گلچین زیباترین شعر در مورد تعارف

گلچین زیباترین شعر در مورد تعارف

شعر در مورد تعارف شعر در مورد تعارف ,شعر درباره تعارف,شعر برای تعارف,شعر در باره تعارف,شعر با تعارف,شعر درمورد تعارف,شعر با کلمه تعارف,شعر با کلمه ی تعارف,شعری در مورد تعارف,شعری درباره تعارف,شعر …

شعر در مورد شمع ؛ 73 شعر نو و زیبا در مورد شمع و پروانه

شعر در مورد شمع ؛ 73 شعر نو و زیبا در مورد شمع و پروانه

شعر در مورد شمع در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شمع برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه اردیبهشت

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه اردیبهشت

شعر در مورد ماه اردیبهشت شعر در مورد ماه اردیبهشت,شعری در مورد ماه اردیبهشت,شعر درباره ماه اردیبهشت,شعر درباره ماه اردیبهشت,شعری درباره ماه اردیبهشت,شعر کوتاه در مورد ماه اردیبهشت,شعر در باره ماه اردیبهشت,شعر …

شعر در مورد آخر سال

شعر در مورد آخر سال تحصیلی ,شعر در مورد پایان سال تحصیلی,شعری در مورد پایان سال تحصیلی,شعر در مورد اخر سال,شعر در مورد پایان سال,شعری در مورد پایان سال,شعر در باره آخر سال,شعر زیبا در مورد پایان سال,شعر درباره پایان سال,شعر در مورد روزهای پایانی سال,شعر درباره ی پایان سال تحصیلی,شعر درباره ی اخر سال,شعر آخر سال,شعر اخر سال تحصیلی,شعر دعای آخر سال,شعر روزهای آخر سال,شعر پنجشنبه آخر سال,شعر جمعه آخر سال,شعر برای آخر سال,شعر زیبای آخر سال,اخر شعر الزیر سالم,شعر شب جمعه آخر سال,شعر پایان سال تحصیلی,شعر پایان سال تحصیلی پیش دبستانی,شعر برای پایان سال تحصیلی,شعر کودکانه پایان سال تحصیلی,شعر پایان سال تحصیلی ابتدایی,شعر درباره پایان سال تحصیلی,شعر برای پایان سال تحصیلی پیش دبستانی,شعر در مورد آخر سال تحصیلی,شعر جشن پایان سال تحصیلی,شعر روز آخر سال,شعر روزهای پایانی سال,شعر روزهای پایان سال,اشعار پنجشنبه اخر سال,شعر برای پنج شنبه اخر سال,شعری به مناسبت پنج شنبه آخر سال,اشعار جمعه آخر سال,اشعار شب جمعه آخر سال,شعری برای اخر سال,شعر اخر سال مدرسه,شعر زیبای پایان سال,اخر ابیات شعر الزیر سالم,اخر بیت شعر قاله الزیر سالم,اخر بیتین شعر الزیر سالم

شعر در مورد آخر سال

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آخر سال برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

وقتی بگوش ما میاد صدای پای سال نو

خانمهای خونه میرن پیشواز سال جلو جلو

به این بهونه روزها خونه تکونی می کنن

حتی خانمهای مسن یاد جوونی می کنن

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر در مورد آخر سال تحصیلی

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

دست به کمر می زنن وبه مرداشون دستور میدن

دستوراشون یکی که نیست،دستور جور واجور میدن

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر در مورد پایان سال تحصیلی

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

مردای بیچاره باید بشورن وجارو کنن

آب وکفو از روی فرشای خونه پارو کنن

دیوارهارو تمیز کنن،خونه رو گردگیری کنن

از زور کار تو جوونی هی احساس پیری کنن

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعری در مورد پایان سال تحصیلی

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

برا همینه ته سال ،مردارو غمگین می بینی

سگرمه های توهم واخمای سنگین می بینی

من نمیدونم عیالا پس اینجا هستن چیکاره

اینهمه کار می کنبم وباز به ما میگن بیکاره

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر در مورد اخر سال

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

ای خدا میشه سال نو خونه تکونی نباشه

تا لب مردا دوباره به خنده وشوخی واشه

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر در مورد پایان سال

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

در روزهای پایانی سال اگر از همسر یا مادر خود مهربانی دیدید فوری محل را ترک کنید! . .

خطر خانه تکانی حتمی است..

