گلچین زیباترین شعر در مورد اسم نوشین

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم نوشین

شعر در مورد اسم نوشین شعر در مورد اسم نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر با اسم نوشین,شعر با کلمه نوشین,شعر برای اسم نوشین,شعری با اسم نوشین,شعری با کلمه نوشین,شعر درباره اسم نوشین,شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم آوا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم آوا

شعر در مورد اسم آوا شعر در وصف اسم آوا,شعر در مورد اسم آوا,شعر درمورد اسم آوا,شعر با اسم آوا,شعر با کلمه آواره,شعری در وصف اسم آوا,شعری در مورد اسم آوا,شعری درمورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد آش پشت پا

گلچین زیباترین شعر در مورد آش پشت پا

شعر در مورد آش پشت پا شعر در مورد آش پشت پا ,شعر درباره آش پشت پا,شعر برای آش پشت پا,شعر در باره آش پشت پا,شعر با آش پشت پا,شعر درمورد آش …

اشعار بیدل دهلوی

بیدل دهلوی,اشعار بیدل دهلوی,آثا بیدل دهلوی,شعر بیدل دهلوی,مناجات بیدل دهلوی,دیوان بیدل دهلوی,زندگینامه بیدل دهلوی

اشعار بیدل دهلوی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بیدل دهلوی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای مژده ئی دیدار تو چون عید مبارک

فردوس بچشمی که ترا دید مبارک

جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم

بخت اینقدر از من نپسندید مبارک

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

اشعار بیدل دهلوی

در نرد وفا برد همین باختنی بود

منحوس حریفی که نفهمید مبارک

هر سایه که گم گشت رساندند بنورش

گردیدن رنگی که نگردید مبارک

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر بیدل دهلوی

ای بیخردان غره اقبال مباشید

دولت نبود بر همه جاوید مبارک

صبح طرب باغ محبت دم تیغ است

بسم الله اگر زخم توان چید مبارک

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

اشعار زیبای بیدل دهلوی

ژولیدگی موی سرم چتر فراغیست

مجنون مرا سایه این بید مبارک

بر بام هلال ابروی من قبله نما شد

کز هر طرف آمد خبر عید مبارک

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

اشعار با معنی بیدل دهلوی

دل قانع شوقیست بهر رنگ که باشد

داغ تو بما جام بجمشید مبارک

در عشق یکی بود غم و شادی (بیدل)

