گلچین زیباترین شعر در مورد کویر

گلچین زیباترین شعر در مورد کویر

شعر در مورد کویر شعر در مورد کویر,شعری در مورد کویر,شعر در مورد کویر,شعر نو درمورد کویر,شعر عاشقانه در مورد کویر,شعر کوتاه در مورد کویر,شعر زیبا در مورد کویر,شعر یا متن در …

گلچین زیباترین اشعار قاآنی

گلچین زیباترین اشعار قاآنی

اشعار قاآنی اشعار قاآنی شیرازی,شعر قاآنی شیرازی,دیوان اشعار قاآنی شیرازی,اشعار کوتاه قاآنی شیرازی,اشعار طنز قاآنی شیرازی,دانلود دیوان اشعار قاآنی شیرازی,اشعار قاآنی شیرازی,اشعار قاآنی,اشعار معروف قاآنی,اشعار طنز قاآنی,اشعار زیبای قاآنی,اشعار کوتاه قاآنی,زیباترین اشعار …

گلچین زیباترین شعر در مورد آفتاب

گلچین زیباترین شعر در مورد آفتاب

شعر در مورد آفتاب شعر در مورد آفتاب,شعر در مورد آفتابگردان,شعر در مورد آفتابه,شعری در مورد آفتاب,شعری در مورد آفتابگردان,شعر در مورد افتاب پرست,شعر در مورد غروب آفتاب,شعر در مورد گل آفتابگردان,شعر …

شعر در مورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش,شعر با اسم آرش,شعر با کلمه آرش,شعر با نام آرش,شعر درمورد اسم آرش,شعری در مورد اسم آرش,شعری با اسم آرش,شعری با کلمه آرش,شعری با نام آرش,شعری درمورد اسم آرش

شعر در مورد اسم آرش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم آرش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برف می بارید…، در کنار شعله آتش

قصه می گوید برای بچه های عمو نوروز

گفته بودم زندگی زیباست!

زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

کودکانم!… داستان ما ز آرش بود

او به جان! خدمتگزار باغ آتش بود

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در مورد اسم آرش

روزگاری بود

روزگار تلخ و تاری بود

بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

دشمنان بر جان ما چیره

شهر سیلی خورده هذیان داشت

بر زبان بس داستانهای پریشان داشت

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر با اسم آرش

ترس بود و بالهای مرگ

سنگر آزادگان خاموش

خیمه گاه دشمنان پر جوش

دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو

هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد

هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید

آسمان اشک ها پر بار…

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر با کلمه آرش

مرزها را پرواز تیری می دهد سامان

گر به نزدیکی فرود اید

خانه هامان تنگ !

آرزومان کور !

ور بپرد دور

تا کجا ؟ تا چند ؟….

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر با نام آرش

آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان ؟

… منم آ…رش…

چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

منم آرش سپاهی مردی آزاده

به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده

مجوییدم نسب…

فرزند رنج وکار…

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر درمورد اسم آرش

گریزان چون شهاب از شب

دلم را در میان دست می گیرم

و می افشارمش در چنگ

دل خلقی است در مشتم

امید مردمی خاموش هم پشتم

کمان کهکشان در دست

کمانداری کمانگیرم

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری در مورد اسم آرش

شهاب تیز رو تیرم

درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود…

که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود

به صبح راستین سوگند!

به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند

که آرش جان خود در تیر خواهد کرد…

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری با اسم آرش

زمین می داند این را آسمان ها نیز

نه ترسی در سرم نه در دلم باک است…

درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش

نظر افکند آرش سوی شهر آرام

کودکان بر بام

دختران بنشسته بر روزن

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعری با کلمه آرش

مادران غمگین کنار در

سرود بی کلامی با غمی جانکاه

کدامین نغمه می ریزد

کدام آهنگ ایا می تواند ساخت….

