلوء شاهوار))

بلندی از آن یافت، کو پست شد ……………. در نیستی کوفت، تا هست شد

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره تواضع و فروتنی

من از ابر خوشم نمی آید،

از باران خوشم می آید.

از جستن شتابان فوّاره خوشم نمی آید،

از آن هنگام که قامتش را برای بازگشتن خم می کند،خوشم می آید.

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر درباره ی تواضع

انسان همچون رودخانه است؛

هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر درباره ادب و تواضع

وقتی به سیب دانش گاز می زنی ،

یادت باشد که حتما هسته ی تواضع را نیز همراهش بخوری !

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر کودکانه درباره تواضع

پدر و مادر،

زندگیشان را با تواضع به فرزند می بخشند

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درباره ی ادب و تواضع

دریاها نماد تواضع هستند؛

در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند،

اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر کوتاه درباره ی تواضع

کله گوشه بر آسمان برین
هنوز از تواضع سرش بر زمین
گدا گر تواضع کند خوی اوست
ز گردن فرازان تواضع نکوست

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

سگ پی لقمه چو دم جنباند
عاقل آن را نه تواضع خواند
بهتر از سبلت آن کس دم سگ
که بر او بهر طمع جنبد رگ
هر تواضع که پی منفعت است
از خسان آن نه تواضع صفت است
طمع از خلق گدایی باشد
گر همه حاتم طایی باشد

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

یکی باب عدل است و تدبیر و رای
نگهبانی خلق و ترس خدای
دوم باب احسان نهادم اساس
که منعم کند فضل حق را سپاس
سوم باب عشق است و مستی و شور
نه عشقی که بندند بر خود بزور
چهارم تواضع، رضا پنجمین
ششم ذکر مرد قناعت گزین
به هفتم در از عالم تربیت
به هشتم در از شکر بر عافیت
نهم باب توبه است و راه صواب
دهم در مناجات و ختم کتاب

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

فروتن بود هوشمند گزین
نهد شاخ پر میوه سر بر زمین
بنازند فردا تواضع کنان
نگون از خجالت سر گرد نان
اگر می بترسی ز روز شمار
ازان کز تو ترسد خطا در گذار
مکن خیره بر زیر دستان ستم
که دستی است بالای دست تو هم

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

چراغ گوهر قاضی محمد
نسیج وحده عالم بوالمظفر
بزرگی کز بزرگی بر سپهرست
ولیکن از تواضع باتو اندر
گشاده بر همه خواهندگان دست
چنان چون بر همه آزادگان در
نکو نامی گرفته لیکن از فضل
بزرگی یافته لیکن ز گوهر
بدولت گشته با میران موافق
وزین پس همچنین تا روز محشر
رئیس ابن رئیس از گاه آدم
بفرمان گشته با شاهان برابر
همان رسم تواضع بر گرفته ست
تو مردم دیده ای زین نیکخوتر؟
نداند کبر کرد و زان نداند
که با نیکو خوی او نیست در خور

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

به جائی که بدخواه خونی بود
تواضع نمودن زبونی بود

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

پیران به تضرع شفیعی
خردان به تواضع مطیعی

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

بر زمین روی تواضع مالید
پیش مهمان به تضرع نالید

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

گهی خم کرده قامت چون مه نو
فکنده بر بساط از چهره پرتو
گهی سر بر زمین در عذر تقصیر
چو شاخ تازه گل از باد شبگیر
گهی طرح تواضع در فکنده
نشسته چون بنفشه سر فکنده

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

عاشق که تواضع ننماید چه کند
شبها که به کوی تو نیاید چه کند
گر بوسه دهد زلف ترا رنجه مشو
دیوانه که زنجیر نخاید چه کند

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

کرد گذر بر صف افلاکیان
شد ز تواضع شرف خاکیان

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

بنفشه کوژ پیش سر گویی
تواضع می کند پیر و جوان را
مگر بوسی نمی خواهد ز سوسن
که غنچه تنگ می گیرد دهان را

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

سنگ ار یکی زنند، دعاشان دوباره گوی
کبر ار یکی کنند، تواضع دوچند کن
این آستانه ملک کسی، ز آن دیگر است
خسرو برو تو، هیچ کسی را پسند کن

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

هر که بالاترست منزل او
به تواضع رغوب تر دل او

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

پر به خواب و خورش هوس نکند
بی تواضع نظر به کس نکند

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در مورد تواضع و فروتنی

صاحب تسلیم را هر کس تواضع می کند
گر کنی یک سجده پیدا میشود محرابها

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

بافسون مدارا از کج اندیشان مشو ایمن
تواضع در کمین تیر میدارد کمانها را

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

سرکشی وقف تواضع کن که بر گردون هلال
میکند گاهی سپر گاهی کمان شمشیر را

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

ابروی یار بار تواضع نمیکشد
خم در بنای تیغ غرور خمیده است

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

از سر افتاده پابرجاست بنیادم چو شمع
نخل تسلیم مرا غیر از تواضع ریشه نیست

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی
مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست

شعر در مورد تواضع

آخرین بروز رسانی در : جمعه 12 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.