شعر آینه | 73 شعر در مورد آینه و آینه شکسته

شعر در مورد آینه

شعر در مورد آینه ، شعر آینه ، شعر آیینه

در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آینه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آئینه‌ای بگیر و تماشای خویش کن

سوی چمن به عزم تماشا چه می‌روی؟

شعر در مورد آینه

مژه بر هم نزدم آینه‌سان در همه عمر

بسکه در دیده من شوق تماشای تو بود

شعر در مورد آینه ها

این لب بوسه فریبی که ترا داده خدا

ترسم آئینه به دیدن ز تو قانع نشود

شعر در مورد آینه از حافظ

من از دلبستگی‌های تو با آئینه دانستم

که بر دیدار خود ای تازه گل عاشق تر از مائی

شعری در مورد آینه

این یک نفس که دیده ما میهمان تست

آئینه پیش رو نگذاری چه می‌شود؟

شعر در مورد آینه

بعد از این روی من و آئینه وصف جمال

که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

شعر نو در مورد آینه

کند گر آرزوی دیدنت آئینه جا دارد

که از خورشید رویت در برابر «رونما» دارد

شعر زیبا در مورد آینه

به عیب خویش بپرداز تا شوی بی‌ عیب

مباش آئینه عیب دیگـــــــران زنهار

شعر کوتاه در مورد آینه

التفاتی نیست خوبان را به حال عاشقان

تا مثال خویش در آئینه پیدا کرده‌اند

شعر کوتاه در مورد آینه

متاب رخ نفسی تا به حال خود باشم

چو عکس آینه ما زنده از نگاه توایم

شعر سهراب در مورد آینه

دوشنبه پیش رویت آئینه را نهادم

روز سفید خود را آخر سیاه کردم

شعر در مورد آیینه ها

خیال روی تو آئینه‌ای به دستم داد

که فارغــــــم ز تماشای هر دو عالم کرد

شعری در مورد آیینه

پنهان مکن ز آئینه ، رخسار خویش را چندان

که کسب نــــــــور کند از صفای تو

شعر درباره آینه

یک جلوه کند ماه در آئینه صد موج

جز نقش تو بر سینه صد پاره ندارم

شعر در مورد آیینه شکسته

آنکه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ کی

به عاشق وا گذارد اختیار بوسه را؟

شعر نو درباره آینه

می‌گشاید چشم بر روی تو پیش از آفتاب

چشم ما هم طالع آئینه بودی کاشکی

شعری زیبا در مورد آیینه

رفته رفته آب شد آئینه از عکس رخش

چون نگردد آب آخر سد اسکندر نبود

شعر زیبا در باره اینه

بازآ و در آئینه جان جلوه‌گری کن

ما را ز غم هستی بیهوده بری کن

اشعار زیبا در مورد آیینه

چمن سبز فلک را چمن آرائی هست

زیر این رنگ نهان آئینه سیمائی است

شعر زیبا درباره آینه

همچون تو به عالم نتوان گفت کسی

نیست در آئینه کس تو به سیمای تو ماند

یک شعر زیبا در مورد آیینه

قسم به عشق،که از فیض پاک دامانی است

که خلوت همه خوبان کنار آئینه است

شعر کوتاه در مورد آیینه

صاف چون آئینه می‌باید شدن با نیک و بد

هیچ چیز از هیچ کس در دل نمی‌باید گرفت

شعر کوتاه درباره آینه

ز تیره بختی آئینه حیرتی دارم

ترا کشید در آغوش و آفتاب نشد

متن بی قراری زیبا

گاه جلوے آیـــــنه مــے ایستـــم…

خودم را در آن می بـینـم …

دســت روے شانـه هایــش مــے گذارم

و مے گویــم: . . . . چه تحملــے دارد … دلــت …

شعر در وصف آینه

دیشب آئینـــه روبــــرویـــــم گفــــت

کای جوان فصل پیری تو رسید

شعر در وصف آینه

آئینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی

و ز حسن خود بماند انگشت در دهانت

شعر در وصف آیینه

آینه چون نقش تو بنمــــــــود راست

خود شکن آئینه شکستن خطــــــا است

