گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پریا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پریا

شعر در مورد اسم پریا شعر در مورد اسم پریا ,شعر درباره اسم پریا,شعر در مورد اسم پری,شعری در مورد اسم پری,شعر درباره اسم پری,شعر در مورد اسم پریسا,شعر در مورد اسم …

گلچین زیباترین شعر در مورد ایثار

گلچین زیباترین شعر در مورد ایثار

شعر در مورد ایثار شعر در مورد ایثار و فداکاری ,شعری در مورد ایثار و فداکاری,شعر درباره ایثار و فداکاری,شعر در مورد ایثار,شعر در مورد ایثار و شهادت,شعر در مورد ایثار و …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سیما

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سیما

شعر در مورد اسم سیما شعر در مورد اسم سیما ,شعر درباره اسم سیما,شعر برای اسم سیما,شعر در باره اسم سیما,شعر با اسم سیما,شعر درمورد اسم سیما,شعر در مورد اسم سیما,شعر با …

شعر در مورد اسم هدیه

شعر در مورد اسم هدیه ,شعر درباره اسم هدیه,شعر درمورد اسم هدیه,شعر اسم هدیه,شعر برای اسم هدیه,شعر به اسم هدیه,شعر باسم هدیل,شعر درباره اسم هدیه,شعر درمورد اسم هدیه,شعری برای اسم هدیه,شعری به اسم هدیه

شعر در مورد اسم هدیه 

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم هدیه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بار اول که دیدمت

هدیه ام برایت چه بود؟

بجز زخم های کهنه‎

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم هدیه

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

چشمهایت را ببند

آغوشی از آن دورها

برایت هدیه آورده ام

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم هدیه

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

برای چشم به خوبی زیبایی

برای گوش به خوبی لالایی

و برای دل به خوبی هدیه

تو از کجا می‌آیی ای پری؟

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درمورد اسم هدیه

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

بهار 

هدیه ی صورتی تو 

به گلبرگ کوچکی ست 

که از رنگ پیراهنش خسته می شود 

و نمی داند چکار کند.

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر اسم هدیه

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

هدیه‌ام از تولد، گریه بود

خندیدن را تو به من آموختی

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر برای اسم هدیه

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

دوستم بدار!

نه با تبسمی عاشقانه و هدیه ای به رسم تولد

نه با نوشتن نامم در خاطراتت

و نه با ترسیم تصویرم بر دیوار اتاقت

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر به اسم هدیه

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 بهر توام می کشند، هدیه من روی تو

جلوه به عاشق بده، هدیه بده یا مده

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر باسم هدیل

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 هدیه پای تو زر بایستی

رشوه رای تو زر بایستی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره اسم هدیه

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 مرتضی صولتا سوی قنبر

هدیه چون مرتضی فرستادی

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درمورد اسم هدیه

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 بحر هدیه همی کند لؤلؤ

کوه تحفه همی دهد گوهر

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری برای اسم هدیه

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 تحفه بس بدیعی از گردون

هدیه بس شریفی از گیهان

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری به اسم هدیه

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 آیت حسنی و رویت هدیه دلها بس است

بر لب شنگرف فام این رنگ زنگاری مکن

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد اسم هدیه

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 جانی ست مرا هدیه، منمای چنان رویم

کاندازه من نبود تعظیم جمال تو

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره اسم هدیه

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 دلا، چو هدیه جان پیشکش نخواهی کرد

بر آستانه سلطان عشق بار مجوی

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درمورد اسم هدیه

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 پیش او مار و مرغ در صف جنگ

تحفه و هدیه از برای نثار

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر اسم هدیه

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 گفتم کز بهر خرج هدیه پذیرد ز من

عارض سیمین تو این رخ زرین سلب

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر برای اسم هدیه

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 نزل عشقت جان شیرین آورم

هدیه زلفت دل و دین آورم

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر به اسم هدیه

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 عذر من دانید کاینجا پای بست مادرم

هدیه جانم روان دارید بر دست صبا

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر باسم هدیل

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 جان مرا هدیه کرد بوی سر زلف یار

