گلچین زیباترین شعر در مورد تعاون

گلچین زیباترین شعر در مورد تعاون

شعر در مورد تعاون شعر در مورد تعاون و همکاری ,شعر درباره تعاون و همکاری,شعری در مورد تعاون و همکاری,شعر در مورد تعاون همکاری,شعر کودکانه درباره تعاون و همکاری,شعر درباره ی تعاون …

گلچین زیباترین شعر در مورد تصادف

گلچین زیباترین شعر در مورد تصادف

شعر در مورد تصادف شعر در مورد تصادف ,شعر درباره تصادف,شعر برای تصادف,شعر در باره تصادف,شعر با تصادف,شعر درمورد تصادف,شعر با کلمه تصادف,شعر با کلمه ی تصادف,شعری در مورد تصادف,شعری درباره تصادف,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد توکل

گلچین زیباترین شعر در مورد توکل

شعر در مورد توکل شعر در مورد توکل , شعر توکل به خدا،شعر توکل به خدا،شعر توکل به خداوند،اشعار توکل به خدا،شعر درمورد توکل به خدا،شعر برای توکل به خدا،شعر درباره توکل …

شعر در مورد اسم قمر

شعر در مورد اسم قمر ,شعر درباره اسم قمر,شعر برای اسم قمر,شعر در باره اسم قمر,شعر با اسم قمر,شعر درمورد اسم قمر,شعر با کلمه قمر,شعر با کلمه ی قمر,شعری در مورد اسم قمر,شعری درباره اسم قمر,شعری برای اسم قمر,شعر درباره ی اسم قمر,شعر در مورد نام قمر,شعر برای نام قمر,شعر درباره نام خالی,شعر با نام قمر,شعر درمورد نام قمر

شعر در مورد اسم قمر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم قمر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 قمر برید ز من مهر و من خراب

قمر شبم دراز چو گیسوی نیمتاب قمر

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم قمر

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 خرابه ها همه چون از قمر شود روشن

چراست تیره دل من، چو شد خراب قمر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم قمر

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست

آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم قمر

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 از زکاتی که فرستد بر ما آن خورشید

قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمریم

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم قمر

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 یوسف اندر تتقی یا اسدی بر افقی

یا قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمری

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم قمر

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 پرتو خورشید بین تابنده از روی قمر

شاد باش، ای روشنی روی نیکوی قمر

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم قمر

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 گر آید و برود زودتر نه جای گله است

از آنکه نیست نهان، خسروا، شتاب قمر

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه قمر

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 ز نور باشد هر قطره چشمه خورشید

چو خون چکد ز رخ همچو آفتاب قمر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی قمر

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 چو شام زلف تو مشاطه از قمر برداشت

رخ تو رونق خورشید خاوری بشکست

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم قمر

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 فتنه دور قمر نزد خرد دانی چیست

سبزه خط تو کز طرف قمر می روید

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم قمر

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت

آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم قمر

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 همچون قمر بتافت ز تبریز شمس دین

نی خود قمر چه باشد کان روی اقمرست

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم قمر

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد

ای دوست قمر خوشتر یا آنک قمر سازد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام قمر

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد

خوبی قمر بهتر یا آنک قمر سازد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام قمر

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 چو دررسید ز تبریز شمس دین چو قمر

ببست شمس و قمر پیش بندگیش کمر

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر با نام قمر

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 ای منجم اگرت شق قمر باور شد

بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر درمورد نام قمر

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 امروز چو جانستی در صدر جنانستی

از دور قمر رستی بالای قمر رفتی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد اسم قمر

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 با خاطر منور روشنتر از قمر

ناید به کار هیچ مقر قمر مرا

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درباره اسم قمر

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 به زیر چرخ قمر در قرار می نکند