شعری در وصف اینه

آن بت نمود عکس رخ خود در آئینه من

بت پرست گشتم و او خودپرست شد

شعر نو در وصف آیینه

همتای حسن خویش نبینی به هیچ روی

غیر از دمی که آئینه ات در مقابل است

شعر آینه مولانا

ترا آئینه آگه سازد از زیبائی و زشتی

بلی اینسان هنر جز از دل روشن نمی‌آید

شعر آینه دنیا

گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت

آئینه ات بگوید پنهــــــان که بی‌نظیری

اشعار فاضل نظری در مورد آینه

هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد 

آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد

گفتم از قصه عشقت گرهى باز کنم

به پریشانى گیسوى تو سوگند، نشد

شعر زیبا خاقانی در مورد آینه

تا آینه جمال تو دید و تو حسن خویش

تو عاشق خودی ز تو عاشق تر آینه

از روی تو در آینه جان ها شود خیال

زین روی نازها کند اندر سر آینه

شعر آینه فریدون مشیری

بس که رخسار تو در مدّ نظر داشته‌ام

دیده‌ام روی تو، چون آئینه برداشته‌ام

شعر آینه فروغ

دوش در آئینه دل نقش سیمای تو دیدم

ماه را روشنتر از هر شب ز رؤیای تو دیدم

شعر آینه فرهاد

 دلم که آینه ای شد، چرا نمی تابد

درو رخ تو؟ همانا که نیست آینه پاک

شعر آینه سهراب سپهری

 دل من آینه توست، پاک می دارش

که روی پاک نماید، بود چو آینه پاک

auv nv l,vn Hdki ، شعر آینه شکسته ، شعر در مورد آینه ها

شعر آینه سایه

 آری چو آفتاب بیفتد در آینه

گوید هر آینه که: همه مهر روشنم

شعر آینه فاضل نظری

 ای رخ چون آینه افروخته

الحذر از آه من سوخته

شعر آیینه مولانا

 ای آینه ایمنی که ناگاه

در تو رسد آه دردمندی

شعر آینه مولوی

 جمال پردگی جاودانه ننماید

مگر به آینه پاکان سینه سینائی

شعر درباره آینه از مولانا

 صبر مرا آینه بیماریست

آینه عاشق غمخواریست

زن در آینه شعر مولانا

 آینه همدگر افتاد مسبب و سبب

هر کی نه چون آینه گشتست ندید آینه را

شعر آینه دنیا از کیست

 هر آینه کو بیند شمس الحق تبریزی

هم آینه برسوزد هم آینه گوید خه

شعر آیینه دنیا

 تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت

هم در آن آینه آن آینه رو می بینم

شعر آینه فروغ فرخزاد

 ز بس که آینه گشته ست روی زانوی من

که آینه ز چه شد همنشین زانویش؟

شعر آیینه فروغ فرخزاد

 آینه بینی و پس گویی که من خود بین نیم

چون ببینی آینه، ناچار خودبینی کنی

شعر آیینه فروغ

 دل آینه صورت غیبست ولیکن

شرطست که بر آینه زنگار نباشد

شعر آینه شکسته فروغ فرخزاد

 به کدام آینه تسخیر کنم روی ترا؟

که دل صاف من آیینه تارست ترا

شعر آینه از فروغ

 سیمای تو روحانی در آینه دریاست

ارزانی دریا باد این آینه سیمائی

شعر آینه شکسته از فروغ فرخزاد

 من نگویم آینه با روی تو

آسمان کهنه پرزنگ را

شعر آینه فرهاد مهراد

 به روزی صد هزاران عیب و خوبی

بگوید آینه غوغاش نبود

متن شعر آینه فرهاد

نمی دانم

تاثیر خنده های توست

یا ور رفتن با گل های باغچه

که آینه مدتی است

جوان تر از

پارسال نشانم می دهد

دانلود شعر آینه فرهاد

کاش آن آینه ئی بودم من

که به هر صبح تو را می دیدم

می کشیدم همه اندام تو را در آغوش

سرو اندام تو

با آن همه پیچ

آن همه تاب

آنگه از باغ تنت می چیدم

گل صد بوسه ی ناب.

شعر آهنگ آینه فرهاد

تو خستگی را لای انگشتانت دود می کنی

من زندگی ام را پای چشمانت!

