شعر در مورد آخرین دیدار | زیباترین اشعار درباره آخرین دیدار + 100 "شعر در مورد آخرین دیدار"

گلچین زیباترین شعر در مورد آخرین دیدار

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر در مورد آخرین دیدار ,شعر آخرین دیدار,شعر آخرین دیدار از خانه,شعر آخرین دیدار,شعر اخرین لحظه دیدار,شعر در مورد آخرین دیدار,شعر برای آخرین دیدار,متن شعر آخرین دیدار,متن شعر آخرین دیدار از نیما علامه,متن آهنگ آخرین دیدار نیما علامه,متن آهنگ آخرین دیدار کامران عطا,متن آهنگ آخرین دیدار میلاد درخشانی,متن ترانه آخرین دیدار نیما علامه,متن آهنگ از آخرین دیدار میلاد درخشانی,متن آهنگ آخرین دیدار از علی امینیان,متن آهنگ آخرین دیدار کامران تفتی,متن آهنگ آخرین دیدار از کامران عطا

شعر در مورد آخرین دیدار

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آخرین دیدار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چند گامی دور شد، اما دلش جامانده بود

آخرین ته مانده ی 0خود را به دندانش گرفت

داشت از دیدار چشمان تو برمی گشت که

“محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت”

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

همه دیدار بود و حق یقین بود

که آدم اولین و آخرین بود

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر آخرین دیدار

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

چون تو رفتی از من و من از خود، کنون لطف کن

گاه رفتن آخرین دیدار، باز آی و ببین

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر آخرین دیدار از خانه

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

ز شوق گرد سرینت بر آن سرم که ز ری

روم به مصر به دیدار گنبد هرمان

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر آخرین دیدار

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

روز و شب از شوق دیدار تو و گفتار تو

چون زره یک مشت چشمم چون سپر یک لخت گوش

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر اخرین لحظه دیدار

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

هر چشمه و هر سبزه که از خاک برآید

دیدار تو و شکر ترا چشم و زبانست

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

به بیماری کشید از حسرت کار دگر یاران

ولی آن کس که مرد از شوق دیدار تو من بودم

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر برای آخرین دیدار

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

دمی بر محتشم پیما می دیدار ای ساقی

که ذوقش جرعه خواه از باده مردافکن است امشب

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

متن شعر آخرین دیدار

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

گرچه بود آن شمع شب تا روز در فانوس چشم

پرده شرم از دو جانب مانع دیدار بود

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

متن شعر آخرین دیدار

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

زبان در بحث با اغیار و دل در مشورت با او

من از دل بی خبر نظاره دیدار می کردم

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

متن آهنگ آخرین دیدار نیما علامه

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

وه که با خود بردم آخر حسرت دیدار او

خار خار من به جا مانده از گل رخسار او

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

متن آهنگ آخرین دیدار کامران عطا

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

مرگ ایام جوانی با تو مه پیکر نکرد

آن چه با ما می کند محرومی دیدار تو

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

متن آهنگ آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

ای خرام آب حیوان گرده رفتار تو

رقص فانوس فلک از شعله دیدار تو

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

متن ترانه آخرین دیدار نیما علامه

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

در فلاخن می گذارد شوق آخر کعبه را

تا به کی بر دل گذارد دست بی دیدار تو؟

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

متن آهنگ از آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

ز لفظ دلربای تو به یک گفتار خوشنودم

ز وصل جان فزای تو به یک دیدار خرسندم

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

متن آهنگ آخرین دیدار از علی امینیان

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

آن خوشدلی کجا شد؟ وان دور کو که ما را

دیدار می نمودی، هر روز یک دو باری؟

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

متن آهنگ آخرین دیدار کامران تفتی

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

چون میسر نیست دیدار تو دیدن جز به خواب

پس چرا بیداری از خواب عدم دادی مرا

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

متن آهنگ آخرین دیدار از کامران عطا

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

ز لفظ دلربای تو به یک گفتار خوشنودم

ز وصل جان فزای تو به یک دیدار خرسندم

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

آن خوشدلی کجا شد؟ وان دور کو که ما را

دیدار می نمودی، هر روز یک دو باری؟

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر آخرین دیدار

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

چون میسر نیست دیدار تو دیدن جز به خواب

پس چرا بیداری از خواب عدم دادی مرا

