گلچین زیباترین شعر در مورد اسم نوشین

شعر در مورد اسم نوشین

شعر در مورد اسم نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر با اسم نوشین,شعر با کلمه نوشین,شعر برای اسم نوشین,شعری با اسم نوشین,شعری با کلمه نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر در مورد اسم نوشین,شعر با نام نوشین

شعر در مورد اسم نوشین

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم نوشین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 نوشین لب من

وای از شب من 

 جان ریزم به پای تو، میمیرم برای تو، دیگر چه خواهی

دل سوی تو بنگرد، با یاد تو بگذرد، روز و شب من، نوشین لب من

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد اسم نوشین

 بوسه نوشین همی بخش از عقیق

باده نوشین همی نوش ای پسر

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره اسم نوشین

 تو شادی زانکه روی ویس دیدی

ز نوشین لب سخن نوشین شنیدی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر با اسم نوشین

 چو نوشین باده را در پرده بستی

خمار باده نوشین شکستی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر با کلمه نوشین

 چو نوشین می اندر دهن ریختند

به خوش خواب نوشین در آویختند

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر برای اسم نوشین

به خواب خوش نهاده سر به بالین

به خنده لعل نوشین کرد نوشین

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعری با اسم نوشین

 دم نوشین عیسوی داری

زهر زراق مفتعل چه خوری

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعری با کلمه نوشین

 می نوشین و نوشا نوش مستان

در اردو هایاهوی ترکان

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر درباره اسم نوشین

 مست از شراب نوشین

جانا بیا و بنشین

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد اسم نوشین

 خواب نوشین بامداد رحیل

باز دارد پیاده را ز سبیل

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر با نام نوشین

 شهنشه اویس، آفتاب سلاطین

سرافسر ملک نوشین روانی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد اسم نوشین

 چو با اندیشه لعلش فتادی

لب نوشین ساغر بوسه دادی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره اسم نوشین

 حقا که خوشست نوش کردن

بر چهره تو شراب نوشین

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر با اسم نوشین

 زان سخنها دیده نوشین روان

کرد در دم اشک چون باران روان

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر با کلمه نوشین

 عقیقین بود سنگ کوهساران

چو نوشین بود آب جویباران

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر برای اسم نوشین

 به پای کوه نوشین رودباری

به گرد رود زرین مرغزاری

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعری با اسم نوشین

 ای آنکه به رخساره ارغوانی

نوشین لبی و شیرین زبانی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعری با کلمه نوشین

 مرا از خواب نوشین دوش بجهاند

سحرگاهان یکی زین زنگیانت

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره اسم نوشین

 دگر باره نوشابه هوشمند

ز نوشین لب خویش بگشاد بند

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر در مورد اسم نوشین

 اباهای نوشین عنبر سرشت

خبر داده از خوردهای بهشت

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با نام نوشین

 چو نوشین می اندر دهن ریختند

به خوش خواب نوشین در آویختند

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر در مورد اسم نوشین

 لب نوشین او مسیحادم

با میانی چو رشته مریم

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درباره اسم نوشین

 بیار و باده نوشین روان بنوش که هست

به جنب جام می لعل ملکت جم هیچ

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر با اسم نوشین

 همه خون دل خلق است درین ساغر

که دهد ساقی دهرت چو می نوشین

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر با کلمه نوشین

 باشد که بینم از رخ نسرین او نشان

باشد که یابم از لب نوشین او جواب

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر برای اسم نوشین

 لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری با اسم نوشین

 طبع یار نازنین در خواب نوشین سحر

ناله فریاد خوانان برنتابد بیش ازین

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری با کلمه نوشین

 بحر دیدستی که خیزد گاو عنبر زای او

گاو بین زو بحر نوشین هر زمان انگیخته

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره اسم نوشین

 باده می نوشم و خون از جگرم می جوشد

زانکه بی لعل توام باده نوشین نیشست

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد اسم نوشین

 جان فشانان که چو شمع از سر سر برخیزند

یکنفس بی می نوشین نتوانند نشست

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با نام نوشین

 بده آن باده نوشین که ندارم سرخویش

کانکه از خویش کند بیخبرم خویش آنست

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد اسم نوشین

 بیا و باده نوشین روان بنوش که هست

بجنب جام می لعل ملکت جم هیچ

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر درباره اسم نوشین

 ز بهر دفع خمارم که می تواند رفت

که جرعه ئی می نوشین خوشگوار آرد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با اسم نوشین

 مجلسیانرا ز جام باده نوشین

کام دل خسته از شراب برآمد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر با کلمه نوشین