از نفحات ربیع در حرکات صبا

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم هدیه

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 هدیه پارنج طبیبان به میانجی بنهید

خواب بیمار پرستان به سهر باز دهید

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر درمورد اسم هدیه

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 عادت بود که هدیه نوروزی آورند

آزادگان به خدمت بانو ز هر دیار

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعری برای اسم هدیه

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 هدیه بر دل رسان تحفه سوی لب فرس

قول سبک روح راست رطل گران پشت خم

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعری به اسم هدیه

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 مصطفی استاده خوان سالار و رضوان طشت دار

هدیه دندان مزد خاص و عام یکسان آمده

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد اسم هدیه

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 به حکم هدیه نوروزی آسمان هر سال

تبرک از شرف آوردی آستانش را

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر درباره اسم هدیه

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 مگر که هرچه شرف داد پای پیش کشید

کنون بقای ابد هدیه داد جانش را

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر درمورد اسم هدیه

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 انس و پریش چون ملک زله ربای مائده

دام و ددش چو مورچه هدیه فزای مملکت

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر اسم هدیه

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 من این تحفه طرازیدم به دندان مزدشان آری

عروس آخر چو هدیه دید دانم روی بگشاید

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر برای اسم هدیه

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 بنفشه زی تو فرستادم و خجل ماندم

که گل کسی نفرستد به هدیه زی گلشن

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر به اسم هدیه

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

 گر هزاران جان لبش را هدیه آرم گویدم

نزد عیسا تحفه چون آری همی انجیل را

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر باسم هدیل

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

 هدیه شان رد مکن انگار که پای ملخی

گله مور همی پیش سلیمان آرند

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره اسم هدیه

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

 از برای هدیه معنی و کدیه زندگی

بنده درگاه تو جان جوان و عقل و پیر

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر درمورد اسم هدیه

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

 همیشه منتظرم هدیه هدایت را

ولیک مهدی در مهد نیست منتظرم

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعری برای اسم هدیه

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

 در حوصله تنگ تو زین بیش نگنجد

این هدیه چو دادند نخواهند جزایی

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعری به اسم هدیه

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

 بس در خیال هدیه فرستاده ام به تو

بی خوان و خانه حسرت مهمان کشیده ام

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد اسم هدیه

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

 دیر آمدن هدیه رحمت ز گرانی است

نومید مشو کام تو گر دیر برآید

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر درباره اسم هدیه

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

 هدیه ما تنگدستان را به چشم کم مبین

ازمروت بر سر خوان تهی سرپوش باش

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درمورد اسم هدیه

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

 خیز شاها! که رسولان شهان آمده اند

هدیه ها دارند آورده فراوان و نثار

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر اسم هدیه

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

 جایی رساندت که بدرگاه تو

از روم هدیه آرند، از چین نثار

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر برای اسم هدیه

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

 شهریست پر بشارت ازین کار و هر کسی

سازد همی ز جان وزدل هدیه بشیر

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر باسم هدیل

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

 اگر نهاد سر خدمت تو روی نهاد

ز هدیه های تو بسیار گنج آبادان

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر به اسم هدیه

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

 از روم رسیده بر تو هدیه رومی

و آورده ز بلغار ترا باز شکاری

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر درباره اسم هدیه

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

 ای کت به تحفه تاج سپارد همی تکین

ای کت به هدیه باج فرستد همی ینال

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر درمورد اسم هدیه

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

 با خداوند چه نیرنگ دگر کردستی

کت چنین هدیه فرستاد مکافات گناه

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری برای اسم هدیه

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

 کدام دولت پیدا شد از کواکب سعد

که آن سپهر بر تو به هدیه نفرستاد

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درمورد اسم هدیه

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

 کدام دولت و نعمت گمان بری که فلک

به وجه هدیه و تحفه بر تو نفرستاد

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری برای اسم هدیه

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

 نور تحفه کرد سوی مهر پرتابش سها

آب هدیه برد نزد بحر بی پایان شمر

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعری به اسم هدیه

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

 تو مر این هدیه را تباه مکن

از دگر جنس هیچ هدیه مبر

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد اسم هدیه

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 رسید عید همایون شها به خدمت تو