عاشقی را که جار نمی زنند

بعد از تو

از تمام آینه ها بی زارم!

متن شعر آینه از فرهاد

نگاهم

در آینه فرو می ریزد

جزیره ای

به زیر آب می رود

در ساحل آینه،

دستانی کورمال

عطر تو را می جویند

و پرندگان

بودن جزیره را

فراموش می کنند

آینه در شعر سهراب سپهری

اصلا هیچوقت برنگرد

در این خانه نه گلی مانده

که بوی روزهای گذشته را بدهد

نه آینه ای

که تو را به روی خودش بیاورد.

من برمی خیزم!

شعر آیینه فاضل نظری

چراغی در دست

چراغی در دلم.

زنگارِ روحم  را صیقل می زنم

آینه ئی برابرِ آینه ات می گذارم

تا با تو

ابدیتی بسازم!

شعر آیینه از فاضل نظری

آینه دار چراغ ها

گاهی برای بازی خیل فرشتگان

تن را

میان حادثه ها رهسپار کن

شعر آینه از حافظ ، شعر آینه از سعدی ، شعر آینه از مولانا ، شعر آینه از فریدون مشیری

شعر در مورد آینه

خانه را از دوش عشق برداشتم ،

عکس را از قاب ،

یاد را از تخت

و قلبم را از کنار آینه ات .

دوستی ، چمدانی شد برای من

تا قشنگیِ زندگی برای تو بماند

شعر در مورد آینه ها

چه تنهایی بیکرانی ست در این طلا

ماه شب ها، دیگر آن ماه نیست که آدم نخستین دید.

قرن های شب زنده داران

ماه را سرشار شراب های کهن کرده است.

نگاهش کن

آینه ی توست!

شعر در مورد آینه از حافظ

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعری در مورد آینه

سلام‌هایم را

به عطر و آینه آغشته می‌کنم

هر روز

چقدر پنجره‌ات

برای سر زدن یک نسیم جا دارد؟

شعر در مورد آینه

سلام‌هایم را

به عطر و آینه آغشته می‌کنم

هر روز

چقدر پنجره‌ات

برای سر زدن یک نسیم جا دارد؟

شعر نو در مورد آینه

تو آینه را می زنی می‌شکنی

من دلگیر می‌شوم …

تو در همین خرده آینه ها تکرار می‌شوی!

شعر زیبا در مورد آینه

 دلم چون آینه خاموش گویاست

به دست بوالعجب آیینه داری

شعر کوتاه در مورد آینه

 ور بسوی غیب نظر خواهد او

آینه دیده دیدارمش

شعر سهراب در مورد آینه

 در دیگ خرافات کفچلیزی

در آینه ناکسی خیالی

شعر در مورد آیینه ها

 شاگردی رایت ار نماید

روشنگر آینه شود نم

شعری در مورد آیینه

 نیست حاجت به نقاب آن رخ چون آینه را

پرده شرم و حیا آینه دان است او را

شعر درباره آینه

 این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار

نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند؟

شعر در مورد آیینه شکسته

 نیست امروز غم روی زمین بر دل من

دایم این آینه را آینه دان از گل بود

شعر نو درباره آینه

 نه روی آینه ای در نظر نه آینه رویی

چگونه طوطی بی مثل من به حرف در آید

کامنت های تایید شده : 63 عدد

 • اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

 • ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

 • ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

 • ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

 • اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق

 • اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

 • اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

 • سلام من خواب دیدم مادرم یه ایینه بزرگ اما یه گوشه ان شکسته به من می خواهد
  بدهد اما من قبولش نکردم و به خواهرم دادنش
  و به جای ان مقداری پول به من دادن تهبیرش چیه؟

 • من در خواب ديدم روي زمين يك جانماز باز با تسبيح و مهر بود بعد يك آينه برداشتم كه خيلي كدر بود و اتاق تاريك ديده ميشد به زحمت در يك گوشه آن يك چشمم را واضح ديدم تعبير خوابم چيست

 • در اتاقي خانه عمويم بودم يك جانماز سبز رنگ تسبيح قهوه اي وسط اتاق باز بود نشستم در اتاق و يك شيشه مشكي دستم گرفتم كه در فكرم آينه بود چيزي به وضوح در آن نمي ديدم پسر عمويم گفت كه نترسم من حس كردم ممكنه غير از خودم اگر دقت كنم كس ديگري هم مي بينم مثل عمويم كه مرده يا چيزهاي ديگر تصوير ميخواست واضح شود رنگ قرمزي كه ديدم چشمم را برداشتم و زود به گوشه بالايي سمت چپ شيشه نگاه كردم كه واضح بود و در آنجا چشم خودم را ديدم لطفا برايم تعبيرش كنيد.

