گلچین زیباترین شعر در مورد تدریس

گلچین زیباترین شعر در مورد تدریس

شعر در مورد تدریس شعر در مورد تدریس ,شعر تدریس ژ,شعر تدریس خ,شعر تدریس حرف ب,شعر آموزش حرف م,شعر آموزش حرف ت,شعر آموزش حرف ب,شعر برای تدریس حرف ن,شعر برای تدریس حرف …

گلچین زیباترین شعر در مورد آذین

گلچین زیباترین شعر در مورد آذین

شعر در مورد آذین شعر در مورد آذین ,شعر درباره آذین,شعر برای آذین,شعر در باره آذین,شعر با آذین,شعر درمورد آذین,شعر با کلمه آذین,شعر با کلمه ی آذین,شعری در مورد آذین,شعری درباره آذین,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد ولادت حضرت علی

گلچین زیباترین شعر در مورد ولادت حضرت علی

شعر در مورد ولادت حضرت علی شعر در مورد ولادت حضرت علی ,شعر در مورد ولادت حضرت علی و روز پدر,شعر در مورد ولادت حضرت علی اصغر,شعر در مورد ولادت حضرت علی …

شعر در مورد تجربه

شعر در مورد تجربه,شعر در مورد تجربه به زبان عربی,شعر در مورد تجربه جدید به زبان عربی,شعری در مورد تجربه,شعر کوتاه در مورد تجربه,شعر درباره تجربه,شعر عربی در مورد تجربه,شعر عربی در مورد تجربه جدید,شعر در مورد کسب تجربه,بیت شعر در مورد تجربه,چند بیت شعر به زبان عربی در مورد تجربه جدید,چند بیت شعر در مورد تجربه به زبان عربی,چند بیت شعر درباره تجربه جدید به زبان عربی,شعر نو در مورد تجربه,شعر درباره تجربه جدید,شعر درباره ی تجربه,شعری درباره تجربه جدید,شعر عربی درباره تجربه,شعر عربی درباره تجربه جدید,شعری عربی درباره تجربه,چند بیت شعر درباره تجربه جدید,شعر عربی در باره تجربه,شعر به عربی در مورد تجربه,چند بیت شعر عربی در مورد تجربه,شعر به زبان عربی در مورد تجربه,چند بیت شعر عربی در مورد تجربه جدید,چند بیت شعر به عربی در مورد تجربه جدید,چند بیت شعر در مورد تجربه جدید,چند بیت شعر در مورد تجربه,چند بیت شعر در مورد تجربه به عربی,شعر در وصف تجربه,شعر تجربه,شعر تجربه زندگی,شعر تجربه عمری,شعر درباره تجربه,شعر در مورد تجربه,شعر محک تجربه,شعر درباره ی تجربه,شعر راجع به تجربه,شعر در وصف تجربه,شعر طویل عن تجربه,کلمات شعر تجربه عمری,شعر حمد البریدی تجربه عمری,شعر درباره تجربه جدید,شعری در مورد تجربه,شعری درباره تجربه جدید,شعر عربی درباره تجربه,شعر عربی درباره تجربه جدید,شعری عربی درباره تجربه,چند بیت شعر درباره تجربه جدید,شعر در مورد تجربه به زبان عربی,شعر در مورد تجربه جدید به زبان عربی,شعر کوتاه در مورد تجربه,شعر عربی در مورد تجربه,شعر عربی در مورد تجربه جدید,شعر در مورد کسب تجربه,بیت شعر در مورد تجربه,چند بیت شعر عربی درباره ی تجربه,شعری درباره ی تجربه,شعر عربی درباره ی تجربه,چند بیت شعر درباره ی تجربه,شعر عربی درباره ی تجربه ی جدید,چند بیت شعر عربی درباره ی تجربه جدید,چند بیت شعر به عربی درباره ی تجربه

شعر در مورد تجربه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تجربه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مرد خردمند  هنر  پیشه  را

عمر دو بایست در این روزگار

تا بیکی تجربه  آموختن

در دگری تجربه بردن بکار

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در مورد تجربه

هر آنکاهی که باشد مرد هوشیار

زسوراخی دوبارش کی گزد مار

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد تجربه به زبان عربی

دیوانگیست قصه ی تقدیروعقل نیست

از بام سرنگون شدن وگفتن ازقضاست

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در مورد تجربه جدید به زبان عربی

یک عمر آدمی به جهان رنجها کشید

تا نیک و بد شناسد و از هم جدا کند

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعری در مورد تجربه

عمری که صرف تجربه گردد میشود دریغ

هرگز کجا به بهره گرفتن وفا کند

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر کوتاه در مورد تجربه

آوخ که دیده بایدش از روزگار بست

روزیکه او بکار جهان چشم وا کند

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر درباره تجربه

تجربه بهر همه دردی دواست

تجربه را یکدفعه کردن رواست

تجربه کردیم و نشد تجربه 

تجربه را تجربه کردن خطاست

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر عربی در مورد تجربه

آدمی بی تجربه هیچ نیست

تجربه یادش آرد که کیست

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر عربی در مورد تجربه جدید

آنکه آدمی را سرنشاند

خفت و پستی را،از او براند

همه و همه از تجربت بیش نیست

که غضب خلق در خویش نیست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر در مورد کسب تجربه