نهاده پیش تو هدیه نشاط لهو و سرور

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر درباره اسم هدیه

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

 تحفه و هدیه منت همه روز

درج در و طویله مرجان

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درمورد اسم هدیه

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 ز من نثاری پندار و هدیه انکار

هر آن قصیده که نزدیک تو فرستم من

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر اسم هدیه

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 من این قصیده همی گفتم و همی گفتم

چگونه هدیه فرستم به بوستان راسن

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر به اسم هدیه

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 زین چرخ که خوش زشت و رویش نیکوست

نالم که چنین مرا همی هدیه اوست

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر برای اسم هدیه

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 بر در او میکشم جان ز پی تحفه لیک

هدیه این بینوا لایق درگاه نیست

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درباره اسم هدیه

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 در هدیه دهد چشم چنان لعل لبی را

رخ زر زند از بهر چنین سیمبری را

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر باسم هدیل

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 چو آن کان کرم ما را شکارست

به هر دم هدیه ما را ده هزارست

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر درمورد اسم هدیه

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 چشم کشید خنجری لعل نمود شکری

بو که میان کش مکش هدیه به آشنا رسد

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعری برای اسم هدیه

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 سلام خشک نباشد خصوص از شاهان

هزار خلعت و هدیه ست با سلام علیک

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعری به اسم هدیه

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 همره یعقوب شدم فتنه آن خوب شدم

هدیه فرستد به کرم یوسف جان پیرهنم

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر در مورد اسم هدیه

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 عاشق هدیه نیم عاشق آن دست توام

سنقر دانه نیم ایبک بند دامم

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر درباره اسم هدیه

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 غیر از جواب خشک ندارد نتیجه ای

آن را که هدیه ای نبود جز سلام خشک

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر درمورد اسم هدیه

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 هست امید که نومید ز غفران نشویم

ما که با هدیه مقبول گناه آمده ایم

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر اسم هدیه

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 نثر تو نعش و ثریا نظم توست

هدیه نعشی و ثریائی فرست

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر برای اسم هدیه

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 بدن تنهاخور آمد روح مؤثر

که جان هدیه کند ایثار از این سو

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر به اسم هدیه

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 پیرهن یوسفی هدیه فرستی به ما

تا بدرد آفتاب پیرهن زرکشی

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر باسم هدیل

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 گفت بادست گر در او بوییست

هدیه تو بود که گلزاری

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر درباره اسم هدیه

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

 هرکی دل دارد آیینه کند آن دل را

آینه هدیه بدان یوسف کنعان آرید

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعر درباره اسم هدیه

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

 این را اگر ننوشی در مرحمت نکوشی

ترجیع هدیه آرم باشد کزان بجوشی

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر درمورد اسم هدیه

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

 ای لعل لبت توانگری عمر دراز

یک هدیه از آن لعل به قوال انداز

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر اسم هدیه

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

 اینجا ز بهر آن ز خدائیت بهره داد

کاین گوهر شریف مر آن هدیه را سزاست

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر برای اسم هدیه

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

 اینجا ز بهر آن ز خدائیت بهره داد

کاین گوهر شریف مر آن هدیه را سزاست

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شعر به اسم هدیه

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

 از آن داماد کایزد هدیه دادش

دل دانا و صمصام و کف راد

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شعر باسم هدیل

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

 هدیه نیابی ز کس تو جز که زحجت

حکمت چون در و پند سخته به معیار

شعر درباره تولد دوست

تولدت مبارک

ای گل گلدون من

هزار سال زنده باشی

بسته به تو جون من

این هدیه تولد

پیشکش چشمای تو

نازگل زیبای من

چشام زیر پای تو

شعر در مورد لیاقت نداشتن

ما می توانیم ؛

خیلی چیزها

به آدم های اطرافمون هدیه کنیم.

مثل عشق, لذت و محبت…!

اما لیاقت داشتن اینها رو,

ما نمی تونیم بهشون بدیم!

شعر در مورد اسم هدیه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.