گلچین زیباترین شعر در مورد رجب

گلچین زیباترین شعر در مورد رجب

شعر در مورد رجب شعر در مورد رجب ،شعر در مورد ماه رجب،شعر در مورد 13 رجب،شعری در مورد ماه رجب،شعر زیبا در مورد ماه رجب،شعر کوتاه در مورد ماه رجب،شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد آمریکا

گلچین زیباترین شعر در مورد آمریکا

شعر در مورد آمریکا شعر در مورد آمریکا،شعر طنز در مورد آمریکا،شعری در مورد آمریکا،شعر در مورد مرگ بر آمریکا،شعر کودکانه درمورد آمریکا،شعر درباره آمریکا،شعر طنز درباره آمریکا،شعری درباره آمریکا،شعر درباره مرگ …

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن تولد

گلچین زیباترین شعر در مورد جشن تولد

شعر در مورد جشن تولد شعر در مورد جشن تولد ،شعری در مورد جشن تولد،شعر زیبا در مورد جشن تولد،شعر درباره جشن تولد،شعری درباره جشن تولد،شعر کوتاه در مورد جشن تولد،شعر در …

شعر در مورد اعتماد

شعر در مورد اعتماد,شعر در مورد اعتماد داشتن,شعر در مورد اعتماد به نفس,شعر در مورد اعتماد به خدا,شعر در مورد اعتماد به دوست,شعر در مورد اعتماد بنفس,شعر در مورد اعتماد بی جا,شعر در مورد اعتماد نکردن,شعر در مورد اعتماد به نفس کاذب,شعری در مورد اعتماد,شعر درباره اعتماد کردن,شعری در مورد اعتماد به نفس,شعر کوتاه در مورد اعتماد به نفس,شعر درباره اعتماد به نفس,شعر درباره ی اعتماد به نفس,شعری در باره اعتماد به نفس,شعر سعدی در مورد اعتماد به نفس,شعر کودکانه در مورد اعتماد به نفس,شعر در مورد توکل به خدا,شعر در مورد توکل به خدا,شعری در مورد توکل به خدا,بیت+شعر+در+مورد+توکل+به+خدا,یک بیت شعر در مورد توکل به خدا,شعر درباره توکل به خدا,شعر درباره توکل به خدا,شعری درباره توکل به خدا,شعر مولانا در مورد توکل به خدا,شعر درباره اعتماد بنفس,شعری در مورد اعتماد,شعر اعتماد,شعر اعتماد به نفس,شعر اعتماد نکن,شعر اعتماد الرمیکیه,شعر اعتماد کن,شعر اعتماد به دوست,شعر اعتماد به خدا,شعر اعتماد عشق,شعر اعتماد داشتن,شعر اعتماد از دست رفته,شعر درباره اعتماد به نفس,شعر طنز اعتماد به نفس,شعر در مورد اعتماد به نفس,شعر درباره ی اعتماد به نفس,شعر راجع به اعتماد به نفس,شعر کوتاه در مورد اعتماد به نفس,شعر اعتماد به نفس کاذب,شعر در مورد اعتماد به نفس کاذب,اعتماد به نفس در شعر,من شعر اعتماد الرمیکیه,شعر به من اعتماد کن,شعر بهم اعتماد کن,شعر در مورد اعتماد به دوست,شعر توکل به خدا,شعر توکل به خدا,شعر نو اعتماد به خدا,شعر درمورد توکل به خدا,شعر در مورد اعتماد به خدا,شعر برای توکل به خدا,شعر درباره توکل به خدا,شعر کوتاه توکل به خدا,شعری درباره توکل به خدا,شعر اعتماد و عشق,شعر در مورد اعتماد داشتن

شعر در مورد اعتماد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اعتماد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شکایت تو به دیوار می کنم به ضرورت
چو اعتماد ندارم که: قاصدی بفرستم