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر آخرین دیدار از خانه

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

ز من رو می کند در پرده پنهان یار،

ازین غافل که من کیفیت دیدار می یابم ز حایل ها

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعر آخرین دیدار

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

می توان از پرنیان ابر دیدن ماه را

هر دو عالم روی او را مانع دیدار نیست

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر اخرین لحظه دیدار

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

فارغ ز دور باش بود چشم پاک بین

آیینه را که منع ز دیدار کرده است؟

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

در عین وصل می تپد از تشنگی به خاک

آن را که شوق تشنه دیدار کرده است

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر برای آخرین دیدار

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

تشنه چشمان هوس را سیری از دیدار نیست

چون توان آیینه را قانع به یک تمثال کرد؟

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

متن شعر آخرین دیدار

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

چشم ما چون شبنم گل لایق دیدار نیست

صلح از آن گلشن به بوی آشنا خواهیم کرد

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

متن شعر آخرین دیدار از نیما علامه

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

در جنت به روی من عبث وا می کند رضوان

زکوثر کم خمار تشنه دیدار کی گردد؟

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

متن آهنگ آخرین دیدار نیما علامه

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

ما به بوی پیرهن کردیم چون یعقوب صلح

وقت چشمی خوش که روشن گردد از دیدار او

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

متن آهنگ آخرین دیدار کامران عطا

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

با وجودی که نه شب دیده ام او را و نه روز

شب و روزم همه در حسرت دیدار گذشت

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

متن آهنگ آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

من که امروز از غم دیدار او مردم به سختی

آه اگر فردا بیفتد چشم امیدم به رویش

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

متن ترانه آخرین دیدار نیما علامه

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

مردم از محرومی دیدار در بزمش به حسرت

تیره بختی بین که هجران کشت در عین وصالم

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

متن آهنگ از آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

بس که مشتاقم به دیدار تو از نیرنگ عشق

نامه می کردم گر از روی وفا می خوانیم

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

متن آهنگ آخرین دیدار از علی امینیان

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

گُناهی مُستحب تر نیست از دیدار ِ پنهانت

اگر بگذارد این زیبایی کافر مُسلمانت

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

متن آهنگ آخرین دیدار کامران تفتی

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

دیدار ما هرچند دورادور، زیباست !

دیگر پذیرفته م که ماه از دور زیباست

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

متن آهنگ آخرین دیدار از کامران عطا

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

درحسرت دیدار تو آواره ترینم

هرچند که تا خانه تو فاصله ای نیست

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

تا لحظه ی رویایی دیدار تو ای خوب

من خون به جوش آمده ام در شریان ها

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر آخرین دیدار

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

دیدار ما تصور یک بی نهایت است

با یکدگر دو آینه را رو به رو مکن!

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعر آخرین دیدار از خانه

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

آغوش من و عشق تو و لحظه ی دیدار

رویای قشنگیست و اما شدنی نیست

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر آخرین دیدار

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

مسخ کرده چهره‌‏ام را گرچه این ایام

با همین دیدار حتی می‌‏شنـاسیدم

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعر اخرین لحظه دیدار

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

خداحافظ ، تو ای بانوی شب های غزل خوانی

خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

از شوق هم‌آغوشی و از حسرت دیدار

بایست بمیریم چه باشی چه نباشی

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعر برای آخرین دیدار

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

دیدم که می روی پی دیدار

گفتم مرو فسرده و بیمار می شوی

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

متن شعر آخرین دیدار

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

ای کاش چشمهای مرا خواب می ربود

وقتی امید نیست به دیدار دیگری

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

متن شعر آخرین دیدار از نیما علامه

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

فقط در لحظه هایم باش ، بی دیدار ، بی منّت

نه اینکه آدمم ؟ قدری هوا را هم سزاوارم !

