گلچین زیباترین شعر در مورد آداب معاشرت

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر در مورد آداب معاشرت ,شعر درباره آداب معاشرت,شعری در مورد اداب معاشرت,شعر درباره ی آداب معاشرت,شعری درباره ی آداب معاشرت,شعری درباره آداب معاشرت,شعر درباره اداب و معاشرت,شعر در مورد اداب و معاشرت,شعر آداب معاشرت,شعر درباره آداب معاشرت,شعر در مورد آداب معاشرت,شعر درباره ی آداب معاشرت,شعر درمورد اداب معاشرت,شعر دربارهی اداب معاشرت,شعر درباره آداب و معاشرت,شعری درباره ی آداب معاشرت,شعری درباره آداب معاشرت,شعر درباره اداب و معاشرت,شعری در مورد اداب معاشرت,شعر در مورد اداب معاشرت,شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر در مورد آداب معاشرت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آداب معاشرت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

همنشین تو از تو به باید

تا ترا عقل و دین بیفزاید

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

پای در زنجیر بیش دوستان

به که با بیگانگان در بوستان

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر درباره آداب معاشرت

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

یار بد بدتر بود از مار بد

تا توانی می گریز از یار بد

مار بد تنها همی بر جان زند

یار بد بر جان و بر ایمان زند

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

همسایه ات را دوست بدار،

اما دیوار مابین خودتان را از بین مبر

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

سلوک و رفتار آیینه ای است

که هر کس خود را در آن نشان می دهد

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعری درباره آداب معاشرت

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

معاشرت با مردمان خوش اخلاق و فاضل،

مقوی روح جوانان است

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

مصاحبت با خردمند گنج است،

معاشرت با جاهل تعب و رنج

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

همان خواه بیگانه و خویش را

که خواهی روان و تن خویش را

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعر آداب معاشرت

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

اسباب معاشرت مهیا

از لوح کمانچه و چغانه

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شعر درباره آداب معاشرت

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

پایمال معاشرت کردم

هر چه سالوس بود و زراقی

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

باش وقت معاشرت با خلق

همچو عفو خدای پذرفتار

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

با اوحدی معاشرت روح قدسیان

نشگفت ازان، که ما همه از یک عشیره ایم

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

شعر درمورد اداب معاشرت

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

ز بحر آینه سیل صیقلی گردد

معاشرت به حریفان پاکباز کنید

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

شعر دربارهی اداب معاشرت

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

ترک آداب بود حاصل هنگامه می

می حرام است بر آن کس که به آداب خورد

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

شعر درباره آداب و معاشرت

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

خودی تا گشت مهجور خدائی

به فقر آموخت آداب گدائی

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

شیخان همه آداب خرامند ولیکن

زین قافلها یکدوقدم ریش گذشتست

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

شعری درباره آداب معاشرت

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

موی مژگان زهم نمی گذرد

پاس آداب شرط اهل حیاست

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

چون ز آداب سواری عاری اند

بهره خود، شرمساری میکنند

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

باصناف آداب گشتی مؤدب

بدانش مقدم شدی در محافل

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

شعر در مورد اداب معاشرت

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

لقب او سپهر آداب است

وین لقب صاحب جلیل نهاد

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

موسیا آداب دانان دیگرند

سوخته جان و روانان دیگرند

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

ادب عشق جمله بی ادبیست

امه العشق عشقهم آداب

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

شعر درباره آداب معاشرت

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

چسان آداب محفل را نگه دارند و میسوزند

مپرس از ما شهیدان نگاهی بر سر راهی