 • خواب دیدم کارگر خوته م آینه بزرگی رو شکسته .هرچی خودمو تو آینه نگاه میکردک نمیدیدم چون شیشه بود بعد گریه کردم و خیلی ناراحت بودم که از خواب پریدم

  • خواب دیدم در آیینه که نگاه میکنم مادرم را میبینم یعنی چی

 • درأبرد خواب ديدن در اسمان ابي سوار بر ابر هس تم و مهر و تسبيح به زميل مي بارد

 • مامان من خواب ديده كه من يه اينه داشتم و شكسته شده بعدش به بقيه ميكه كسي بهش دست نزنه خودم درستش ميكنم ميشه تعبيرشو بدونم ؟ از بعضيا شنيدم كه بده .دارم ديوونه ميشم اخه تموم خواباي مامانم درستن…

 • من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و اصلا هم فامیلمون نیس اومده بود خونمون منم رفتم تو اتاق تو اینه نگاه کردم بعدهم اونو ت اینه دیدم اما سریع اون جاشو عوض کرد و دیگه تصویرشو تو اینه ندیدم منم روسری مو عوض کردم و رفتم پیش خونوادم.راستی اون واسه ناهار مهمون ما شده بود اما همه خانوداه باهاش غذا خوردند به جز من ..من جداگانه غذا خوردم

 • سلام در خواب دیدم اینهای روبهرویم بودمن دران نگاه کردم و دران شخصی را دیدم که می گفتند حضرت مریم است ولی وقتی با دقت نگاه کردم صورت مردی را دیدم که رویش را با پارچه ای حریر پوشانده بود از سر تا پا سفید بود خوب که دقت کردم دیدم او با یک دستش به من اشاره می کند که بیا خیلی با وقار و ساکت بود پیش خودم گفتم شاید حضرت عیسی است لطفا تعبیر خواب من را زودتر بگویید متشکرم

 • آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد :
  زن
  پسري برايش به دنيا خواهد امد
  مقام و حکومت
  دوست ويار
  شريک
  کار با وضعيت و کيفيت روشن

 • اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود

 • اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد
  اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد

 • آينه در خواب مقام و فرمانروايي و سروري است

 • اگر ببيند به کسي آينه اي داد ، مال و متاع خود را به کسي مي سپارد

 • اگر ببيند در آينه نقره اي مي نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتي مي شود

 • عده اي از معبران آينه نقره اي را بد شگون و ناميمون دانسته اند

 • اگر پسري در خواب ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

 • اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

 • اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، خواهري نصيبش خواهد شد

 • اگر پادشاه ببيند در آينه نگاه مي کند ، ديري نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص ديگري جايش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

 • آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است

 • نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند

 • اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد.

 • اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود.

 • اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد.

 • چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.

 • عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند

 • پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است.

 • امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 • تعبیر خواب آینه تقریبا خوب است . در این پست تعبیر خواب آینه از معبران بزرگ ( ابن سیرین ، امام جعفر صادق و …..) قرار داده شده . همچنین تعبیر خواب آیینه بزرگ ، آینه شمعدان ، اینه کثیف و …… قرار داده شده است .

 • تعبیر خواب آینه از منوچهر مطیعی تهرانی: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

 • تعبیر خواب خریدن آینه یا دیدن آینه شمعدان : ازدواج می کنید یا فرزندتان ازدواج می کند و یک ازدواج خوب است

 • اگر در خواب آینه ای کثیف دیدید به طوری که تصویر شما به درستی دیده نمی شد فرزند یا دوستی خطا کار دارید .

