گلچین زیباترین شعر در مورد دزفول

گلچین زیباترین شعر در مورد دزفول

شعر در مورد دزفول شعر در مورد دزفول ,شعری در مورد دزفول,شعر در مورد شهر دزفول,شعر درباره دزفول,شعری درباره دزفول,شعر درباره شهر دزفول,شعر قیصر امین پور درباره دزفول,شعر دزفولی,شعر دزفولی عروسی,شعر دزفولی …

گلچین زیباترین شعر در مورد خانه

گلچین زیباترین شعر در مورد خانه

شعر در مورد خانه شعر در مورد خانه,شعر در مورد خانه پدری,شعر در مورد خانه عشق,شعر در مورد خانه قدیمی,شعر در مورد خانه های قدیمی,شعر در مورد خانه تکانی,شعر در مورد خانه …

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه مهر

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه مهر

شعر در مورد ماه مهر شعر در مورد ماه مهر,شعر در مورد ماه مهر و مدرسه,شعر در مورد ماه مهرم,شعری در مورد ماه مهر,شعر در مورد متولدین ماه مهر,شعر در مورد متولد …

اشعار فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,مجموعه اشعار فرخی سیستانی,شعر کوتاه از فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعر فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,سبک شعر فرخی سیستانی,شعر بهار فرخی سیستانی,بهترین شعر فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,معنی شعر فرخی سیستانی,شعر ابر فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,شعر بهار از فرخی سیستانی,معنی شعر داغگاه فرخی سیستانی,تفسیر شعر فرخی سیستانی,معنی شعر بهار فرخی سیستانی,معنی شعر گوایی از فرخی سیستانی,معنی شعر وصف ابر از فرخی سیستانی,معنی شعر در وصف داغگاه از فرخی سیستانی,معنی ابیات شعر داغگاه از فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعری زیبا از فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فرخی سیستانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سیاه‌ چشما مِهر تو غم‌گسار من است

به روزگار خزان روی تو بهار من است

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

اشعار فرخی سیستانی

دل من همی داد گفتی گواهی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار فرخی سیستانی اندروید

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دیوان اشعار فرخی سیستانی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی 

 در شرط ما نبود که با من تو این کنی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

گزیده اشعار فرخی سیستانی

 ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

 کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

دانلود اشعار فرخی سیستانی

برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا

چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

من ندانم که عاشقی چه بلاست

هر بلایی که هست عاشق راست

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

زرد و خمیده گشتم از غم عشق

دو رخ لعل فام و قامت راست

کاشکی دل نبودیم که مرا

اینهمه درد و سختی از دل خاست

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

دل بود جای عشق و چون دل شد

عشق را نیز جایگاه کجاست

دل من چون رعیتیست مطیع

عشق چون پادشاه کامرواست

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

بهترین اشعار فرخی سیستانی

برد و برد هر چه بیند و دید

کند و کرد هر چه خواهد و خواست

وای آن کو به دام عشق آویخت

خنک آن کو ز دام عشق رهاست

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

اشعار زیبای فرخی سیستانی

عشق بر من در عنا بگشاد

عشق سر تا به سر عذاب و عناست

در جهان سخت‌تر ز آتش عشق

خشم فرزند سیدالوزراست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

مجموعه اشعار فرخی سیستانی

میر ابوالفتح کز فتوت و فضل

در جهان بی‌شبیه و بی‌همتاست

صفتش: مهتر گشاده کفست

لقبش: خواجهٔ بزرگ عطاست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر کوتاه از فرخی سیستانی