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

تن به آداب او درآوردن

دل به اخلاق او بپروردن

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

دین نگردد پخته بی آداب عشق

دین بگیر از صحبت ارباب عشق

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

نشاید بهر آداب ندیمی

دگر بر جان و دل محنت نهادن

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

شعری درباره آداب معاشرت

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

ندیمی مرا زیبد از بهر آن را

که آداب آن نیک دانم تو دانی

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

عرض تخصیص از فضولیهای آداب وفاست

چون نگه در دیده یا چون روح در اعضا بیا

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

خاک زمین آداب گر پی سپر توان کرد

ای تخم آدمیت بر سر گذار پا را

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

شعر آداب معاشرت

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

در کشاکشهای نیرنگ خیال افتاده ام

دل جنون می خواهد و آداب میباید مرا

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

شعر درباره آداب معاشرت

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

ضبط آداب وفا گر یک طپش رخصت دهد

چون پر طاوس در پروازگیرم دام را

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

بطبع قطره طپش آرمید و گوهر شد

چه فیض ها که ندارد طریقه آداب

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

چون هوا گز آرمیدن جیب شبنم میدرد

می کند مجنون ما را نسبت آداب آب

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

شعر درمورد اداب معاشرت

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

بسکه فرش است درین رهگذر آداب سلوک

طور افتادگی نقش قدم پیش و پس است

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

شعر دربارهی اداب معاشرت

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

چون در آئینه رنگش تماشا کرده ئی (بیدل)

گرش انسان کامل خوانی از آداب نزدیک است

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

شعر درباره آداب و معاشرت

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

(بیدل) از طور جنون غافل مباش

خاک بر سر کردن آداب فناست

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

تا ز تمکین نگذرند آداب دانان وفا

شمع محفل در سر آتش داشت زیر پا نداشت

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعری درباره آداب معاشرت

شعر شوخی , شعر در مورد شوخی , شعر در وصف شوخی , شعر درباره شوخی

غنچه آزاد است از گلبازی تمثال رنگ

ای حیا آینه ما هم باین آداب ریز

شعر خیرخواهی , شعر در مورد خیرخواهی , شعر در وصف خیرخواهی , شعر درباره خیرخواهی

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر خرگوش , شعر در مورد خرگوش , شعر در وصف خرگوش , شعر درباره خرگوش

بی دم تسلیم مگذر پیش ابروی کجش

سر بگستاخی مکش گردیده ئی آداب تیغ

شعر دعای ندبه , شعر در مورد دعای ندبه , شعر در وصف دعای ندبه , شعر درباره دعای ندبه

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر خسته نباشید , شعر در مورد خسته نباشید , شعر در وصف خسته نباشید , شعر درباره خسته نباشید

تا آتشی بدل نزند عشق چون سپند

آداب را بناله چسان میکند طرف

شعر ختم مادر , شعر در مورد ختم مادر , شعر در وصف ختم مادر , شعر درباره ختم مادر

شعر در مورد اداب معاشرت

شعر ختم قرآن , شعر در مورد ختم قرآن , شعر در وصف ختم قرآن , شعر درباره ختم قرآن

در همه اوقات پاس حال باید داشتن

ننگ هوشیاریست کز مستان کند آداب گل

شعر رقیب عشقی , شعر در مورد رقیب عشقی , شعر در وصف رقیب عشقی , شعر درباره رقیب عشقی

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر حرف مردم , شعر در مورد حرف مردم , شعر در وصف حرف مردم , شعر درباره حرف مردم

جز خموشی برنتابد محفل تسلیم عشق

از چراغ کشته اینجا میکند آداب گل

شعر خسیس , شعر در مورد خسیس , شعر در وصف خسیس , شعر درباره خسیس

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر خلیج فارس , شعر در مورد خلیج فارس , شعر در وصف خلیج فارس , شعر درباره خلیج فارس

نگاهم در نقاب حیرت آئینه می بالد

چراغ بزم حسنم برق آداب دگر دارم

شعر خلوت , شعر در مورد خلوت , شعر در وصف خلوت , شعر درباره خلوت

شعر درباره آداب معاشرت

شعر خشونت , شعر در مورد خشونت , شعر در وصف خشونت , شعر درباره خشونت

عشق از غبار من بجز آشفته گی نخواست

آتش بکارخانه آداب ریختم

شعر ختم پدر , شعر در مورد ختم پدر , شعر در وصف ختم پدر , شعر درباره ختم پدر

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر خاک , شعر در مورد خاک , شعر در وصف خاک , شعر درباره خاک