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعری با نام آرش

… آری آری جان خود در تیر کرد آرش

کار صد ها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش

تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون

به دیگر نیمروزی از پی آن روز

نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند

و آنجا را از آن پس

مرز ایرانشهر وتوران باز نامیدند….

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعری درمورد اسم آرش

«رهگذرهایی که شب در راه می‌مانند؛

نامِ آرش را پیاپی در دل کُهسار می‌خوانند،

و نیازِ خویش می‌خوانند.

با دهان سنگ‌های کوه،

آرش می‌دهد پاسخ؛

می‌کندشان از فراز و از نشیب جاده‌ها آگاه،

می‌دهد امید.

می‌نماید راه…»

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد اسم آرش

چو “آرش ” که بردی به فرسنگ تیر

چو  پیروزگر “قارن” شیر گیر 

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر با اسم آرش

از آن زخم  آن پهلو آتشی

که سامیش گرز است و ، تیر، آرشی

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر با کلمه آرش

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر با نام آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

سبکبار و جنگی و چابک بدند

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر درمورد اسم آرش

از آن زخم آن پهلو آتشی

که سامیش گرزست و تیر آرشی

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری در مورد اسم آرش

دو فرزند او هم گرفتار شد

برو تخمهٔ آرشی خوار شد

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعری با اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعری با کلمه آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری با نام آرش

که بد شاه هنگام آرش بگوی

سرآید مگر بر من این گفت وگوی

بدو گفت بهرام کان گاه شاه

منوچهر بد با کلاه و سپاه

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری درمورد اسم آرش

به مردی ز چنگ زمانه نجست

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر در مورد اسم آرش

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود.

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با اسم آرش

من از تخمهٔ نامور آرشم

چو جنگ آورم آتش سرکشم

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر با کلمه آرش

منوچهر آرش نگهبانشان

گه نام جستن ، سپهدارشان

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر با نام آرش

چو میلاد  و چون آرش  مرزبان

چو پیروز اسپ افکن از گرزبان

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر درمورد اسم آرش

بزرگان که از تخم آرش بدند

دلیر و سبکسار و سرکش بدند

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعری در مورد اسم آرش

از آن خوانند آرش را کمانگیر

که از” رویان” به “مرو “انداخت یک تیر

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعری با اسم آرش

 منوچهر آرش نگهدارشان

گه نام جستن سپهدارشان

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعری با کلمه آرش

 سرم از راه شد، به راه آرش

دست من گیر و در پناه آرش

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعری با نام آرش

 درع رستم به سنبل آراید

تیر آرش ز عبهر اندازد

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری درمورد اسم آرش

 برون آرش از خجلت رو سیاهی

الهی، الهی، الهی، الهی

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر در مورد اسم آرش

 گویند که بود تیر آرش

چون نیزه عادیان سنان کش

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر با اسم آرش

 برون آرش از دعوی همسری

کزین پایه دارا کند سروری

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با کلمه آرش

 رخت ازان دایره بیرون آرش

نطق ازین قافیه موزون دارش

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با نام آرش

 می گشاید از نظر تیر بلا

می کند آنچه که آرش کرده است

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر درمورد اسم آرش

 آرش اگر بدیدی تیر و کمانت را

نشناختی ز بیم تو ترکش ز دوکدان

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعری در مورد اسم آرش

 خرد از دام تو بگریخته، باز آرش

هنر از نزد تو برخاسته، بنشانش

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعری با اسم آرش

 نخستین چو کاووس باآفرین

کی آرش دوم و دگر کی پشین

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری با کلمه آرش

 به خان کی آرش همان نیز هست

ز هر سو بیآرای و بپساو دست

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعری با نام آرش

 بزرگان که از تخم آرش بدند

دلیر و سبکسار و سرکش بدند

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعری درمورد اسم آرش

 جوان بی هنر سخت ناخوش بود

اگر چند فرزند آرش بود

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر در مورد اسم آرش

 ندانی که آرش ورا بنده بود

بفرمان و رایش سرافکنده بود

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با اسم آرش

 چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

چو پیروزگر قارن شیرگیر

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر با کلمه آرش

 تاج گهر آرش کز یک گهر تاجش هفت اختر

گردون زاد انوار همه عالم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با نام آرش