به سخا نامورتر از دریاست

گرچه او را کمینه فضل سخاست

دست او هست ابر و دریا دل

ابر شاگرد و نایبش دریاست

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران به روی و ریاست

راد مرد و کریم و بی‌خللست

راد و یکخوی و یکدل و یکتاست

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر زیبای فرخی سیستانی

نیکویی را ثواب هفتادست

از خدا و بر این رسول گواست

اندکست این ز فضل او هر چند

کس نگفته‌ست کاند کیش چراست

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر های زیبای فرخی سیستانی

آن خواجه غریبتر که ازو

خدمتی را هزار گونه جزاست

اثر نعمت و عنایت او

بر همه کس چو بنگری پیداست

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر فرخی سیستانی

ادبا را شریک دولت کرد

دولت خواجه دولت ادباست

شعرا را رفیق نعمت کرد

نعمت خواجه نعمت شعراست

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

اشعار فرخی سیستانی

هر تنی زیر بار منت اوست

هر زبانی به شکر او گویاست

او ز جود و ز فضل تنها نیست

در همانند خویشتن تنهاست

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

اشعار فرخی سیستانی اندروید

طبع او چون هواست روشن و پاک

روشن و پاک بی‌بهانه هواست

هر که با او به دشمنی کوشد

روز او از قیاس بی‌فرداست

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

سبک شعر فرخی سیستانی

تیغ او بر سر مخالف او

از خدای جهان نبشته قضاست

دشمن او ازو به جان نرهد

ور همه پروریدهٔ عنقاست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر بهار فرخی سیستانی

گر چه آباش سیدان بودند

او به هر فضل سید آباست

دست او را مکن قیاس به ابر

که روا نیست این قیاس و خطاست

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بهترین شعر فرخی سیستانی

گر چه گیتی ز ابر تازه شود

اندرو بیم صاعقه‌ست و بلاست

تا هوا را گشادگی و خوشیست

تا زمین را فراخی و پهناست

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

شادمان باد و یافته ز خدای

هر چه او را مراد و کام و هواست

مهرگانش خجسته باد چنان

کو خجسته پی و خجسته لقاست

کاندرین مهرگان فرخ پی

زو مرا نیم موزه نیم قباست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

معنی شعر فرخی سیستانی

چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده

چو گردان گردباد تندگردی تیره اندر وا

ببارید و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون

چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر ابر فرخی سیستانی

تو گفتی گرد زنگارست بر آیینهٔ چینی

تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزه‌گون دیبا

به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش

به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر زیبای فرخی سیستانی

تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش

به پرواز اندر آورده‌ست ناگه بچگان عنقا

همی‌رفت از بر گردون، گهی تاری گهی روشن

وزو گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

دیوان اشعار فرخی سیستانی

به سان چندن سوهان‌زده بر لوح پیروزه

به کردار عبیر بیخته بر صفحهٔ مینا

چو دودین آتشی، کآبش به روی اندر زنی ناگه

چو چشم بیدلی کز دیدن دلبر شود بینا

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

گزیده اشعار فرخی سیستانی

هوای روشن از رنگش مغبر گشت و شد تیره

چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو والا

یمین دولت و دولت بدو آراسته گیتی

امین ملت و ملت بدو پیراسته دنیا

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

دانلود اشعار فرخی سیستانی

قوام دین پیغمبر، ملک محمود دین پرور

ملک فعل و ملک سیرت ملک سهم و ملک سیما

شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب برباید

ز بیم نه منی گرزش به جابلقا و جابلسا

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

 چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

تو را مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

 بهر امسال پنداری همی خوشتر ز یار آید

از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

بهترین اشعار فرخی سیستانی

دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا

  آگه نبوده‌ام که همی دانه افکنی

پنداشتم همی که دل از دوستی دهی 

 بر تو گمان که برد که تو دشمن منی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

اشعار زیبای فرخی سیستانی

دل دادن تو از پی آن بود تا مرا  

 اندر فریبی و دلم از جای برکنی

کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود 

زین زارتر کسی را هرگز به دشمنی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر بهار از فرخی سیستانی

بستی به مهر با دل من چند بار عهد

از تو نمی‌سزد که کنون عهد بشکنی

 با تو رهیت را چو به دل ایمنی نبود

زین پس به جان چگونه بود بر تو ایمنی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