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعری در مورد پایان سال

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

سال نـــــو در راه باشـــد دوستان

وقت ســرسبزی باغ و بوســتان

چنـــد روزی قبل هـــر سال جدید

خانه را بایــــد تکانندی شـــــدید

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر در باره آخر سال

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

طبق معمـــــولِ همــه کاشانه‌ها

ســــــال‌ها باشــــد روال خانه‌ها

خانه را بایــد تکان، مــــردان دهند

در ره پاکی ِ خانــه جــان دهنــــد

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر زیبا در مورد پایان سال

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

زن بگویـد این عمل مــردانه است

در توان شـوهــــری جانانه است

من مطیعـم همســــــر دردانه را

بار دیگــــر می‌تکانـــــم خانـــه را

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر درباره پایان سال

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

می‌کشم صــد کهنه بـــر دیوارها

جنس کهنه می‌دهـم سمسارها

رنــــگ بنمــایــــــم در با پنجــــره

ســـــرفه‌ها آید مـــــرا از حنجـره

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر در مورد روزهای پایانی سال

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

فرش‌ها را می‌نمایم شستشوی

در خیابان و کنــــار آب جـــــــــوی

آنقـــــدر کاشــی بسابم این زمان

تا شــــــود قدم به مانند کمــــان

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر درباره ی پایان سال تحصیلی

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

در تمـــــام مــــــدت انجـــــام کار

همســــــرم باشد کنارم بی‌قرار

بی‌قــــراری‌اش برد از من قــــرار

او بگیـــــــرد دائماً ایــــــراد کـــار

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر درباره ی اخر سال

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

می‌کشــــم آه و نگاهـــم می‌کند

خارج از چاله به چاهــــم می‌کنـد

الغرض صدگونه سختی می‌کشم

ره به سوی تیره بختی می‌کشم

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر آخر سال

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

در دعایــــم خواهـــــم از پروردگار

سال نــــو دیگـــــر نزایــــد روزگار

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر اخر سال تحصیلی

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

می‌تکانــم خانــــه را چـــــون زلـــزله

چـــون که خانـــم کــرده اینک ولوله

گفته: پوســـتت می‌کنـــم ای نازنین

هم میسابی هم می‌شوری نازنین

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعر دعای آخر سال

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

راه دیگـــــــر هــم جلو پایـــــــم نهاد

راه نه، یک چـــاه در راهــــم نهـــاد

گفته است یا آنچه من گویــــم شـود

یا که فردا مهــــــر من اجــــرا شود

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر روزهای آخر سال

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

گفتمـش: ای نازنیــــــن منــــزلـــــم

هــــر چه گویی بی کلک، من تابعم

دیگـــــر از این حــــــرف‌ها با مـن نزن

چاکــرت هستــم، زمهـــرت دم نزن

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر پنجشنبه آخر سال

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

هـــــر چه باشــد، پول مبل و البسـه

کمتـــــر از میزانِ مهــــــر خالصـــه!

در کناری باش و دستـــــــــورت بــده

کــل کـــار را ســـوی مأمــورت بــده

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر جمعه آخر سال

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

هرچه گویی، هرچه خواهی می‌کنم

هــر کجا را خواستـی جمع می‌کنم

شیشه‌ها را پـرده‌ها را ای عــــزیـــز

کل منــــزل بعد از آن گــــــردد تمیز

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر برای آخر سال

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

نمی دونم چه طوری این خونه را تکون داد

شاید مامان خوبم کمک گرفته از باد

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر زیبای آخر سال

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

فـــرش‌ها را مبـــل‌ها را شست‌وشو می‌کنـم

من خاک منـــزل رُفت و رو

آخـــرش هـــــم جای مزد در جیب ما

می‌تکانی هر چه هست از جیب ما

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

اخر شعر الزیر سالم

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

پر شده از تمیزی اتاق و میز و پرده

مامان مهربونم خونه تکونی کرده

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر شب جمعه آخر سال

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

فرا رسیدن ماه خرید هول هولکی بدو بدوهای الکی بشور و بسابهای بیخودکی

شست و شوهای زیادکی بر تمام بزرگ بانوان ایرانی دست تنها مبارک…

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر پایان سال تحصیلی

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

امروز اومدم خونه میبینم جو خونه شده مثل زمان بازدید ریاست جمهوری، فضا کاملا امنیتی بود!!!