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

اگر چه موی شکافی همی کنم ز معانی
به اعتماد تو یکسر پلاس بود،که رشتم

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد اعتماد داشتن

مرا ز دوست خویش اعتماد آنم نیست
که پنجه با سر و دست نگار خویش کنم

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد اعتماد به نفس

درد ترا به خلق چو گویم چو اوحدی؟
آن به که اعتماد کنم بر خدای من

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد اعتماد به خدا

چو پیر گشتی و پیری رسول رفتن تست
چه اعتماد بر این خیمه و طناب کنی؟

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

حکم قاضی به اعتماد کسان
گر به جایی رسد تو هم برسان

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد اعتماد بنفس

بر تو ما اعتماد آن داریم
که ببخشی، چو دست پیش آریم

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد اعتماد بی جا

با چنین اعتماد بر خوبی
نکند ناز پس چه کار کند

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد اعتماد نکردن

دریا دلی و غرقه دریای نیستی
از اعتماد جود تو بر معبر اوفتاد

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد اعتماد به نفس کاذب

با همه یاس اعتماد عافیت بر بیخودیست
تا کجا در خواب غلطد دیده بیدار ما

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعری در مورد اعتماد

بلنگی نفست اعتماد جهد خطاست
بجا نشین و قدم زن که مرکبت کمریست

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر درباره اعتماد کردن

اعتماد مأمن دیگر درین وادی کجاست
گرد ما بر باد خواهد رفت یا خواهد شکست

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد اعتماد به نفس

تعمیر رنگ زاب و گل اعتماد نیست
نتوان بنای عمر بدوش وفا گذاشت

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر کوتاه در مورد اعتماد به نفس

به بی نیازی ما اعتماد نتوان کرد
بدل هوائی اگر نیست دسترس هم نیست

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره اعتماد به نفس

خانمان سوز است فرزندی که بیباک اوفتد
اعتماد مهر نتوان بر چراغ خانه کرد

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر درباره ی اعتماد به نفس

حاضران آنجا که بر خلق تو دارند اعتماد
گر بگوئی حیف عمر رفته غیبت می شود

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعری در باره اعتماد به نفس

دوستان بر موی پیری اعتماد عیش چند
خانه ها روشن چراغ صبحگاهی میکند

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر سعدی در مورد اعتماد به نفس

زاهد ابر ریش چندان اعتماد فاسد است
آخر این قالی که می بافی جوالی میکند

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر کودکانه در مورد اعتماد به نفس

پیر گشتی اعتماد عمرت از بیدانشیست
دل منه بر دولت پا در رکاب صبحدم

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد توکل به خدا

ایمنی از طینت ناراست نتوان داشت چشم
رفته گیرید اعتماد از خانه های بی ستون

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر در مورد توکل به خدا

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه ایست که تغییر می کنند

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد توکل به خدا

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

بیت+شعر+در+مورد+توکل+به+خدا

بر مردم اعتماد نمانده است در جهان
گفتی که اعتماد، مگو زینهار هم

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

یک بیت شعر در مورد توکل به خدا

خصم اگر بر دست و تیغ خویش دارد اعتماد
اعتماد تیغ بر دست دعا داریم ما

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره توکل به خدا

بر حسن زود سیر بهار اعتماد نیست
بر اعتدال لیل و نهار اعتماد نیست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر درباره توکل به خدا

چه اعتماد توان کرد بر تو ای غافل
که اعتماد بر آن مایه حیل کردی

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعری درباره توکل به خدا

ای بی وفا برو که بر این عهدهای سست
نی اندک اعتماد که هیچ اعتماد نیست

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر مولانا در مورد توکل به خدا

پس اگر ز اعتماد در مستی
حالتی اوفتاد کان سیرست

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درباره اعتماد بنفس

چه گر خادم بیاید نامساعد
نمیکرد اعتماد آن سیم ساعد

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعری در مورد اعتماد

اعتماد جمله بر گفتار او
اقتدای جمله بر رفتار او

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

هر خوشدلیی که آن نه حالیست
از تکیه اعتماد خالیست

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر اعتماد به نفس

خصومتگری برگرفتم ز راه
بدین اعتماد آمدم نزد شاه

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر اعتماد نکن

دادی نوید وصل، توقف روا مدار
دانی که اعتماد برین روزگار نیست

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر اعتماد کن

مرا مپرس که در دم نهان نخواهد ماند
که اعتماد برین چشم اشکبارم نیست

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر اعتماد به دوست

گفته بودم عمرهای اعتمادم با تو بود
این زمان دانستم، ای جان، نیست بر عمر اعتماد

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر اعتماد به خدا

اگر به زهد شوی شهره جهان، خسرو
چه سود تا نکنی اعتماد بر کرمش

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر اعتماد عشق

مشکل دنیا این است که

آدمهای باهوش پر از شک هستند 

در حالی که آدمهای احمق پر از اعتماد به نفس

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر اعتماد داشتن

کسی به زیر تخت، استخوان های شکسته ء اعتماد را
به آتش بوسه های خویش، خاکستر می کند؛

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر اعتماد از دست رفته

هیچ اعتمادی به ساعت شماطه دار نیست
تلفن همراهت را
همیشه روی ضربان قلب من کوک کن
بی تو
هیچ فردایی
آمدنی نمی شود

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر درباره اعتماد به نفس

اعتمادی به واژه اصلاً نیست

واژه گاهی دچار تردید است

واژه گاهی کلید، گاهی قفل

واژه گاهی شدید، گاهی کـُـند

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر طنز اعتماد به نفس

بیا به هم اعتماد کنیم

من به چشم‌های تو

تو به پا‌های من

و قول بدهیم هم‌دیگر را به جاهای خوبی ببریم…

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر در مورد اعتماد به نفس

گاهی آنقدر شاعرم
که استعاره از درخت می شوم!
نگاه کن
گنجشک ها
به دست هایم اعتماد می کنند.