با تجربه و علم چو مقرون گردد

نیروی خرد کامل و موزون گردد

انوار چراغ عالم افروز خرد

از دانش و آزمایش افزون گردد

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

بیت شعر در مورد تجربه

در عرصهء زندگی ز هر فتح و شکست

بسیار توان تجربه آورد بدست

پیروزی ما بسته به دور اندیشی است

دور اندیشی نتیجهء تجربه است

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

چند بیت شعر به زبان عربی در مورد تجربه جدید

در هر کاری ز تجربت ها یاد آر

تا خبط گذشته ات نگردد تکرار

شرط خرد است اینکه اندر هر کار

از تجربه های خود شوی بر خوردار

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

چند بیت شعر در مورد تجربه به زبان عربی

در زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

چند بیت شعر درباره تجربه جدید به زبان عربی

هر چه می توانید از اشتباهات دیگران چیزهای جدید بیاموزید.

چون شما وقت کافی برای همه این تجربیات نخواهید داشت

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر نو در مورد تجربه

تجربه چیزی نیست که برای یک مرد اتفاق می افتد

بلکه عملی است که او در برابر آن اتفاق انجام می دهد.

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

    

شعر درباره تجربه جدید

هیچ پزشکی واقعاً زبردست نیست

مگر اینکه یک یا دو مریض را کشته باشد

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر درباره ی تجربه

زمانیکه به چیزی احتیاج دارید و آنرا در اختیار ندارید

تجربه ای با ارزش بدست خواهید آورد

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعری درباره تجربه جدید

قضاوت خوب در اثر تجربه بدست می آید

و اغلب تجربه از قضاوت بد بدست می آید.  

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر عربی درباره تجربه

تجربه نامی است

که هر کسی بر خطاهای خود می گذارد

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر عربی درباره تجربه جدید

تجربه همان چیزی است که باعث می شود

شخص اشتباه جدیدی را به جای اشتباه قبلی مرتکب نشود

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعری عربی درباره تجربه

در جوانی یاد می گیریم

و در پیری می فهمیم

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

چند بیت شعر درباره تجربه جدید

دانش اگر با تجربه همراه نشود

کالایی کم ارزش است

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر عربی در باره تجربه

تجربه بهترین درس است

هر چند حق التدریس آن گران باشد

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر به عربی در مورد تجربه

تجربه بالاتر از علم است

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

چند بیت شعر عربی در مورد تجربه

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند

مگر پس از گندیدن.

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر به زبان عربی در مورد تجربه

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید

که چشمهایشان ، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است .

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

چند بیت شعر عربی در مورد تجربه جدید

به تجربه آموختم

که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

چند بیت شعر به عربی در مورد تجربه جدید

کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها

مانع از رسیدن به زاری و زبونی است

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

چند بیت شعر در مورد تجربه جدید

تجربه درسی است گرانبها

که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است.

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

چند بیت شعر در مورد تجربه

تجربه ، مدرسه ای است

که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

چند بیت شعر در مورد تجربه به عربی

من یک بار مرگ را تجربه کرده ام

یک نفر شبیه تو

دست یک نفر

که شبیه من نبود را گرفته بود !

باران هم می آمد

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر در وصف تجربه

قاصدک

در دل من همه کورند و کرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

که دروغی تو، دروغ

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر تجربه

آدم وقتی یه حس تکرار نشدنی رو با یکی تجربه می کنه،

دیگه نمی تونه اون حس رو با کس دیگه ای تجربه کنه.

بعضی حس ها خاص و ناب هستند؛

مثل بعضی آدم ها

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر تجربه زندگی

بارها به دنیا آمده ام

تا دست کم

یکی از من

مرگ را در آغوشت تجربه کرده باشد.

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر تجربه عمری

اگر روزی

با عقلت کسی را دوست داشتی

اگر عقلت عاشق شد

بدان که چیزی را تجربه میکنی

که اسمش عشق است

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر درباره تجربه

مهم نیست در عشق به وصال برسی

مهم این است که لیاقت تجربه کردن

یک عشق پاک را داشته باشی.

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد تجربه

پرواز اعتماد را

با یکدیگر

تجربه کنیم.

وگرنه میشکنیم

بالهای دوستیمان را.

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر محک تجربه

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گشوده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل های قدیمی و ورق خورده ی کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می دهد

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر درباره ی تجربه

زندگی تجربه شب پره

در تاریکی است

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر راجع به تجربه

بگذرانم ز گل صورتی ی حوصله ها

بگذرانم ز پل همهمه ی تنهایی

بنشانم به سکوت سرخ تجربه ها

نفسم می گیرد

تو مرا معنا کن.

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در وصف تجربه

چه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوری‌ات آزمون تلخ زنده به گوری!

چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم

بر پشت سمندی

گوئی

نوزین

و فاصله تجربه‌ای بیهوده است.