(بیدل) اگرت دعوی آداب پرستی است

جائی که نیابی اثر آینه دم زن

شعر دزفول , شعر در مورد دزفول , شعر در وصف دزفول , شعر درباره دزفول

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر خبرنگار , شعر در مورد خبرنگار , شعر در وصف خبرنگار , شعر درباره خبرنگار

شمع آداب وفا عمریست روشن کرده ام

تا نفس دارم سر تسلیم و پای سوختن

شعر دکتر , شعر در مورد دکتر , شعر در وصف دکتر , شعر درباره دکتر

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر دماوند , شعر در مورد دماوند , شعر در وصف دماوند , شعر درباره دماوند

غنچها شرم از شگفتن باختند

خنده آخر زین چمن آداب برد

شعر زاگرس , شعر در مورد زاگرس , شعر در وصف زاگرس , شعر درباره زاگرس

شعری درباره آداب معاشرت

شعر دورویی , شعر در مورد دورویی , شعر در وصف دورویی , شعر درباره دورویی

گستاخیم از محفل آداب براورد

گردیدن من گرد سرش حلقه در شد

شعر خیال , شعر در مورد خیال , شعر در وصف خیال , شعر درباره خیال

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر رسوایی , شعر در مورد رسوایی , شعر در وصف رسوایی , شعر درباره رسوایی

کو آنکه سخندان مهین بود به حکمت

کو آنکه هنر بخش بهین بود به آداب

شعر حیا , شعر در مورد حیا , شعر در وصف حیا , شعر درباره حیا

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر شیعه , شعر در مورد شیعه , شعر در وصف شیعه , شعر درباره شیعه

آنانکه محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

شعر خلاقیت , شعر در مورد خلاقیت , شعر در وصف خلاقیت , شعر درباره خلاقیت

شعر آداب معاشرت

شعر خمس , شعر در مورد خمس , شعر در وصف خمس , شعر درباره خمس

تا بود آیین عاشق بر بتان دل باختن

تا بود آداب مه رویان عتاب و دلبری

شعر بذل و بخشش , شعر در مورد بذل و بخشش , شعر در وصف بذل و بخشش , شعر درباره بذل و بخشش

شعر درباره آداب معاشرت

شعر جن , شعر در مورد جن , شعر در وصف جن , شعر درباره جن

من آنم که در شیوه طعن و ضرب

به رستم در آموزم آداب حرب

شعر ارزش وقت , شعر در مورد ارزش وقت , شعر در وصف ارزش وقت , شعر درباره ارزش وقت

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر دفاع از وطن , شعر در مورد دفاع از وطن , شعر در وصف دفاع از وطن , شعر درباره دفاع از وطن

آداب خدمت درش آن را میسر است

کو از ادیب «ادبنی » گوشمال یافت

شعر زاینده رود , شعر در مورد زاینده رود , شعر در وصف زاینده رود , شعر درباره زاینده رود

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر جوانمردی , شعر در مورد جوانمردی , شعر در وصف جوانمردی , شعر درباره جوانمردی

شها! شکایت، خود نیست گرچه از آداب

ولی به وقت ضرورت، روا بود اظهار

شعر چهارشنبه سوری , شعر در مورد چهارشنبه سوری , شعر در وصف چهارشنبه سوری , شعر درباره چهارشنبه سوری

شعر درمورد اداب معاشرت

شعر بشارت , شعر در مورد بشارت , شعر در وصف بشارت , شعر درباره بشارت

میان باده کشان بی تکلفی باب است

رعایت ادب اینجا خلاف آداب است

شعر بزرگی , شعر در مورد بزرگی , شعر در وصف بزرگی , شعر درباره بزرگی

شعر دربارهی اداب معاشرت

شعر ریش , شعر در مورد ریش , شعر در وصف ریش , شعر درباره ریش

بی وداع ما سفر کردن نه از آداب بود

می توانستیم آخر همتی همراه کرده

شعر حلقه , شعر در مورد حلقه , شعر در وصف حلقه , شعر درباره حلقه

شعر درباره آداب و معاشرت

شعر بستنی , شعر در مورد بستنی , شعر در وصف بستنی , شعر درباره بستنی

دفتر آداب را در بزم می شیرازه نیست

دختر رز حرف در کار فلاطون می کند

شعر فلسطین , شعر در مورد فلسطین , شعر در وصف فلسطین , شعر درباره فلسطین

شعری درباره ی آداب معاشرت

شعر جشن تکلیف , شعر در مورد جشن تکلیف , شعر در وصف جشن تکلیف , شعر درباره جشن تکلیف