 حیدر آتش سنان آمد به رزم

رستم آرش کمان آمد به رزم

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر درمورد اسم آرش

 هر خدنگی که غمزه اش بگشود

نسبتش دل بتیر آرش کرد

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری در مورد اسم آرش

 سعدیا گر به جان خطاب کند

ترک جان گوی و دل به دست آرش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعری با اسم آرش

 چو مر بنده ای را همی پروری

به هیبت بر آرش کز او برخوری

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعری با کلمه آرش

 چه کنی در جهان بیم آرش

زانکه بی پرسش است بیمارش

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعری با نام آرش

 دل من چون شنود گفتارش

سیلی من ز دور گفت آرش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعری درمورد اسم آرش

 ببخشا و از چاه حرمان بر آرش

به بازار محشر، مکن شرمسارش

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد اسم آرش

 گفت آن یک من کمانکش آمدم

گفت این در تیر آرش آمدم

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با اسم آرش

 ولیکن همچو او مجهل مشوهان

تو تسلیم و رضا آرش بفرمان

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر با کلمه آرش

 شتابان تر به راه از تیر آرش

دو چشم از کین دل کرده چو آتش

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با نام آرش

 ازان خوانند آرش را کمانگیر

که از ساری به مرو انداخت یک تیر

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر درمورد اسم آرش

 ترا زیبد نه آرش را سواری

که صد فرسنگ بگذشتی ز ساری

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری در مورد اسم آرش

 ز رخ بر هر دلی بارنده آتش

چنان کز نوک غمزه تیر آرش

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری با اسم آرش

 گیسو کمند رستم و ابرو حسام سام

مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری با کلمه آرش

 تیر را دانی که باید در کمان آرد کمین

قارن آرش کمان گودرز گرشاسب مجن

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری با نام آرش

 چو او به نیزه زند دست روح قارن و مویه

چو او به تیر بردشست جان آرش و شیون

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درمورد اسم آرش

 بود آرش ترکمان چون او اگر مانند او

مرگ یکسو و نهان در پیش ترکان داشتی

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد اسم آرش

 یا فکند آرش کمانی تیری از آمل به مرو

کز طرف فرخنده جشنی تیرگان آراستند

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با اسم آرش

 این حکایت گر نشد آنجا تمام

چارمین جلدست آرش در نظام

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با کلمه آرش

 ور نداری بو در آرش در سخن

از حدیث نو بدان راز کهن

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر با نام آرش

 همچنین هر جزو عالم می شمر

اول و آخر در آرش در نظر

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر درمورد اسم آرش

 صبر و پرهیز این مرض را دان زیان

هرچه خواهد دل در آرش در میان

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری در مورد اسم آرش

 به روز سرد یکی پوستین بد اندر جو

به عور گفتم درجه به جو برون آرش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری با اسم آرش

 نزدیک من آرش از ره دور

چندانکه نظر کنم در آن نور

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعری با کلمه آرش

 سلاح سخن بست و ترکش گشاد

ز جعبه کمان تیر آرش گشاد

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری با نام آرش

 گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود

صحنات کمتر خوش بود، با صحن حلوا داشته

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعری درمورد اسم آرش

 چون لاله نمایند ز تیغ تو کفن سرخ

چون سبزه گر از خاک دمد آرش و نیرم

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با اسم آرش

 چو او به نیزه زند دست روح قارن و مویه

چو او به تیر بردشست جان آرش و شیون

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه آرش

 آرش فکار از تیر او گرشاسب از شمشیر او

در حیطه تسخیر او هفت و شش و چار آمده

شعر در مورد اسم آرش

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.