گلچین زیباترین شعر در مورد به نام خدا

شعر در مورد به نام خدا

شعر در مورد به نام خدا,شعر درباره به نام خدا,شعر در مورد بنام خدا,شعری درباره ی به نام خدا,شعری در مورد به نام خدا,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر کوتاه در مورد به نام خدا,بیت شعر در مورد به نام خدا,شعر زیبا در مورد به نام خدا,یک بیت شعر در مورد به نام خدا,شعری درباره به نام خدا,شعر کوتاه درباره به نام خدا,اشعار در مورد به نام خدا,شعری درباره بنام خدا,شعر درباره ی به نام خدا,شعر نو درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره ی به نام خدا,یک بیت شعر درباره به نام خدا,شعر به نام خدا,شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر به نام خدایی که جان آفرید,شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم,شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خدا کودکانه,شعر به نام خدا برای کودکان,شعر به نام خدای بهار آفرین,شعر به نام خداوند جان و خرد از کیست,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد,دانلود شعر به نام خداوند جان و خرد,شعر به نام خداوند جان و خرد با معنی,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم,معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد,ترجمه انگلیسی شعر به نام خداوند جان و خرد,معنای شعر به نام خداوند جان و خرد,معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم,متن شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر بنام خداوند رنگین کمان,دانلود شعر به نام خداوند رنگین کمان,شعر کودکانه به نام خداوند رنگین کمان,آهنگ شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان,ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان,شعر به نام خدایی که جان آفرید با معنی,شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید فارسی هشتم,شعر به نام خدایی که جان آفرید از سعدی,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم,ترجمه شعر به نام خدایی که جان آفرید,معنی شعر به نام خدایی که جان افرید کلاس هشتم,دانلود شعر به نام خدایی که جان افرید,شعر به نام خداوند جان آفرین از سعدی,معنی شعر به نام خداوند جان آفرین,شعر به نام خداوند لوح و قلم از کیست,شعر بنام خداوند لوح و قلم,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه,دانلود شعر به نام خداوند خورشید و ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید و ماه,متن شعر به نام خداوند خورشید و ماه,شعر به نام خداوند خورشید ماه,ادامه شعر به نام خداوند خورشید ماه,شعر بنام خداوند خورشید و ماه,شعر کودکانه به نام خدا بسم الله,شعر بنام خدا کودکانه,شعر کودکانه در مورد به نام خدا,شعر به نام خدا کودکان

شعر در مورد به نام خدا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد به نام خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

فاتحۀ فکرت و ختم سخن

نام خدای است بر او ختم کن

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر در مورد به نام خدا

پیش وجود همه آیندگان

 بیش بقای همه پایندگان

سابقه سالار جهان قِدم

 مُرسله پیوند گلوی قلم

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره به نام خدا

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر در مورد بنام خدا

جواهر بخش فکرتهای باریک

به روز آرندۀ شبهای تاریک

غم و شادی نگار و بیم و اُمّید

شب و روز آفرین و ماه و خورشید

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعری درباره ی به نام خدا

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعری در مورد به نام خدا

ای هیچ خطی نگشته ز اوّل

بی حجت نام تو مسجّل

ای هست کن اساس هستی

کوته ز درت دراز دستی

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر کودکانه در مورد به نام خدا

ای هفت عروس نه عماری

بر درگه تو به پرده داری

ای هر چه رمیده وآرمیده

در کن فیکون، تو آفریده

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر کوتاه در مورد به نام خدا

ای محرم عالم تحیّر

عالم ز تو هم تهیّ و هم پر

از ظلمت خود رهاییم ده

با نور خود آشناییم ده

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

بیت شعر در مورد به نام خدا

ای جهان دیده بودِ خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو

در بدایت، بدایتِ همه چیز

در نهایت، نهایتِ همه چیز

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر زیبا در مورد به نام خدا

ای برآرندۀ سپهر بلند

انجم افروز و انجمن پیوند

آفرینندۀ خزانۀ جود

مبدع و آفریدگار وجود

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

یک بیت شعر در مورد به نام خدا

خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری درباره به نام خدا

همه آفریدست بالا و پست

تویی آفرینندۀ هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر کوتاه درباره به نام خدا

خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای

نبود آفرینش تو بودی خدای

نباشد همی هم تو باشی به جای

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

اشعار در مورد به نام خدا

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

رهایی ده بستگان سخن

توانا کن ناتوانانِ کُن

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درباره بنام خدا

نهان وآشکارا درون و برون

خرد را به درگاه او رهنمون

به حکم آشکارا به حکمت نهفت

ستاینده حیران ازو، وقت گفت

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر درباره ی به نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر نو درباره ی به نام خدا

خداوند کیهان و گردون سپهر

فروزندۀ ماه و ناهید ومهر

ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارندۀ بر شده گوهر است

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

یک بیت شعر درباره ی به نام خدا

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

یک بیت شعر درباره به نام خدا

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر به نام خدا

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیزی که هر کز درش سر بتافت

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز

به درگاه او بر زمین نیاز

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر به نام خداوند رنگین کمان

عزیزی که هر کز درش سر بتافت

به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز

به درگاه او بر زمین نیاز

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر به نام خدایی که جان آفرید

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر به نام خداوند جان آفرین

از در بخشندگی و بنده نواری

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

قسمت خود می خورند منعم و درویش

روزی خود می برند پشّه و عنقا

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر به نام خداوند لوح و قلم

شکر و سپاس و منّت و عزّت خدای را

پروردگار خلق و خداوند کبریا

دادار عیب دان و نگهدار آسمان

رزّاق بنده پرور و خلّاق رهنما

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر به نام خداوند خورشید و ماه

اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش

یکتا و، پشت عالمیان بر درش دو تا

گوهر ز سنگ خاره کند، لؤلؤ از صدف

فرزند آدم از گل و، برگ گل از گیا

سبحان مِن یمیتُ و یحیی و لا اله

الّا هوالذی خَلَقَ الارضَ والسّما

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر به نام خدا کودکانه

ثنا و حمد بی پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

الها، قادرا، پروردگارا

کریما، منعما، آمرزگارا

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر به نام خدا برای کودکان

چه باشد پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را؟

خداوندا تو ایمان و شهادت

عطا دادی به فضل خویش ما را؟

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر به نام خدای بهار آفرین

وز انعامت همیدون چشم داریم

که دیگر باز نستانی عطا را

از احسان خداوندی عجب نیست

اگر خط در کشی جرم و خطا را

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر به نام خداوند جان و خرد از کیست

ای چشم و چراغ اهل بینش

مقصود وجود آفرینش

صاحبدل لاینام قلبی

مهمان ابیت عند ربی

در وصف تو لا نبیّ بعدی

خود وصف تو و زبان سعدی؟

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد

آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

عرش را بنیاد بر آب او نهاد

خاکیان را عمر بر باد او نهاد

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

دانلود شعر به نام خداوند جان و خرد

آسمان را در زبر دستی بداشت

خاک را در غایتِ پستی بداشت

آن یکی را جنبش مادام داد

وین دگر را دایماً آرام داد

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر به نام خداوند جان و خرد با معنی

سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا

در خاک عجز می فکند عقل انبیا

گر صد هزار قرن همه خلق کاینات

فکرت کنند در صفت عزت خدا

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم

آخر به عجز معترف آیند کای اله

دانسته شد که هیچ ندانسته ایم ما

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

وز تو جهان پرست و جهان از تو بی خبر

ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو

پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

ترجمه انگلیسی شعر به نام خداوند جان و خرد

چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان

در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

معنای شعر به نام خداوند جان و خرد

ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته

عکس نورت تابشی بر کُن فکان انداخته

نقشبند فطرتت نقش جهان انگیخته

بر بساط لامکان شکل مکان انداخته

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم

چیست عالم؟ نیم ذرّه در فضای کبریات

آفتاب قدرتت تابی بر آن انداخته

کیست جان؟ از عکس انوار جمالت تابشی

چیست تن؟ خاکی درو آب روان انداخته

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

متن شعر به نام خداوند رنگین کمان

تا شود سیراب زآب معرفت هر دم گیا

فیض مهرت قطره ای در کشت جان انداخته

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر بنام خداوند رنگین کمان

ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب

تافته ام از غمت، روی ز من بر متاب

زنده به بوی توام، بوی ز من وامگیر

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

دانلود شعر به نام خداوند رنگین کمان

تشنۀ روی توام، باز مدار از من آب

از رخ سیراب خود بر جگرم آب زن

کز تپش تشنگی شد جگر من سراب

تافته اندر دلم پرتو مهر رخت

می کنم از آب چشم، خانۀ دل را خراب

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر کودکانه به نام خداوند رنگین کمان