بگریست سعادت شد و خندید مبارک

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

اشعار غنی بیدل دهلوی

تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی

ای آینه بر ما نتوان بست دورویی

ناموس حیا بر تو بنازد که پس از مرگ

با خاک اگر حشر زند جوش نرویی

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

آثار بیدل دهلوی

هوشی که چها دوخته‌ای از نفسی چند

چاک دو جهان را به همین رشته رفویی

ترتیب دماغت به هوس راست نیاید

خود را مگر ای غنچه‌ کنی جمع‌ و ببویی

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

زندگینامه بیدل دهلوی

از صورت ظاهر نکشی تهمت غایب

باور مکن این حرف‌ که ‌گویند تو اویی

زبن خرقه برون تاز و در غلغله واکن

چون نی به نیستان همه تن بند گلویی

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

بیوگرافی بیدل دهلوی

حسن تو مبرا ز عیوبست ولیکن

تا چشم به خود دوخته‌ای آبله رویی

گر یک مژه جوشی به زبان نم اشکی

سیراب‌تر از سبزهٔ طرف لب جویی

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

بهترین آثار بیدل دهلوی

تا آب تو نم دارد وگردیست ز خاکت

در معبد عرفان نه تیمم نه وضویی

ای شمع خیال آینه از رنگ بپرداز

رنگی‌که نداری عرقی‌کن‌که بشویی

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

اشعار معروف بیدل دهلوی

 ساز من آزادگی‌، آهنگ من آوارگی

از تعلق تار نتوان بست قانون مرا  

عمر رفت ودامن نومیدی از دستم نرفت

ناز بسیارست بر من بخت واژون مرا

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

اشعار مشهور بیدل دهلوی

اشک یک لحظه به مژگان بار است

فرصت عمر همین مقدار است

زندگی عالم آسایش نیست

نفس آیینه این اسرار است

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

اشعار بیدل دهلوی

بس که‌ گرم است هوای گلشن

غنچه اینجا سر بی‌دستار است

شیشه‌ساز نم اشکی نشوی

عالم از سنگدلان‌، کهسار است

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

اشعار بیدل دهلوی

خشت داغی‌ست عمارتگر دل

خانه آینه یک دیوار است

می کشی سرمه عرفان نشود

بینش از چشم قدح دشوار است

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

اشعار زیبای بیدل دهلوی

همچو آیینه اگر صاف شوی

همه جا انجمن دیدار است

گوش‌کو تا شود آیینه راز ؟

ناله ما نفس بیمار است

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

اشعار بیدل دهلوی

درد گل ‌کرد ز کفر و دین شد

سبحه اشک مژه‌، زنار است

نیست گرداب ‌صفت آرامم

سرنوشتم به خط پرگار است

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

اشعار با معنی بیدل دهلوی

از نزاکت سخنم نیست بلند

از صدا ساغر گل را عار است

غافل از عجز نگه نتوان بود

آسمان ها گره این تار است

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

اشعار بیدل دهلوی

نکشد شعله سر از خاکستر

نفس سوختگان هموار است

بیدل از زخم بُود رونق دل

خنده‌ گل نمک گلزار است

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

اشعار بیدل دهلوی

خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را

به خودکردی دراز آخر زبان دود دلها را

هوایت نکهت‌گل را کند داغ دل‌گلشن

تمنایت نگه در دیده خون سازد تماشا را

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

اشعار غنی بیدل دهلوی

سفید از حسرت این انتظار است استخوان من

که یارب ناوکت درکوچه دل‌کی نهد پا را

غبار رنگ ما از عاجزی بالی نزد ورنه

شکست طره‌ات عمری‌ست پیدامی‌کند مارا

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

اشعار بیدل دهلوی

حریف وحشت دل دیده حیران نمی‌گردد

گهر مشکل فراهم آورد اجزای دریا را

سخن تا در جهان باقی‌ست از معدومی آزادم

زبان‌گفتگوها بال پروازست عنقا را

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

اشعار بیدل دهلوی

خزان چهره بس باشد بهارآبروی مسن

گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را

بلند وپست خار راه عجز ما نمی‌گردد

به‌پهلو قطع‌سازد سایه چندین‌کوه ‌و صحرا را

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

اشعار بیدل دهلوی

الهی از سر ماکم نگردد سایه مستی

که بی‌صهبا به پیشانی سجودی نیست مینا را

به بزم وصل از شوق فضول ایمن نی‌ام بیدل

مباد ابرام‌، تمهید تغافل گردد ایما را

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر بیدل دهلوی

فریب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد

که قطره‌ای به ‌گهر نارسیده، سنگ نگردد

صفای جوهر آزادگی، مسلم طبعی

که ‌گرد آینه‌داران نام و ننگ نگردد

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

اشعار با معنی بیدل دهلوی

دماغ جاه ز تغییر وضع چاره ندارد

همان قدر به بلندی برآ که رنگ نگردد

به پاس صحبت یاران‌، ز شکوه ضبط نفس‌ کن

که آب‌ آینهٔ اتفاق زنگ نگردد

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

اشعار بیدل دهلوی

تلاش ‌کینه‌کشی نیست در مزاج ضعیفان

پر خزیده به بالین‌، پر خدنگ نگردد

خیال وصل طلب را مده پیام قیامت

که قاصد از غم دوری راه‌، لنگ نگردد

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

اشعار زیبای بیدل دهلوی

ز داغدار محبّت مخواه سستی پیمان

بهار اگر گذرد لاله نیمرنگ گردد

دلی‌ که‌ کرد نگاه تو نقشبند خیالش

چه ممکن است نفس ‌گر کشد فرنگ نگردد

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

اشعار بیدل دهلوی

هوس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت

اگر چه کاغذ آتش زده پلنگ نگردد

به وهم عمر کسی را که زندگی نفریبد

کند به خضر سلام و دچار بنگ نگردد

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

اشعار بیدل دهلوی

به‌ کین خلق نجوشد عدم سرشت حقیقت

نتیجهٔ پر عنقا خروس جنگ نگردد

جهان رنگ ندارد سر هلاک تو بیدل!

گشاد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

اشعار غنی بیدل دهلوی

برای خاطرم غم آفریدند

طفیل چشم من نم آفریدند

چو صبح آنجا که من پرواز دارم

قفس با بال، توام آفریدند

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

اشعار بیدل دهلوی

گهر موج آورد، آیینه جوهر دل بی آرزو کم آفریدند

وداع غنچه را گل، نام کردند

طرب را ماتم غم آفریدند

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

اشعار بیدل دهلوی

کف خاکی که بر بادش توان دادبه خون گِل کرده آدم آفریدند

چسان تابم سر از فرمان تسلیم

که چون ابرویم از خم آفریدند؟

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

اشعار بیدل دهلوی

جهان خونریز بنیادست، هشدار!سر سال از محرم آفریدند…!