 خوشا وقتی که مستان جام نوشین

بیاد چشمه نوش تو نوشند

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر برای اسم نوشین

 گر وعده ات بملکت نوشیروان دهند

بگذر ز وعده و می نوشین روان بگیر

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعری با اسم نوشین

 چون بنوشیدم از آن باده نوشین قدحی

لعل شکر شکنش بانگ برآورد که نوش

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعری با کلمه نوشین

 می نوشین روان در ده که بگرفت

چو خسرو ملکت نوشیروان گل

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم نوشین

 خون دل تا چند نوشم باده نوشین بیار

تا بشویم جامه جانرا بآب چشم جام

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد اسم نوشین

 یا رب آن باده نوشین ز کجا آوردند

که چنان مست ببردند ز مجلس دوشم

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر با نام نوشین

 از باده نوشین لبت مست و خرابیم

وز نرگس مخمور تو در عین خماریم

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد اسم نوشین

 یاران ز جام باده نوشین فتاده مست

خواجو از آن دو نرگس مخمور مستشان

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درباره اسم نوشین

 ز جام لعل سمن عارضان سیمین بر

می مروق نوشین ارغوانی کو

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر با اسم نوشین

 دردا که نیست ز آن بت نوشین لب

ما را نه بوسه ای و نه آغوشی

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر با کلمه نوشین

 مرا ز باده نوشین، نمی گشاید دل

که می بگرمی آغوش یار باید و نیست

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر برای اسم نوشین

 آتش انگیز بود باده نوشین، گوئی

نفس گرم رهی، از دل پیمانه دمید

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری با اسم نوشین

 خواب از خمار باده نوشین بامداد

بر بستر شقایق خودروی خوشترست

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعری با کلمه نوشین

 همچو مستسقی بر چشمه نوشین زلال

سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر درباره اسم نوشین

 چو هر چه می رسد از دست اوست فرقی

نیست میان شربت نوشین و تیغ زهرآلود

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در مورد اسم نوشین

 بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند

گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر با نام نوشین

 تن درست چه داند به خواب نوشین در

که شب چگونه به پایان همی برد رنجور؟

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در مورد اسم نوشین

 نوشین روان و حاتم طایی که بوده اند

هرگز نبوده اند به عدل و سخای تو

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر درباره اسم نوشین

 دمی نرگس از خواب نوشین بشوی

چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر با اسم نوشین

 چو بیند کسی زهر در کام خلق

کیش بگذرد آب نوشین به حلق

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر با کلمه نوشین

 سلطان اویس داور دین کز کمال عدل

در سلطنت قواعد نوشین روان نهاد

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر برای اسم نوشین

 سلطان، معز دنیی و دین، کز نسیم عدل

نوشین روان به قالب نوشیروان دهد

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعری با اسم نوشین

 به رنگ لعل تو ای گل پیاله های شراب

چو لاله بر لب نوشین جویبارانند

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعری با کلمه نوشین

 جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشید

اگر به چشمه نوشین بامداد رسی

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره اسم نوشین

 لعل نوشین خنده ات کار مسیحا می کند

یعنی از عیسی بمیرد باز احیا می کند

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد اسم نوشین

 گفتم رهی را، که امشب چه خواهی؟

گفت آنچه خواهد نوشین لب من

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر با نام نوشین

 ای باده نوشین، نگشائی دل ما را

مشکل، که کسی چاره کند مشکل ما را

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد اسم نوشین

 به لبت، کز می نوشین هوس انگیزترست

کز غمت، باده ز خوناب جگر مینوشم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره اسم نوشین

 چون به ما نگری، غم دل ببری

کز باده نوشین تری

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر با اسم نوشین

 در کمال خرسند، نیش غم توان خوردن

گر به خنده بگشایی آن دو لعل نوشین را

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر با کلمه نوشین

 بوسه آخر نزدم آن دهن نوشین را

لب فرهاد نبوسید لب شیرین را

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر برای اسم نوشین

 تو و آن خنده ای که نوشین است

من و این گریه ای که قانون است

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری با اسم نوشین

 دل ز نوشین دهنت کامروا خواهد شد

تشنه کامی به لب آب بقا خواهد رفت

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعری با کلمه نوشین

 صحبت نوشین لبان دل مردگان را زنده کرد

کز دم جان بخش اعجاز مسیحا کرده اند

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درباره اسم نوشین

 چو شاهدان شکرخنده در حدیث آیند

تو در مشاهده آن دهان نوشین باش

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد اسم نوشین

 فروغی از لب نوشین او مگر دم زد که شهره

در همه شهر است شعر شیرینش

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر با نام نوشین

 دیشب به خواب شیرین نوشین لبش مکیدم

در عمر خود همین بود خواب خوشی که دیدم

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد اسم نوشین

 بیا، که بزم طرب ساخت، خوان عشق نهاد

برای ما لب نوشین شکر افشانش

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر با نام نوشین

 خیز، کز لعل یار نوشین لب

به کف آریم جام نوش گوار

شعر در مورد اسم نوشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.