گلچین زیباترین شعر در مورد بحث و جدل

گلچین زیباترین شعر در مورد بحث و جدل

شعر در مورد بحث و جدل شعر در مورد بحث و جدل ,شعر درباره بحث و جدل,شعر برای بحث و جدل,شعر در باره بحث و جدل,شعر با بحث و جدل,شعر درمورد بحث …

شعر در مورد دورویی ؛ 71 شعر کوتاه در مورد دورویی و دروغ

شعر در مورد دورویی ؛ 71 شعر کوتاه در مورد دورویی و دروغ

شعر در مورد دورویی در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دورویی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد دمشق

گلچین زیباترین شعر در مورد دمشق

شعر در مورد دمشق شعر در مورد دمشق ,شعر درباره دمشق,شعر برای دمشق,شعر در باره دمشق,شعر با دمشق,شعر درمورد دمشق,شعر با کلمه دمشق,شعر با کلمه ی دمشق,شعری در مورد دمشق,شعری درباره دمشق,شعر …

شعر در مورد آبرو

شعر در مورد آبرو,شعر در مورد آبروداری,شعر در مورد آبروداری,شعر در مورد آبروی مومن,شعر در مورد آبرو بردن,شعری در مورد آبروداری,شعری در مورد آبرو,شعر در مورد ابرو داری,شعر در مورد ابروی یار,شعر کوتاه در مورد آبروداری,شعر و داستان در مورد آبروداری,شعر درباره آبروداری,شعر کودکانه در مورد آبروداری,شعر نو در مورد آبروداری,شعر زیبا در مورد آبروداری,شعر از سعدی در مورد آبروداری,شعر هایی در مورد ابروداری,شعر درباره آبروداری,شعری درباره آبروداری,شعر در باره آبرو داری,شعر کوتاه در مورد آبرو داری,شعر مورد آبرو داری,شعری درمورد ابرو داری,شعر در باره ی ابرو داری,شعر نو در باره آبرو آبروداری,شعر کوتاه درباره آبروداری,شعر در وصف آبرو,شعر آبروداری,شعر آبروداری کودکانه,شعر آبروداری کن,شعر آبروداری کن کامران تفتی,شعر درباره آبروداری,شعر کوتاه آبروداری,شعر درباره ی آبروداری,شعر با موضوع آبروداری,شعر درمورد آبروداری,شعر برای آبروداری,شعر آبرو,شعر ابرو گشاده باش,شعر ابرو کمان,شعر ابرو کمون,شعر درباره آبرو,شعر در مورد آبروداری,شعر کمان ابرو,متن شعر کمان ابرو,شعر در مورد کمان ابرو,شعر ابروی کمان,شعر درباره کمان ابرو,شعر نو کمان ابرو,شعر الف میگم ابرو کمون,شعر دختر ابرو کمون,متن شعر ابرو کمون,دانلود شعر گل ابرو کمون,شعر تو خوشگلی و ابرو کمون,شعری درباره آبروداری,شعری در مورد آبروداری,شعری درباره ی آبروداری,شعر کوتاه درباره آبروداری,شعر کودکانه درباره آبروداری,شعر کودکانه درباره ی آبروداری,شعر در مورد آبرو,شعر در مورد آبروداری,شعر در مورد آبروی مومن,شعر در مورد آبرو بردن,شعری در مورد آبرو,شعر کوتاه در مورد آبروداری,شعر کوتاه درباره ی آبروداری,شعر و داستان در مورد آبروداری,شعر کودکانه در مورد آبروداری,شعر نو در مورد آبروداری,شعر زیبا در مورد آبروداری,شعر از سعدی در مورد آبروداری,لطیفه درباره ی ابروداری,شعری کوتاه درباره ی آبروداری,شعر زیبا درباره ی ابروداری

شعر در مورد آبرو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آبرو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در چشم دیگران منشین در کنار من

ما را در این مقایسه بی آبرو مکن!

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد آبرو

فقط خاکسترم را زیررو کرد و گذشت از من

مرا در پیش خود بی آبرو کرد و گذشت از من

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد آبروداری

تا نگهبانان ابــرو دستشان  بر خنجــر است

فتح چشمان قشنگت مثل فتح خیبر است

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد آبروداری

و از دردهایم

برای کدام ابر بگویم

تا آبروی یک مرد را چند فصل نگه دارد!

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد آبروی مومن

تو دوری

مشکلی نیست

من همانم که برای دیدن لبخندت

دنیا را قلقلک می‌دهم

 بگذار جهان به من بخندد

تماشای لبخندت

آبروی من است…

آماده باش!

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد آبروی مومن

های، نپریشی صفای زلفکم را، دست

و آبرویم را نریزی، دل

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است.

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد آبرو بردن

باران

آبرویم را خرید

شبیه مردی که گریه نمی‌کند

به خانه برگشتم!