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

متن آهنگ آخرین دیدار نیما علامه

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

خسته از شعر من و این همه اصرار تویی

دلخور از حسرت یک ریزه ی دیدار منم

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

متن آهنگ آخرین دیدار کامران عطا

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

طوافم لحظه دیدار چشمان تو باطل شد

من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگر

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

متن آهنگ آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

جان می دهم از حسرت دیدار تو چون صبح

باشد که چو خورشید درخشان به در آیی.

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

متن ترانه آخرین دیدار نیما علامه

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

زهر دوری باعث شیرینی دیدارهاست

آب را گرمای تابستان گوارا می‌کند

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

متن آهنگ از آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

 نرگس دریده چشم به دیدار او ولی

دیدار آفتاب به چشم دریده نیست

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

متن آهنگ آخرین دیدار از علی امینیان

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

یک غمزه دیدار به از دامن دینار

دیدار چو باشد غم دینار کی دارد

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

متن آهنگ آخرین دیدار کامران تفتی

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

 ای پری روی پرنیان رخسار

نازنین خوی و نازنین دیدار

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

متن آهنگ آخرین دیدار از کامران عطا

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

 دیدار تو حل مشکلاتست

صبر از تو خلاف ممکناتست

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

 یارا بهشت صحبت یاران همدمست

دیدار یار نامتناسب جهنمست

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

شعر آخرین دیدار

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

 تا آینه از دست نکویان نگذارند

بیطاقتی تشنه دیدار ندانند

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

شعر آخرین دیدار از خانه

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

 در چنین حال شاهد توحید

ننماید به عاشقان دیدار

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

شعر آخرین دیدار

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

 مردیم ز درد شام هجران

دیدار به صبح محشر افتاد

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

شعر اخرین لحظه دیدار

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

 نگار خوب شکربار چونست

چراغ دیده و دیدار چونست

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

 امروز روز نوبت دیدار دلبرست

امروز روز طالع خورشید اکبرست

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

شعر برای آخرین دیدار

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

 من دیدم اگر کسی ندیدست

زیرا که مرا نمود دیدار

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

متن شعر آخرین دیدار

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

 چو سرمه خدمت دیده گزینیم

چو دیده جملگی دیدار گردیم

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

متن شعر آخرین دیدار از نیما علامه

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

 دیدار حق است مؤمنان را

خوارزم نبیند و دهستان

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

متن آهنگ آخرین دیدار نیما علامه

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

 همه مشتاق دیدار تو باشند

تو صد پرده فروافکنده باشی

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

متن آهنگ آخرین دیدار کامران عطا

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

 دل روشن به دست آور اگر دیدار می خواهی

که این آیینه تاب جلوه دیدار او دارد

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

متن آهنگ آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

متن ترانه آخرین دیدار نیما علامه

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

 عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده

بازگردد یا برآید چیست فرمان شما

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

متن آهنگ از آخرین دیدار میلاد درخشانی

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

 شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

متن آهنگ آخرین دیدار از علی امینیان

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

 روز مرگم نفسی وعده دیدار بده

وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

متن آهنگ آخرین دیدار کامران تفتی

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

 منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

متن آهنگ آخرین دیدار از کامران عطا

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

 دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود

نازپرورد وصال است مجو آزارش

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

شعر در مورد آخرین دیدار

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

 همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو

چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

شعر آخرین دیدار

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

 روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم

شعر در مورد تولد

باهفت آسمون پرازگل یاس ومیخک

با صدتا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک

یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار و کوچک

فقط میخواد بهت بگه تولدت مبارک

شعر در مورد آخرین دیدار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.