گلچین زیباترین شعر در مورد اقیانوس

گلچین زیباترین شعر در مورد اقیانوس

شعر در مورد اقیانوس شعر در مورد اقیانوس ,شعر در مورد اقیانوس,شعری در مورد اقیانوس,شعر درباره اقیانوس,شعر درمورد اقیانوس,شعر اقیانوس,شعر اقیانوس فرزاد فرزین,شعر اقیانوس آرام,شعر اقیانوس پیشرو,شعر اقیانوس چهارفصل,شعر اقیانوس,شعر در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد شمال

گلچین زیباترین شعر در مورد شمال

شعر در مورد شمال شعر در مورد شمال ،شعر درباره شمال ایران،شعری در مورد شمال،شعر در مورد خراسان شمالی،شعر در مورد دختر شمالی،شعر در مورد جاده شمال،شعری در مورد خراسان شمالی،شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد تکبر

گلچین زیباترین شعر در مورد تکبر

شعر در مورد تکبر شعر در مورد تکبر ،شعری در مورد تکبر،شعر در مورد تکبر،شعر در مورد غرور و تکبر،شعر درباره تکبر،شعر حافظ در مورد تکبر،شعری درباره تکبر،شعر درباره تکبر،شعر درباره غرور …

شعر در مورد اصالت خانوادگی

شعر در مورد اصالت خانوادگی ،شعر درباره اصالت خانوادگی،شعر در وصف اصالت خانوادگی،شعر اصالت خانوادگی،شعری در وصف اصالت خانوادگی،شعر نو اصالت خانوادگی،شعر زیبا در مورد اصالت خانوادگی،شعر اصالت خانوادگی از سعدی،شعر اصالت خانوادگی از حافظ،شعر اصالت خانوادگی از مولوی،شعر اصالت خانوادگی از عطار،شعر اصالت خانوادگی از مولانا،شعر اصالت خانوادگی از مثنوی،شعر اصالت خانوادگی از صائب،شعر اصالت،شعر اصالت از شمس،شعر اصالت از شیرازی،شعری درباره اصالت خانوادگی،شعر زیبا درباره اصالت خانواده،شعر در وصف اصالت خانواده

شعر در مورد اصالت خانوادگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اصالت خانوادگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نیست اصالت به جز اصالت الله

بی خبران پیرو اصالت انسان

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر در مورد اصالت خانوادگی

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

می گویند با هر

کس باید مثل خودش

رفتار کرد!

شماگوش نکنید

نگذاربرخورد نادرست

آدمهااصالت و طبیعت

توراخدشه دارکند

اگرجواب هر جفایی

بدی بودکه داستان

زندگی ماخالی ازآدمهای

خوب میشد

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر درباره اصالت خانوادگی

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

زندگی بر اساس سه تا ” پ” میچرخه: پول، پارتی، پررویی

سه تا” خ” را هیچوقت فراموش نکن؛ خدا، خوبی، خنده

از سه تا ” ج” همیشه بترس: جهل،جنگ،جفا

برای سه تا ” و” ارزش قایل باش: وقت، وفاداری، وجدان

توزندگی عاشق سه تا” ص” باش: صداقت، صلح، صفا

سه تا ” الف” را در زندگی از دست نده: امید،اصالت،ادب

سه تا”ش ” توزندگی خیلی تاثیر داره: شکرخدا، شانس، شهامت

و آرزوی من برای شما سه تا “سین”: سعادت، سلامت، سربلندی.

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر در وصف اصالت خانوادگی

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

اصالت گم شده

اصالت من ای ایران

در کدامین ره گم شده

در گذر زمان؟…

هجوم بیگانه؟…

صداقت کلام کجا مانده؟..

در کدامین کوچه ی تنهای؟..

دل مردمت مرده

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعر اصالت خانوادگی

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

که می آید بگرید تا بگویم

از اصالت های خشکیده

که در آذین شب های دراز دی

مرا از خود جدا کردند

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعری در وصف اصالت خانوادگی

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

واسه تو اگر که پوچم، میون ِ بود و نبودم

مى دونم هر چى که هستم، با اصالته وجودم

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعر نو اصالت خانوادگی

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

صورت و معنا

زمان و حرکت

نوا و پژواک

کدامین اصالت دارند؟

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

شعر زیبا در مورد اصالت خانوادگی

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

اندیشه کردم!

صورت هاست که معانی را می آفرینند

پس کدام اصالت دارد؟

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

شعر اصالت خانوادگی از سعدی

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

زندگیم خرجِ یه دفتر،یه مدادویه تراشِ

که اصالت دادبه نبضم که تنم خسته نباشه

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعر اصالت خانوادگی از حافظ

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

اصالت رنگ ورورفته ی این طبل شکسته !

وجزجزمیکند صدای تنورِمضرابم!

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شعر اصالت خانوادگی از مولوی

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

زندگی را می توان از ما سرود

هم در آغاز پرش هم در فرود

با صداقت از اصالت پر شوی

بر کمالت لحظه ها گوید درود

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

شعر اصالت خانوادگی از عطار

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

در اصل ِ این اصالت

گنجی نهفه است ز تاریخ.