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری در مورد آبروداری

نیستی و هنوز

جای بوسه ات را

به سیلی، سرخ نگه می دارم

برای گونه ام!

حکم زن مطلقه ای دارد

که آبرویش را می خرد

آن یک جفت کفش

که مردش به وقت رفتن

جاگذاشته باشد

پشت در آپارتمان!

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعری در مورد آبرو

لیلی

چشمت خراج سلطنت شب را

از شاعران شرق

طلب میکند

من آبروی عشقم

هشدار ، به خاک نریزی

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد ابرو داری

من به دست تو

آب می دهم

تو به چشم من

آبرو بده

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد ابروی یار

 به آبرو ز حیات ابد قناعت کن

که خضر وقت بود هرکه آبرو دارد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر کوتاه در مورد آبروداری

 بی آبرو حیات ابد زهر قاتل است

ما آبرو به چشمه حیوان نمی دهیم

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر و داستان در مورد آبروداری

 ز بهر آبرو یک رویه کن کار

که آنجا آبرو ریزد دورویی

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره آبروداری

 همچو خواجو ز خاک میخانه

آبرو اکتساب خواهم کرد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر کودکانه در مورد آبروداری

 در شرع شریف اهل غیرت

نان بهتر از آبرو نباشد

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر نو در مورد آبروداری

 مهتران بهر آبرو روبند

خاک درگاه او به پیشانی

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر زیبا در مورد آبروداری

 آخر بر آب چشم منت نیز دل بسوخت

گیرم که خود مرا به درت آبرو نبود

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر از سعدی در مورد آبروداری

 از جرعه گاه او قدری آبرو بخواه

بر دردهای کهنه خسرو دوا بیار

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر هایی در مورد ابروداری

 اگر چه گریه خسرو نشان رسواییست

ولیک من به حضور تو آبرو دانم

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره آبروداری

 چون اشک چشم حیران بشکن قدم بدامان

تا آبرو نریزی از خانه کم برون آ

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعری درباره آبروداری

 فسردن گر همه گوهر بود بی آبرو باشد

بکن جهد آنقدر کز خاک برداری توکل را

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در باره آبرو داری

 دعوی فضل و هنر خواریست در ابنای دهر

آبرو میخواهی اینجا اندکی نادان برا

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر کوتاه در مورد آبرو داری

 پوشش حالست (بیدل) ساز حفظ آبرو

بی نیامی میکند بی جوهر این شمشیر را

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر مورد آبرو داری

 گر آبرو بود از حادثات کاهش نیست

زیان نمیرسد الماس رازسودنها

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعری درمورد ابرو داری

 درشتی آنقدر در باغ امکان آبرو دارد

که جای مغز پرورده است خرما استخوانش را

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در باره ی ابرو داری

 افراط ناقبولی بر خاک آبرو چید

مغز جهات گردید از شش طرف رد ما

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر نو در باره آبرو آبروداری

 گر کسب اعتبارات دوری زبزم انس است

یک قطره چون گهر نیست بی آبرو بدریا

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر کوتاه درباره آبروداری

 گهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش

میندازید زآغوش ادب پیراهن ما را

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر در وصف آبرو

 غبار احتیاج آنجا که دامان طلب گیرد

روانست آبرو هر گه برفتار آوری پا را

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر آبروداری

 خاکساریهاست (بیدل) ره نق اهل صفا

میکند خاکستر افزون آبرو آئینه را

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر آبروداری کودکانه

 تا قناعت رشته دار گوهر جمعیت است

خاک بر جا مانده من آبرو دارد خطاب

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر آبروداری کن

 ناقصانرا (بیدل) آسان نیست تعلیم کمال

تا دمد یکدانه چندین آبرو ریزد سحاب

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر آبروداری کن کامران تفتی

 ازین محیط کسی برد آبرو (بیدل)

که چون گهر نفس خود گرفت تنگ دراب

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره آبروداری

 آبرو بردم، ندیدم از تو روی گم شدم،

هرگز نکردی جستجوی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر کوتاه آبروداری