بوی پیراهنت اینجا و اکنون

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر درباره تجربه جدید

 برد اینهمه رنج رایگانی

چون تجربه یافتی سرانجام

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعری در مورد تجربه

 بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

با دردکشان هر که درافتاد برافتاد

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعری درباره تجربه جدید

 ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر عربی درباره تجربه

 در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر عربی درباره تجربه جدید

 پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت

هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری عربی درباره تجربه

 چون تو، بس طائر بی تجربه خوشخوان

صید گشته است درین گلشن خوش منظر

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

چند بیت شعر درباره تجربه جدید

 تنگ میدان شدن عقل ز سستی نیست

ما ندادیم گه تجربه میدانش

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد تجربه به زبان عربی

 مخور ای کودک بی تجربه زین حلوا

که شد آمیخته با روغن و شهدش سم

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد تجربه جدید به زبان عربی

 خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم

بنگر بروز تجربه تنها چه می کنی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر کوتاه در مورد تجربه

 هر تجربه کاری که درین عرصه قدم زد

ساز دل جمع آنطرف ملک یقین داشت

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر عربی در مورد تجربه

 بی تجربه مکشوف نشد نفرت دنیا

تا وصل دماغ همه کس حرص عزب داشت

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر عربی در مورد تجربه جدید

 جز تجربه سنگ محک عیب و هنر نیست

رمز کرم و خست مردم زگدا پرس

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در مورد کسب تجربه

 ترددی زپل دو زخم گذشت بخاطر

یقین به تجربه گفت از سر غضب نگذشتن

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

بیت شعر در مورد تجربه

 سیم و زر شد محک تجربه گوهر مرد

که سیه باد بدین تجربه روی زر و سیم

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

چند بیت شعر عربی درباره ی تجربه

 بس تجربه کرده ام ندارد

آه سحری اثر دعا هم

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعری درباره ی تجربه

 تجربه و تعلیم بیش و کم کند

تا یکی را از یکی اعلم کند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر عربی درباره ی تجربه

 این همه هست و سبکی عمر من

رفت و مرا تجربه ها اوفتاد

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

چند بیت شعر درباره ی تجربه

 تجربه کردیم تا بدیش یقین شد

هرکه کسی را بنیکوییش گمان بود

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر عربی درباره ی تجربه ی جدید

 از آفتاب تجربه گشتیم خامتر

نارس برآمد از سفر خم شراب ما

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

چند بیت شعر عربی درباره ی تجربه جدید

 معیار دوستان دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

چند بیت شعر به عربی درباره ی تجربه

 مرا ز تجربه کاران نصیحتی یادست

که توبه نامه به خط شکسته می باید

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد تجربه

 زین درد بی شمار که دل را نصیب شد

خواهد زراه تجربه آخرطبیب شد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر در مورد تجربه به زبان عربی

 کند جلای وطن عالمی اگر گویم

مرا چه تجربه ها گشت از سفر حاصل

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد تجربه جدید به زبان عربی

 از آفتاب تجربه سنگ آب می شود

ما غافلان همان ثمر نارسیده ایم

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعری در مورد تجربه

 از آفتاب تجربه گردید سنگ موم

وز خام طینتی تو همان سنگ خاره ای

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر کوتاه در مورد تجربه

 راحت و محنت عالم به هم آمیخته است

گوهر تجربه در خاک سفر ریخته است

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر درباره تجربه

 خونی گشاد از همه سر تیزی توام

وین تجربه ز ناوک مژگان گرفته ام

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر عربی در مورد تجربه

 دی پی تجربه از کوی تو بیرون رفتم

به گمانی که مرا از تو شکیبایی هست

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر عربی در مورد تجربه جدید

 باطلست این زانک رای کودکی

که ندارد تجربه در مسلکی

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد کسب تجربه

 بر دمید اندیشه ای زان طفل خرد

پیر با صد تجربه بویی نبرد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

بیت شعر در مورد تجربه

 چند روزی جهت تجربه بیمارش کن

با طبیبی دغلی پیشه سر و کارش ده

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

چند بیت شعر به زبان عربی در مورد تجربه جدید

 خامش کن و دم درکش چون تجربه افتادت

ترک گروان برگو تو زان گروان فردی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

چند بیت شعر در مورد تجربه به زبان عربی

 هر نفس دردی و هر چشم زدن تجربه ای است

هر که بیمار تو گردید مسیحا گردد

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

چند بیت شعر درباره تجربه جدید به زبان عربی

 چو دف از سیلی مطرب هنرم بیش نماید

بزن و تجربه می کن همه هیهای تو دارم

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر نو در مورد تجربه

 نیک و بد هر کس را از تخته پیشانی

می بیند و می خواند با تجربه خط خوانی

شعر درباره لیاقت نداشتن

مهم نیست در عشق به وصال برسی

مهم این است که لیاقت تجربه کردن

یک عشق پاک را داشته باشی.

شعر در مورد تجربه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

1 دیدگاه

  • بهار نوامبر 2018 در 07:04

    لطف کنید به زبان عربی بنویسید

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.