وفا به وعده نکردن خلاف آداب است

وگرنه شکوه ما مهر بر زبان دارد

شعر بلوط , شعر در مورد بلوط , شعر در وصف بلوط , شعر درباره بلوط

شعری درباره آداب معاشرت

شعر جشن تولد , شعر در مورد جشن تولد , شعر در وصف جشن تولد , شعر درباره جشن تولد

از من آداب مجویید که چون سیل بهار

خانه پرداز بود جلوه مستانه عشق

شعر بلاتکلیفی , شعر در مورد بلاتکلیفی , شعر در وصف بلاتکلیفی , شعر درباره بلاتکلیفی

شعر درباره اداب و معاشرت

شعر غفلت , شعر در مورد غفلت , شعر در وصف غفلت , شعر درباره غفلت

تا ساز نفسها کم مضراب نگیرد

آهنگ جنون دامن آداب نگیرد

شعر شقایق , شعر در مورد شقایق , شعر در وصف شقایق , شعر درباره شقایق

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر جسارت , شعر در مورد جسارت , شعر در وصف جسارت , شعر درباره جسارت

در محبت غافل از آداب نتوان زیستن

حسن گوش حلقه های زلف را هم تاب داد

شعر جنگل , شعر در مورد جنگل , شعر در وصف جنگل , شعر درباره جنگل

شعر در مورد اداب معاشرت

شعر جک , شعر در مورد جک , شعر در وصف جک , شعر درباره جک

هر کس از آداب ناز آنقدر آکاه نیست

نذر دم تیغ یار سر بکف من برید

شعر حلالیت , شعر در مورد حلالیت , شعر در وصف حلالیت , شعر درباره حلالیت

شعر در مورد اداب و معاشرت

شعر چیستان , شعر در مورد چیستان , شعر در وصف چیستان , شعر درباره چیستان

ندارد بزم امکان چون ضعیفی کیمیاسازی

که اجزای غرور خلق را آداب میسازد

شعر چاقی , شعر در مورد چاقی , شعر در وصف چاقی , شعر درباره چاقی

شعر در مورد آداب معاشرت

شعر خاله , شعر در مورد خاله , شعر در وصف خاله , شعر درباره خاله

در عزم شکست خویش زن گر جرأتی داری

درین ره هر قدر گستاخی است آداب میگردد

شعر حمایت , شعر در مورد حمایت , شعر در وصف حمایت , شعر درباره حمایت

شعری در مورد اداب معاشرت

شعر دعوت , شعر در مورد دعوت , شعر در وصف دعوت , شعر درباره دعوت

زان حلاوتها که آداب محبت داشته است

خواستم نام لبش گیرم لب از هم وا نشد

شعر خروس , شعر در مورد خروس , شعر در وصف خروس , شعر درباره خروس

شعر درباره آداب معاشرت

شعر رقابت , شعر در مورد رقابت , شعر در وصف رقابت , شعر درباره رقابت

موقع شناس محفل آداب حسن باش

ننگ خط است مو که سر از خال میکشد

شعر حوری , شعر در مورد حوری , شعر در وصف حوری , شعر درباره حوری

شعر درباره ی آداب معاشرت

شعر خرمشهر , شعر در مورد خرمشهر , شعر در وصف خرمشهر , شعر درباره خرمشهر

بعالم کرم آداب جود بسیار است

وضو کن از عرق آنگاه نام احسان گیر

شعر در مورد آداب معاشرت

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.