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

شعر اصالت خانوادگی از مولانا

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

پس ریشه ات را چه سوزاند؟

ای درخت پیر با اصالت…

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

شعر اصالت خانوادگی از مثنوی

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

بااصل و اصالت که کمر خم نشود

از اصل نه،بلکه ما ز اسب افتادیم

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

شعر اصالت خانوادگی از صائب

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

بهشت آینه داران پر از غزلخوانی است

بنای حفظ اصالت به عهد و پیمان است

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

شعر اصالت

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

به سستی روحم در وادی زندگان

اصالت آسیمه سر سکوت خاموشان اعطا شد

و در ناسپاسی آغازین قلبم در سمت کبوتران

کفتارهای خزان ابدی احیا شدند

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

شعر اصالت از شمس

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

خون می روید به چشمان

آتش می جوشد به رگها

درد می شود دلیل کارها

ومن میشوم با اصالت خویش یکتا

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

شعر اصالت از شیرازی

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

ای هنر گر بی کفایت گشته ای

نیست حرفی؛بی اصالت گشته ای

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

شعری درباره اصالت خانوادگی

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

اصالت طعمه افسانه می گردد

وحسرت در ورای خانه ی خالی

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

شعر زیبا درباره اصالت خانواده

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

تا رهایشان کند در اصالت زمین

تا رهایشان کند از دستگیری درخت

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

شعر در وصف اصالت خانواده

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

مردم شهر اصالت

تا کجا باید دویدن

جون عاصی از هراسو

روی دوش خود کشیدن

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

شعر در مورد اصالت خانوادگی

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

بیچاره ببین اصالت کاذب خود

در جعل مُدام نام او دیده عرب

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

شعر درباره اصالت خانوادگی

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

پر غرور با اصالت جاری جاوید من

ای تمام بی نیازی ها درون ناز تو

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

شعر در وصف اصالت خانوادگی

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

این اصالت را ز کی آموخته ای؟

برد باری از کجا اندوخته ای؟

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

شعر اصالت خانوادگی

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

تو اصالت کدام رگ و ریشه ای

ای سالک تنهای غریبگی

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

شعری در وصف اصالت خانوادگی

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

بر طبل ها بکوبید

وسوار بر اسب سیاه-

تهی از زین بتازید

که اصالت قوم کاست

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

شعر نو اصالت خانوادگی

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

جرق جرق زانوانم آژیر اوفتادن است

گویی بادمرابه اصالت پاییزدعوت میکند

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

شعر زیبا در مورد اصالت خانوادگی

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

ازشاخه ی تاریخ صداراچیدند

برخاک وطن تخم ستم پاشیدند

ای ننگ بر این حافظه ی سرگردان

این قوم اصالت مرا دزدیدند

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

شعر اصالت خانوادگی از سعدی

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

تربه و مشکول او شال و قطار

کو اصالت؟ شال نونی هم گذشت

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

شعر اصالت خانوادگی از حافظ

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

گیرم اصالت درخت مرا ریشه کن کنی

خاکم چه می کنی ؟

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

شعر اصالت خانوادگی از مولوی

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

شعرنویعنی صداقت بابیانی صابرانه

شعرنویعنی اصالت بانگاهی عاشقانه

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

شعر اصالت خانوادگی از عطار

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

از تو گفتن از تو خوندن واسه من چه دلنشینه

تو ،اصالت وجودت خیلی ناب ، بهترینه

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

شعر اصالت خانوادگی از مولانا

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

شماها مثل بهارید دلاتون صاف و صمیمی

استوار و با اصالت ریشه داریدو قدیمی

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

شعر اصالت خانوادگی از مثنوی

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

و تنها ره آورد من از دست رفته ناب

اصالت احساس است و پاره های کتاب

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

شعر اصالت خانوادگی از صائب

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

اصالت احساس کودکانه نیست

تجربه ای ست ز سالها احساس

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

شعر اصالت

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

میدونی اصالت چیه

اصالت یعنی دلت نمیاد خیانت کنی

دلت نمیاد دل بشکنی

دلت نمیاد دورو باشی

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

شعر اصالت از شمس

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

این که تن به انجام هر کاری نمیدی

به این معنی نیست که نمیتونی

این بی عرضگی نیست اصالته

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

شعر اصالت از شیرازی

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

مشرب دین اصالت نسبش

منصب دین نزاهت ادبش

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعری درباره اصالت خانوادگی

شعر شوخی , شعر در مورد شوخی , شعر در وصف شوخی , شعر درباره شوخی

آیینه اصالت خورشید و کان شود

هر دانه گهر که بمخزن در آورم

شعر خیرخواهی , شعر در مورد خیرخواهی , شعر در وصف خیرخواهی , شعر درباره خیرخواهی

شعر زیبا درباره اصالت خانواده

شعر خرگوش , شعر در مورد خرگوش , شعر در وصف خرگوش , شعر درباره خرگوش

وآنکس که پای بسته راه و روش فتاد

اسبی است کز اصالت خود پای بسته است

شعر دعای ندبه , شعر در مورد دعای ندبه , شعر در وصف دعای ندبه , شعر درباره دعای ندبه

شعر در وصف اصالت خانواده

شعر خسته نباشید , شعر در مورد خسته نباشید , شعر در وصف خسته نباشید , شعر درباره خسته نباشید

گر آن اصلی که زاغ و باز از او تصویر می یابد

تجلی سازدی مطلق اصالت را یگانستی

شعر در مورد اصالت خانوادگی

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 21 فروردین 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.