فهمیدم که آجیل عیدو خریدن.

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر پایان سال تحصیلی پیش دبستانی

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻥ چون ﻋﯿﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ…

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر برای پایان سال تحصیلی

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

عید نوروز نزدیک است

با آجیل دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با آجیل شما رفتار شود!!!

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر کودکانه پایان سال تحصیلی

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

عید و مرگ

عید و کوفت

عید و دردبی درمون

“مردا در حال خونه تکونی”

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر پایان سال تحصیلی ابتدایی

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

میترسم امسال بزرگترای فامیل کاغذ بزارن کف دستم بگن الکی مثلا عیدیه

دهنتون سرویس، این چی بود مد کردید آخه؟؟؟

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر درباره پایان سال تحصیلی

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

زنم اومده میگه امسال واسه عید کفش و لباس نمیخوام، همون پارسالیا رو میپوشم

عیدی فقط یه کارت تبریک کافیه آجیل و شیرینی هم نگیر سال تحویل هم بریم خونه مامان تو

من از ذوق داشتم میمردم که گفت الکی مثلا من زن خوبیم…

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعر برای پایان سال تحصیلی پیش دبستانی

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

باز هنگام وداعی تازه است

غصه ها در سینه بی اندازه است

بغض تلخی در گلویم مانده است

سد راه گفتگویم مانده است

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر در مورد آخر سال تحصیلی

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

ناله هایم ناله های درد نیست

ناله ای جز ناله یک مرد نیست

قبل از این در سینه ی ما غم نبود

در دل ما شور و شادی کم نبود

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعر جشن پایان سال تحصیلی

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

روزهای شادمانی سر شدند

لحظه های دلخوشی آخر شدند

فرصتی دیگر برای کوچ نیست

انتظارم جز خیالی پوچ نیست

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

شعر روز آخر سال

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

هر چه گفتیم از کویر و دشت بود

راه رفته راه بی برگشت بود

تو چه می دانی زداغ زنجره؟

مرگ پروانه کنار پنجره

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

شعر روزهای پایانی سال

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

خاطرات خوب ما پر پر شدند

سهم میز و تخته و دفتر شدند

وبخوان در چشمهایم درد را

قصه تنهایی یک مرد را

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

شعر روزهای پایان سال

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

لحظه رفتن به یادم گریه کن

قطره اشکی برایم هدیه کن

سهم ما حالا فقط تنهایی است

خالی از هر عشق و هر زیبایی است

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

اشعار پنجشنبه اخر سال

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

کاش می شد درد را تفسیر کرد

خواب چشمان مرا تعبیر کرد

سرنوشتم سخت مبهم می شود

طرح نامعلومی از غم می شود

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر برای پنج شنبه اخر سال

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

روزهامان بوی خوب یاس داشت

عطر سیب و طعمی از گیلاس داشت

ای کویر ای شاهد غمهای من

در تو گم گشته دل شیدای من

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعری به مناسبت پنج شنبه آخر سال

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

سینه را با آتش غم گر زدند

آرزوهای مرا آجر زدند

گر چه شعرم خالی از احساس بود

خالی از بوی ترنج یاس بود

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

اشعار جمعه آخر سال

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

چون که از ژرفای غم جوشیده بود

عیب بی وزنی آن پوشیده بود

در شما دیدم محبت را بسی

از شما بهتر نمی دانم کسی

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

اشعار شب جمعه آخر سال

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

دوستانی مهربان و بی ریا

خالی از هر نوع غرور و ادعا

گوش کن تا با تو گویم یاورم

از همان ناگفته های آخرم

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعری برای اخر سال

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

بر سر هر کس اگر دادی زدم

در کلاس درس فریادی زدم

ازبزرگی دوستان عفوم کنید

مهربخشش برخطاهایم زنید

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعر اخر سال مدرسه

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعرهایم گر چه از درد دل است

لیک در توصیفتان ناقابل است

آرزو دارم که هر جا می روید

این نصیحت را زشیخی بشنوید

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعر زیبای پایان سال

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

نیست در دنیا بجز نیکی اثر

غیر از این باشد برایت دردسر

مدرسه لبریز از بوی شماست

شعر من شرمنده روی شماست

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

شعر در مورد آخر سال تحصیلی

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

در امان باشید از رنج وبلا

خرم ومسرور بایادخدا

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

شعر در مورد پایان سال تحصیلی

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

من حاضرم آمونیاک خالص تنفس کنم ولی. . .