قرارگاه مگر برتر از قمر دارد

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر برای اسم قمر

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 شکردر اهتمام پر طوطیست

قمر در سایه پر غرابست

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در باره اسم قمر

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 ای قمر تابی از بناگوشت

شکر آبی ز چشمه نوشت

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر با اسم قمر

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 قمر گفتم چو رویش دلفروزست

ولیکن چون بدیدم آن ندارد

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درمورد اسم قمر

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 برشکر طوطیش نشیمن کرد

بر قمر زاغش آشیان بگرفت

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر با کلمه قمر

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 قمر بنده مهر تابنده بدرش

حبش هندوی زنگی بت پرستش

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر با کلمه ی قمر

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 رویی به طراوت قمر داری

چشمی ز ستاره شوختر داری

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعری در مورد اسم قمر

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 کردم با کان گهر آشتی

کردم با قرص قمر آشتی

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری درباره اسم قمر

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 خال معنبر برخی چون قمر

زلف شکن در شکنم آرزوست

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری برای اسم قمر

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 لبکی چون شکر هوس دارم

رخکی چون قمر هوس دارم

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر درباره ی اسم قمر

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

 خورشید پیشکار و قمر ساقی

لاله سماک و نرگس پروینم

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر در مورد نام قمر

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

 ز من چو زان رخ همچون قمر نشان پرسید

رسید بر فلکم آه و از قمر بگذشت

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر برای نام قمر

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

 به حکم آنکه جای او قمر می بیند از گردون

من محروم سر گردان عداوت با قمر دارم

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر با نام قمر

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

 چون چرخ زند آن مه در سینه من گویم

ای دور قمر بنگر دور قمر ما را

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درمورد نام قمر

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

 جز شمس و قمر باصره را نور دگر ده

ای نور تو وافر شده بر شمس و قمر بر

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر در مورد اسم قمر

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

 خواب بدیده ام قمر چیست قمر به خواب

در زانک به خواب حل شود آخر کار و اولین

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره اسم قمر

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

 مفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین

زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر برای اسم قمر

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری

ور صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باری

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر در باره اسم قمر

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

 از رشک رخت سحر دم سرد

بر آینه قمر دمیده ست

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر با اسم قمر

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

 رخ تو نور دیده قمر است

لب تو سرخ رویی شکر است

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر درمورد اسم قمر

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

 از رنگ رخت قمر توان کرد

وز لعل لبت شکر توان کرد

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با کلمه قمر

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

 جعد زلفین سمن سای تو در دور قمر

خضر وقت است که بر آب بقا بنشیند

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر با کلمه ی قمر

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

 فضیلتی که جمال تراست بر خورشید

فضیلتی ست که خورشید بر قمر دارد

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعری در مورد اسم قمر

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

 در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری

تا قمر را وانمایم کز قمر روشنتری

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعری درباره اسم قمر

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

 ابر مشکسا بر قمر مسا

تاب طره بر نسترن مزن

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری برای اسم قمر

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

 شام شبگون قمر فرسای را

سایبان مهر انور کرده ئی

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره ی اسم قمر

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

 روی بپوش ای قمر خانگی

تا نکشد عقل به دیوانگی

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد نام قمر

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

 ای عاشق روی قمر ای ایرج ناکام

برخیز که باز آن بت بیداد گر اینجاست

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر برای نام قمر

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

 از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست

آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر با نام قمر

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 با شق خامه، شق قمر را چه نسبت است؟

بیرون نیامده است ز شق قمر سخن

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر درمورد نام قمر

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

 اگر چه سیر قمر بر صحیفه فلکست

برابر سر دیوار اوست سیر قمر

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر در مورد اسم قمر

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 نظر ز روی تو خورشید بر نمی گیرد

فلک به پیش تو نام قمر نمی گیرد

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر درباره اسم قمر

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 راست چون ماه نوم کاهیده و زار و نزار

کز پس ماهی بود یک روز پهلوی قمر

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر برای اسم قمر

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 قمر برید ز من مهر و من خراب قمر

شبم دراز چو گیسوی نیمتاب قمر

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در باره اسم قمر

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 کنون دمیدن صبح از رخ قمر باشد

چو آفتاب نهان شد ز ماهتاب قمر

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر با اسم قمر

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 ای سبزه دمانید به گرد قمر از مو

سر سبزی خط سیهت سر به سر از مو

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر درمورد اسم قمر

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 هرگز نیاید در نظر نقشی ز رویت خوبتر

شمسی ندانم یا قمر، حوری ندانم یا پری

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر با کلمه قمر

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 حلقه زلف سمن سای تو در دور قمر

فتنه پیدا کند و غارت و آشوب بسی

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر با کلمه ی قمر

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 خط معنبر تو چو دور قمر گرفت

کردند عاشقان تو تر ری و دال و می

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعری در مورد اسم قمر

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 ز ظلمت شب هجران به زحمتیم، چه بودی

کز آسمان وصالی بتافتی قمر ما؟

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعری درباره اسم قمر

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 ناهید در هبوط و قمر در شرف خراب

خورشید در طلوع و فلک ذره وار مست

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعری برای اسم قمر

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 خورشید چرخ خوبی عکس فلک نوردت

ناهید برج شادی روی قمر مثالت

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر درباره ی اسم قمر

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 کسی ندید رخت را، که وصف داند گفت

قمر نشان تو از دیگری روایت کرد

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر در مورد نام قمر

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 پیش خورشید رخت غایت کوته نظریست

گر به خوبی صفت روی قمر خواهم کرد

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر برای نام قمر

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 زهی! زلف و رخت قدری و عیدی

قمر حسن ترا کمتر معیدی

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر با نام قمر

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 عنبر به دلاویزی بر دامن مه ریزی

این بوالعجب انگیزی در دور قمر تا کی؟

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر درمورد نام قمر

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 ای داده بر وی تو قمر داو تمامی

پیش تو کمر بسته اسیران به غلامی

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر در مورد اسم قمر

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

 زان آفتاب مایه نوریم ده، که من

سیری نمی کنم، که هلالم قمر شود

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعر درباره اسم قمر

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

 آن عروسست کمالت که سر انگشتان

در قمر وصمت نقصان مبین آوردند

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر برای اسم قمر

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

 شکل تو فگنده از فلک تشت قمر

نقش تو نهاده بر طبق راز سپهر

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر در باره اسم قمر

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

 گفتم که: لبت، گفت: شکر می گویی

گفتم که: رخت، گفت: قمر می گویی

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر با اسم قمر

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

 سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار

در گردشند بر حسب اختیار دوست

شعر در مورد اسم قمر

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.