 • اگر آینه شما گم شد مال گم می کنید . اگر آیینه شکسته شد کسی به شما خیانت می کند ( یا مسیر زندگیتان اشتباه می شود ) اگر آینه هدیه گرفتید

 • تعبیر خواب آینه از امام صادق _ ع _ می‌فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می‌کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می‌شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می‌دهد و در چهره او نگاه می‌کند به دیدن دوستی غایب خشنود می‌گردد.

 • تعبیر خواب آینه از امام جعفر صادق: آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد : زن پسری برایش به دنیا خواهد امد مقام و حکومت دوست ویار شریک کار با وضعیت و کیفیت روشن حضرتش بازهم می‌فرماید، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند، زن می‌گیرد و صاحب مقام می‌شود اگر دختر آینه در خواب ببیند، شوهر پیدا می‌کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد.

 • تعبیر خواب آینه از ابن سیرین: آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است اگر ببیند به کسی آینه ای داد، مال و متاع خود را به کسی می‌سپارد اگر ببیند در آینه نقره ای می‌نگرد، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می‌شود عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، برادری نصیبش خواهد شد اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می‌کند، خواهری نصیبش خواهد شد اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می‌کند، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت.

 • تعبیر خواب آینه از جابر مغربی: اگر در خواب روی زیبای معروفی را در آینه ببیند، تعبیر چنان است که روی پادشاه امیری را دیده است، اگر صاحب روی زیبا معروف نباشد خوب و بد تعبیر به کیفیت چهره بستگی دارد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
  شکستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

 • اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

 • ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

 • ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

 • ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

 • اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

 • اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

 • اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

 • ديدن آيينه در خواب، به معنى شناخت بيشتر از خودتان است. اگر ديديد كه آيينه‏ى روربروى شما بسيار مات و كدر است، دليل آن است كه شما خود را آدمى بسيار خوب و با شخصيت فرض مى‏كنيد. اگر ديديد كه دستور درست كردن آيينه را مى‏دهيد، بدانيد كه كسى در حال تدارك يك خيانت بزرگ به شما مى‏باشد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب آينده كوچك : خيانت

  يك زن خود را در آينه نگاه مي كنيد : دوستان او را فريب مي دهند .

  يك مرد خود را در آينه نگاه مي كند : بايد در كار دقت بيشتري داشته باشد .

  يك شخصيت مهم خود را در آينه نگاه مي كند : پشتيباني زير دستانش را از دست خواهد داد .

  يك دختر جوان خود را در آينه نگاه ميكند : بهتر است نامزد يا دوستش را تغيير دهد .

  يك زن شوهر دار خود را در آينه نگاه مي كند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

  يك عاشق خود را در آينه نگاه مي كند : كسي را كه دوست دارد به او وفادار نيست .

  آينه مي شكند : اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شد .

 • من خواب دیدم که بادوستم توحیاطمون نشسته بودیم بعدش اینه هایه زیادی دوروبرمون بود دیگه تعبیرشونمی دونم….

 • سلام من خواب دیدم دخترهووی من که بتازگی نامزدکرده ودشمن سرسخت منم هست آیینه نقره بخت من که بزرگم هست رابرداشته بودوبانامزدش جلوی آیینه من آرایش میکردندونیزهووی من بسیارلاغرشده وصورتش قرمزشده بود, طوریکه کلاشکل وشمایلات وقیافه اش تغییرکرده بودومیگفت فشارم بالاست.

 • سلام خواب دیدم کسی که دوستش دارم آئینه قدی برام خریده
  البته خودم یا کسی رو داخل آئینه ندیدم

 • خواب دیدم در آیینه که نگاه میکنم مادرم را میبینم یعنی چی

 • من خواب دیدم ایینه و شمعدان از مادرم هدیه میگیرم یعنی چی

 • خواب دیدیم ایینه و شمعدان از مادرم هدیه میگیرم یعنی چی

 • سلام. خواب دیدم پدرم که فوت کرده 4تا آینه کوچک بهم داد و گفت مواظب اینها باشید.

 • من خواب دیدم ی عالمه آیینه دور برم هستن با خونوادم بودم چیزی زیاد یادم نیس ولی اینکه دور تا دور آینه های بزرگ وکوچیک بودن تو دلم گفتم واسه چی این همه آیینه اینجاست تعبیرش چیه ب نظرتون؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.