بوی ماه اسفند به مشامم نرسه. خصوصا خونه تکونی.

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

شعری در مورد پایان سال تحصیلی

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

داریم به ایام خونه تکونی نزدیک میشیم

هرکی هرچی قایم کرده زودتر گم و گورش کنه

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

شعر در مورد اخر سال

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

مامانم انقد توی این چند روز خونه تکونی کرده

که وسایل خونه میان پشت من قایم میشن و میگن پادرمیونی کن !

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

شعر در مورد پایان سال

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

اعتراف میکنم با شروع شدن خانه تکانی در خانه ما؛من نه تنها کلاسهای دانشگاه رو نمی پیچونم.

تازه اصرار می کنم کلاس جبرانی هم بذارند.یه همچین دختر فعالی داره مامانم

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

شعری در مورد پایان سال

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

سعی کن تمیزی در نگاه تو باشد نه در خانه‌ای که بدان می‌نگری! . . .

بخشی از کتاب “اصول پیچاندن خانه تکانی”

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

شعر در باره آخر سال

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

مادر است دیگر…! . . . گاهی دلش میخواهد در خانه تکانی جای ساعت دیواری توی هال رو

که چندسال همون جا بوده عوض کنه تا ما هروقت و بخوایم به ساعت نگاه کنیم

اول به جای قبلی و بعد به جای جدید نگاه کنیم و نهایتا آخر روز سر گیجه بگیریم

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

شعر زیبا در مورد پایان سال

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

می خواید یه چیز بگم جگرسوز که اشکتون دربیاد . . . .

خونه تکونی نزدیکه. حالا همه با هم گریه کنیم

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

شعر درباره پایان سال

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

مورد داشتیم دختره روی کیلیپسش دستمال و تی بسته

سقف اتاقارو گردگیری کرده !

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

شعر در مورد روزهای پایانی سال

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

عید نوروز بنده دیدن تست

عید نوروز بر تو فرخ باد

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

شعر درباره ی پایان سال تحصیلی

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

نوبت نوروز چون در باغ پیروزی زدند

نوبت نوروز سلطانی به پیروزی بزن

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

شعر درباره ی اخر سال

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

دور ماندید ز من همچو خزان از نوروز

که خزان رنگم و نوروز لقائید همه

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

شعر آخر سال

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

سالی نوروز بی‌چلچله

بی‌بنفشه می‌آید

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

شعر دعای آخر سال

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

شعر اخر سال تحصیلی

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

 تو عید منی به عید بینم شادت

ای عید رهی عید مبارک بادت

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

شعر روزهای آخر سال

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عیدتان مبارک باد

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

شعر پنجشنبه آخر سال

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

رمضان میکده را بست خدا داند و بس

تا ز یاران که به عید رمضان خواهد بود

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

شعر جمعه آخر سال

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

ای بلبل خوشنوا فغان کن

عید است نوای عاشقان کن

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

شعر برای آخر سال

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

ای صبوحی بخش می خواران عشق

در شبان غم صباح عید باش

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

شعر زیبای آخر سال

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

دوست داشتن تو 

عیدی اول فروردین است.

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

اخر شعر الزیر سالم

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

به باز آمدنت چنان دلخوشم

که طفلی به صبح عید

پرستویی به ظهر بهار

 و من به دیدن تو.

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

شعر شب جمعه آخر سال

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

پیام تبریک سال نو عضنفر ! :

سالی پر از توام و سرشار از آکنده برایتان مملوء از لبریزم

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

شعر پایان سال تحصیلی

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

فروردین است و روز فرودین / شادی و طرب را کند تلقین

ای دو لب تو چو می مرا ده / کان باشد رسم روز فرودین

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

شعر پایان سال تحصیلی پیش دبستانی

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

بهار می گذرد دادگسترا دریاب

که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

شعر برای پایان سال تحصیلی

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

چیزی نمونده نقاشی بهار کامل بشه

بهترین شاهکار گیتی بر شما مبارک

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

شعر کودکانه پایان سال تحصیلی

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

ماه من چهره برافروز که آمد شب عید

عید بر چهره چون ماه تو می باید دید

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

شعر پایان سال تحصیلی ابتدایی

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری

آغاز روزهایی باشد که آرزو داری

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

شعر درباره پایان سال تحصیلی

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

شعر در مورد آخر سال

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 14 اسفند 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.