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر درباره ی اعتماد به نفس

مهم نیست که به چه چیزی اعتماد می‌کند،

همین اعتماد حاکی از معصومیت اوست.

حتی اگر بدلیل اعتماد، فریب بخورد، مهم نیست،

چون ارزش اعتماد بسیار فراتر از چنین فریبی است.

می‌توانی همه چیز را از او بگیری، ولی اعتماد را هرگز..!!

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر راجع به اعتماد به نفس

به آتش نگاهش اعتماد نکن

لمس نکن

به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند

به سرزمینی بی رنگ

بی بو ، ساکت

آری

بگریز و پشت ِ ابدیتِ مرگ پنهان شو

اگر خواستار جاودانگیِ عشقی.

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر اعتماد به نفس کاذب

پرواز اعتماد را
با یکدیگر
تجربه کنیم.
وگرنه می
شکنیم
بال
های دوستیمان را.

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در مورد اعتماد به نفس کاذب

وقتی که چشم بسته
روی طنابی که یک سرش در دست تو بود
بند بازی می کردم
دریافتم که همیشه در عشق
مساله اعتماد بوده است
میان چشم های بسته من و
دست های لرزان تو

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

اعتماد به نفس در شعر

بگذار

تو را میان خویشتن و خویش بگویم

میان مژگانم و چشم

بگذار

اگر تو را به روشنای ماه اعتمادی نیست

تو را به رمز بگویم

بگذار تو را به آذرخش بگویم

یا با گل نم باران

بگذار نشانی چشمانت را به دریا پیشکش کنم

اگر دعوتم را به مسافرت می پذیری

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر به من اعتماد کن

کیستی که من

اینگونه به اعتماد

نام خود را

با تو می گویم

کلید قلبم را

در دستانت می گذارم

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم

و سربر شانه‌ی تو

اینچنین آرام

به خواب می روم؟

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر بهم اعتماد کن

مباد که به تو اعتماد کنم
آنگاه که دستانم را فشردی
ترسیدم مبادا که انگشتام را بدزدی
و چون بر دهانم بوسه زدی
دندانهایم را شمردم! گواهی می دهم بر ترسهایم

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد اعتماد به دوست

عشق عشق می‌آفریند
 عشق زندگی می‌بخشد
 زندگی رنج به همراه دارد
 رنج دلشوره می‌آفریند
 دلشوره جرأت می‌بخشد
 جرأت اعتماد به همراه دارد
 اعتماد امید می‌آفریند
 امید زندگی می‌بخشد
 زندگی عشق می‌آفریند
 عشق عشق می‌آفریند

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر توکل به خدا

بگذار حرف ها را
چشم هایت با من در میان بگذارند
زبانت را هرگز
هرگز
اعتمادی نیست

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر توکل به خدا

خنده‌های تو
کودکی‌ام را به من می‌بخشد
و آغوش تو
آرامشی بهشتی
و دست‌های تو
اعتمادی که به انسان دارم
چقدر از نداشتنت می‌ترسم بانو

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر نو اعتماد به خدا

اشتباه اول من این بود که به تو اعتماد کردم
اشتباه دوم من این بود که عاشقت شدم
اشتباه سوم من این بود که فکر می کردم با تو خوشبخت می شم
اشتباه بعدی من این بود که تو رو صد بار بخشیدم
اشتباه هزارم من این بود که هیچ وقت خودم رو از پنجره پرت نکردم بیرون
هنوز هم دارم اشتباه می کنم که با تو حرف می زنم

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درمورد توکل به خدا

به آتش نگاهش اعتماد نکن
لمس نکن
به جهتی بگریز که بادها خالی از عطر اویند
به سرزمینی بی رنگ
بی بو ، ساکت
آری
بگریز و پشت ابدیت مرگ پنهان شو
اگر خواستار جاودانگی عشقی

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر در مورد اعتماد به خدا

مرا که گفت دل از یار مهربان بردار
به اعتماد صبوری که شوق نگذارد

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

آهو بره را که شیر در پی باشد
بیچاره چه اعتماد بر وی باشد؟
این ملح در آب چند بتواند بود
وین برف در آفتاب تا کی باشد؟

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

گرت چو چنگ به بر درکشد زمانه دون
بس اعتماد مکن کآنگهت زند که نواخت

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست
سعدی مگر به سایه لطف خدا رود

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست
پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم
کان تکیه باد بود که بر مستعار کرد

آخرین بروز رسانی در : جمعه 12 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.