معنی شعر داغگاه فرخی سیستانی

سرخی رخساره‌ی آن ماهروی

بر دو رخ من دو گل افکند زرد

گاه بخایید همی پشت دست

گاه برآورد همی آه سرد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

تفسیر شعر فرخی سیستانی

گفتم: جان پدر این خشم چیست

از پی یک بوسه که بردم به نرد

گفت: من از نرد ننالم همی

نرد به یک سو نه و اندر نورد

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

معنی شعر بهار فرخی سیستانی

گفتم: گر خشم تو از نرد نیست

بوسه بده گرد بهانه مگرد

گفت: که فردا دهمت من سه بوس

فرخی! امید به از پیشخورد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

معنی شعر گوایی از فرخی سیستانی

ندهم دل به دست تو ندهم

گر به تو دل دهم ز تو نرهم

کوی تو جایگاه فتنه شده‌ست

بر سر کوی تو قدم ننهم

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

معنی شعر وصف ابر از فرخی سیستانی

دوستان از فراق تو شکهند

من همی از وصال تو شکهم

گر من لابه ساز چرب سخن

چه بسی لابه‌ها به دل ندهم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

معنی شعر در وصف داغگاه از فرخی سیستانی

سخت بسیار حیله باید کرد

تا ز دست تو سنگدل بجهم

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

معنی شعر در وصف داغگاه از فرخی سیستانی

بلی هر چه خواهد رسیدن به مردم

بر آن دل دهد هر زمانی گواهی

من این روز را داشتم چشم وزین غم

نبوده‌ است با روز من روشنایی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

معنی ابیات شعر داغگاه از فرخی سیستانی

جدایی گمان برده بودم ولیکن

نه چندان که یک سو نهی آشنایی

به جرم چه راندی مرا از در خود؟

گناهم نبوده‌ ست جز بی گناهی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر های زیبای فرخی سیستانی

بدین زودی از من چرا سیر گشتی؟

نگارا بدین زود سیری چرایی؟

که دانست کز تو مرا دید باید

به چندان وفا این همه بی وفایی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعری زیبا از فرخی سیستانی

سپردم به تو دل، ندانسته بودم

بدین گونه مایل به جور و جفایی

دریغا دریغا که آگه نبودم

که تو بی وفا در جفا تا کجایی

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

اشعار فرخی سیستانی

همه دشمنی از تو دیدم ولیکن

نگویم که تو دوستی را نشایی

نگارا من از آزمایش به آیم

مرا باش، تا بیش ازین آزمایی

مرا خوار داری و بیقدر خواهی

نگر تا بدین خو که هستی نپایی

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

اشعار فرخی سیستانی اندروید

دلم شکار سیه چشمکان توست و رواست

از آنکه دو لب شیرین تو شکار من است

به مهر تو دل من وام‌دار صحبت توست

لب تو باز به سه بوسه وام‌دار من است

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

دیوان اشعار فرخی سیستانی

جفا نمودن بی‌جرم کار توست مدام

وفا نمودن و اندیشه‌ی تو کار من است

اگر تو ماهی، گردون تو سرای من است

اگر تو سروی، بستان تو کنار من است

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

گزیده اشعار فرخی سیستانی

به مهر تو دل من وام‌دار صحبت توست

لب تو باز به سه بوسه وامدار من است

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

دانلود اشعار فرخی سیستانی

گفتم رخ تو بهار خندان منست

گفت آن تو نیز باغ و بستان منست

گفتم لب شکرین تو آن منست

گفت از تو دریغ نیست گر جان منست

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

غم دیدم از آن کس که مرا می‌باید

ببریدم ازو تا دل من بگشاید

نادیدن او مرا همی‌بگزاید

گرگ آشتیی کنم چه تا پیش آید

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

گفتم که بیا وعدهٔ دوشینه بیار

ور نه بخروشم از تو اکنون چو هزار

گفتا دهم ای همه جفا ، نک زنهار!