نخستین باده کاندر جام کردند

ز چشم مست ساقی وام کردند

چو با خود یافتند اهل طرب را

شراب بیخودی در جام کردند

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

آهنگ شعر به نام خداوند رنگین کمان

لب میگون جانان جام درداد

شراب عاشقانش نام کردند

ز بهر صید دلهای جهانی

کمند زلف خوبان دام کردند

به گیتی هر کجا درد دلی بود

به هم  کردند و عشقش نام کردند

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان

هستی نبود سزای کس غیر خدا

او هستی محض و ما سوا هست نما

در هستی ما شروط هستی نایاب

در هستی حق کمال هستی پیدا

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

ادامه شعر به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان

ای انکه خدای خویش خوانیم تو را

طاعت به سزا کجا توانیم تو را

گویند خدای را به حاجات بخوان

حاضرتر از آنی که بخوانیم تو را

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر به نام خدایی که جان آفرید با معنی

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم

با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

بالای خود در این چشم من ببین

تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر به نام خدایی که جان آفرید فارسی هشتم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر به نام خدایی که جان آفرید از سعدی

توانایی که در یک طرفه العین

ز کاف و نون  پدید آورد کونین

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد

هزاران نقش بر لوح عدم زد

از آن دم گشت پیدا هر دو عالم

وز آندم شد هویدا جان آدم

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید

دلم جواب بلی می دهد صلای تو را

صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را

به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش تست

نه ابتدای تو دیدم نه انتهای تو را

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

معنی شعر به نام خدایی که جان آفرید هشتم

کشم جفای تو تا عمر باشدم هر جند

وفا نمی کند این عمرها وفای تو را

بجاست کز غم دل رنجه باشم و دلتنگ

مگر نه در دل من تنگ کرده جای تو را

تو از دریچۀ دل می روی و می آیی

ولی نمی شنود کس صدای پای تو را

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

ترجمه شعر به نام خدایی که جان آفرید

به نام خالق پیداوپنهان

که پیدا و نهان داند به یکسان

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

معنی شعر به نام خدایی که جان افرید کلاس هشتم

به نام خداوند جان وخرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

دانلود شعر به نام خدایی که جان افرید

به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز بردعقل پی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر به نام خداوند جان آفرین از سعدی

به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک افرید

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

معنی شعر به نام خداوند جان آفرین

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر به نام خداوند لوح و قلم از کیست

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درگنج حکیم

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر بنام خداوند لوح و قلم

به بسم الله می خوانم خدارا

زمشتی خاک آدم ساخت مارا

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام خداوندجان آفرین

حکیم سخن درزبان آفرین

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

معنی شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام خداوند خورشید وماه

که دل را به نامش خرد داد راه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

دانلود شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن که درجان وروان است

توانایی ده هرناتوان است

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

ادامه شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن که جان رافکرت اموخت

چراغ دل به نورجان برافروخت

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

متن شعر به نام خداوند خورشید و ماه

به نام آن خدای پاک سبحان

که ازخاک آفرید اینگونه انسان

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر به نام خداوند خورشید ماه

سرآغاز گفتارنام خداست

که رحمتگر ومهربان، خلق راست

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

ادامه شعر به نام خداوند خورشید ماه

بنیاد سخن به نام حق، نه

کزهرچه به است نام حق به

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر بنام خداوند خورشید و ماه

به نام آنکه درماگفتن آموخت

به انسان درمعنی سفتن اموخت

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر کودکانه به نام خدا بسم الله

ای همه هستی زتوپیداشده

خاک ضعیف ازتوتواناشده

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر بنام خدا کودکانه

خدایاجهان پادشاهی توراست

زماخدمت آید خدایی توراست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر کودکانه در مورد به نام خدا

ستایش کنم ایزد پاک را

که گویاو بینا کندخاک  را

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر به نام خدا کودکان

جهان رابه پستی بلندی تویی

ندانم که ای، هرچه هستی تویی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر در مورد به نام خدا

خداوندمایی ومابنده ایم

به نیروی تو یک به یک زنده ایم

شعر در مورد تولد خودم

مهربانم !

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد

بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد

و خداوند شب و روز و تمام لحظات

با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد

تولدت مبارک

شعر در مورد به نام خدا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.