 ریختم بهر تو عمری آبرو

تو چه کردی از برای من، بگو

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره ی آبروداری

 دوروئی، راه شد نفس دو رو را

همان بهتر، نریزیم آبرو را

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر با موضوع آبروداری

 ز رشوه، اسب خریدیم و خانه و ده و باغ

باشک بیوه زنان، حفظ آبرو کردیم

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر درمورد آبروداری

 آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار

که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر برای آبروداری

 شاه را خواهی که بینی، خاک شو درگاه را

ز آبرو آبی بزن درگاه شاهنشاه را

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر آبرو

 در طلب آبرو سوی درش خلق را

پای ستون سرست چشم دلیل بدن

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر ابرو گشاده باش

 اشکش چکید و دیگرش آن آبرو نبود

از آب رفته هیچ نشانی به جو نبود

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر ابرو کمان

 عرض مطلب می کند کوتاه طول عمر را

حفظ آبرو، حیات جاودانی شد مرا

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر ابرو کمون

 چون صدف گر آبرو را با گهر سودا کنیم

پیش طبع بی نیاز خویش مغبونیم ما

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره آبرو

 لب به دریوزه می تلخ نسازم چون جام

آبرو جمع چو شد، عالم آب است مرا

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر در مورد آبروداری

 گهر ز گرد یتیمی به آبرو گردد

ز خط یار به خاطر غبار نیست مرا

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر کمان ابرو

 به پیشدستی ما نیست در کرم حاتم

ز آبرو نشود تنگدست، سایل ما

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

متن شعر کمان ابرو

 در حفظ آبرو چو گهر لرزشم بجاست

جان تازه داشت در همه عمر این وضو مرا

 چند آبرو توان ریخت بر آستان خورشید؟

زان از کلف سیاه است پیوسته دل قمر را

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد کمان ابرو

 در حفظ آبرو ز حبابیم تشنه تر

از آب خضر خشک برآید سفال ما

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر ابروی کمان

 مریز آب رخ خود برای نان صائب

که آبرو چو شود جمع، آب حیوان است

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر درباره کمان ابرو

 مکن به سنگدلان صرف آبرو صائب

که هیچ ابر ز آب گهر نخاسته است

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر نو کمان ابرو

 رویی کز او نریخته است آبرو کجاست؟

ابرتری که تازه شود جان ازو کجاست؟

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر الف میگم ابرو کمون

 شبنم به آفتاب کجا آبرو دهد؟

گوش ترا به حلقه گهر چه حاجت است؟

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر دختر ابرو کمون

 این آبرو که ساخته ای از طمع سبیل

هر قطره اش به چشمه حیوان برابرست

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

متن شعر ابرو کمون

 صدف عبث دهنی باز می کند به سؤال

گهر چگونه برابر به آبرو گردد؟

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

دانلود شعر گل ابرو کمون

 فغان که شبنم بی آبرو درین گلشن

میانه گل و بلبل حجاب می گردد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر تو خوشگلی و ابرو کمون

 مرا بس است همین آبرو که سجده من

غبار خاطر آن آستان نمی گردد

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعری درباره آبروداری

 ز تاج پادشهان پایتخت می سازد

کسی که همچو گهر پاس آبرو دارد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعری در مورد آبروداری

 وضوی عشق همین دست شستن از دنیاست

به آبرو بود آن کس که این وضو دارد

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعری درباره ی آبروداری

 ز شعر هر که کند آبرو طمع صائب

توقع از گل کاغذ گلاب می دارد

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر کوتاه درباره آبروداری

 ز جیب بحر سبک سر برآورد

چو حباب صدف ز آب گهر گر به آبرو سازد

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر کودکانه درباره آبروداری

 به آب تیغ اجل شسته باد رخساری

که آبرو به در این خسان فرو ریزد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر کودکانه درباره ی آبروداری

 ز باغ خلد ثمر می خورند بی منت

به پای نخل خودآنان که آبرو بستند

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد آبرو

 چون بگردانیم رو، زین عالم بی آبرو

روی در روی نگار مهربان خواهیم کرد

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد آبروداری

 ناچار می برندت باری به اختیار

تا پیش شاه باشدت اعزاز و آبرو

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد آبروی مومن

 ای تو برای آبرو آب حیات ریخته

زهر گرفته در دهان قند و نبات ریخته

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد آبرو بردن

 چون شمع ز گریه آبرو میدارم

چون چنگ ز ناله با نوا میباشم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعری در مورد آبرو

 گفتی که: آبروی هلالی سرشک اوست

رسوای خلق میکند این آبرو مرا

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر کوتاه در مورد آبروداری

 بعد از هلاک اگر بفشارند خاک من

هم خون دل تراود وهم آبرو چکد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر کوتاه درباره ی آبروداری

 بیا بدیر مغان آبرو مبر عرفی

که از برون ودرون در بروی ما بستند

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر و داستان در مورد آبروداری

 ز هر بی آبرو آن دل که از وی

بکاویدن محبت میتراود

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر کودکانه در مورد آبروداری

 بحلی ز من اگر چه همه باد برد نامم

که کسی به کوی خوبان پی آبرو نیاید

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر نو در مورد آبروداری

 تو که خون خلق ریزی، چه غمت از آن که هر دم

رود آب دیده ما ز غم تو آبرو هم

شعر در مورد آبرو

آخرین بروز رسانی در : جمعه 3 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.