آواز مده که گوش دارد دیوار

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

صدبار ز من شنیده بودی کم و بیش

کایزد همه را هرچه کنند آرد پیش

در کردهٔ خویش مانده ای ای درویش

چه چون کندی فزون ز اندازهٔ خویش

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

بهترین اشعار فرخی سیستانی

یاری بودی سخت بیین و بسنگ

همسایهٔ تو بهانه جوی و دلتنگ

این خو تو ازو گرفته‌ای ای سرهنگ

انگور ز انگور همی‌گیرد رنگ

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

اشعار زیبای فرخی سیستانی

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ

یا او سر ما به دار سازد آونگ

القصه درین زمانهٔ پرنیرنگ

یک کشته بنام به که صد زنده به ننگ

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

مجموعه اشعار فرخی سیستانی

گویند که معشوق تو زشتست و سیاه

گر زشت و سیاهست مرا نیست گناه

من عاشقم و دلم بر او گشته تباه

عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر کوتاه از فرخی سیستانی

با من چو گل شکفته باشی گه گه

گاهی باشی چو کارد با گوشت تبه

روزی همه آری کنی و روزی نه

یکره صنما بنه مرا بر یک ره

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

از بهر خدای اگر تویی سرو سرای

یکباره ز من باز مگیر ای بت پای

دیدار عزیز کردی ای بارخدای

سیمرغ نه‌ای روی رهی را بنمای

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر زیبای فرخی سیستانی

ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر های زیبای فرخی سیستانی

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم

تربیتی کن به آب لطف خسی را

گفت یکی بس بود و گر دو ستانی

فتنه شود، آزموده‌ایم بسی را

عمر دوباره‌ست بوسهٔ من و هرگز

عمر دوباره نداده‌اند کسی را

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر فرخی سیستانی

ای جهانی ز تو به آزادی

بر من از تو چراست بیدادی

دل من دادی و نبود مرا

از دل بیوفای تو شادی

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

اشعار فرخی سیستانی

دل دهان دل به دوستی دادند

تو مرا دل به دشمنی دادی

قصد کردی به دل ربودن من

بر هلاک دلم بر استادی

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

اشعار فرخی سیستانی اندروید

تا دلم نستدی نیاسودی

چون توان کرد از تو آزادی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

سبک شعر فرخی سیستانی

دل ببردی و جان شد از پس دل

ای تن اندر چه محنت افتادی

بر دل دوستان فرامشتی

بر دل دشمنان همه یادی

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر بهار فرخی سیستانی

ای ترک حق نعمت عاشق شناختی

رفتی و ساختی ز جفا هر چه ساختی

کردار من به پای سپردی و کوفتی

گرد هوای خویش گرفتی و تاختی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

بهترین شعر فرخی سیستانی

با تو به دل چنانکه توان ساخت ساختم

بر من ز حیله هر چه توان باخت باختی

نتوانی ای نگارین گفتن مرا که تو

از بندگان خویش مرا کم نواختی

گویا حدیث ما و تو گفت، ای بت، آنکه گفت:

«ای حقشناس! رو که نکو حق شناختی»

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

ندهم دل به دست تو ندهم

گر به تو دل دهم ز تو نرهم

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

معنی شعر فرخی سیستانی

ای ملک گیتی، گیتی تراست

حکم تو بر هرچه تو خواهی رواست

در خور تو وز در کردار تست

هر چه درین گیتی مدح و ثناست

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر ابر فرخی سیستانی

چندانکه جهانست ملک شاه جهان باد

با دولت پاینده و با بخت جوان باد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر زیبای فرخی سیستانی

هر روز مرا عشق نگاری به سر آید

در باز کند ناگه و گستاخ درآید

ور در به دو سه قفل گرانسنگ ببندم

ره جوید و چون مورچه از خاک برآید

اشعار فرخی سیستانی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.