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

اشعار با معنی بیدل دهلوی

بیا ای‌گرد راهت خرمن حسن

به چشم ما بیفشان دامن حسن

سحرپردازی خط عرض شامی است

حذر کن از ورق گرداندن حسن

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

اشعار بیدل دهلوی

به چشمم از خطت عالم سیاه استقیامت داشت‌ گرد رفتن حسن

چو خط پروانهٔ حیرت مآلیم

پر ما ریخت در پیراهن حسن

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

اشعار بیدل دهلوی

ز سیر بیخودی غافل مباشیدشکست رنگ داردگلشن حسن

نه ‌ای‌ خفاش با مهرت‌ چه ‌کین است

بجز کوری چه دارد دشمن حسن

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

اشعار بیدل دهلوی

تعلقهای ما با عالم رنگندارد جز دلیل روشن حسن

گشاد غنچه آغوش بهار است

مپرس از دست عشق و دامن حسن

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

اشعار بیدل دهلوی

نه عشقی بود و نی عاشق نه معشوقچه‌ها گل کرد از گل کردن حسن

شکست رنگ ما نازی دگر داشت

ندیدی آستین مالیدن حسن

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اشعار غنی بیدل دهلوی

ز دل تا دیده توفانگاه نازستتحیر از که پرسد مسکن حسن

نگه سوز است برق بی نقابی

که دید از حسن جز نادیدن حسن

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

اشعار با معنی بیدل دهلوی

غبارم پیش از آن کز جا برد بادعبیری بود در پیراهن حسن

رگ‌گل مرکز رنگ است بیدل

نظرکن خون من درگردن حسن

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

اشعار بیدل دهلوی

از ترحم….

تا مروت….

از مدارا تا وفا ….

هر چه را کردم طلب

دیدم ز عالم رفته است …

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

اشعار بیدل دهلوی

دام یک عالم تعلق‌گشت حیرانی مرا

عاقبت‌کرد این در واکرده زندانی مرا

محو شوقم بوی صبح انتظاری برده‌ام

سرده‌ای حیرت همان در چشم قربانی مرا

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

اشعار زیبای بیدل دهلوی

جوش زخم سینه‌ام‌،‌کیفیت چاک دلم

خرمی مفت تو ای‌گل‌گر بخندانی مرا

ای ادب‌، سازخموشی نیز بی‌آهنگ نیست

همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

اشعار غنی بیدل دهلوی

مدّعمرم‌یک‌قلم‌چون شمع‌دروحشت‌گذشت

آشیان هم برنیاورد از پرافشانی مرا

عجز هم‌چون‌سایه اوج‌اعتباری داشته‌ست

کرد فرش آستانت سعی پیشانی مرا

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

اشعار بیدل دهلوی

پرده ساز جنونم خامشی آهنگ نیست

ناله می‌گردم به هر رنگی‌که‌گردانی مرا

ناله‌واری سر ز جیب دل برون آورده‌ام

شعلهٔ شوقم‌، مباد ای یأس بنشانی مرا

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

اشعار با معنی بیدل دهلوی

احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست

من اگر خود را نمی‌دانم تو می‌دانی مرا

بیدل افسون جنون شد صیقل آیینه‌ام

آب داد آخر به رنگ اشک عریانی مرا

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

اشعار بیدل دهلوی

از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است

دیده هرجا باز می‌ گردد دچار رحمت است

خواه ظلمت‌کن تصور خواه نور آگاه باش

هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

اشعار بیدل دهلوی

ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنند

باد عفوم این‌قدر تفسیر عار رحمت است

دربساط آفرینش جزهجوم فضل نیست

چشم نابینا سپید از انتظار رحمت است

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

اشعار بیدل دهلوی

ننگ خشکی خندد ازکشت امیدکس چرا

شرم آن روی عرقناک آبیاررحمت است

قدردان غفلت خودگر نباشی جرم کیست

آنچه عصیان‌خوانده‌ای‌آیینه‌دار رحمت است

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

اشعار با معنی بیدل دهلوی

کو دماغ آنکه ما از ناخدا منت‌کشیم

کشتی بی‌دست و پاییها کنار رحمت است

نیست باک از حادثاتم در پناه بیخودی

گردش‌رنگی‌که من دارم حصار رحمت است

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

اشعار زیبای بیدل دهلوی

سبحهٔ دیگر به ذکر مغفرت درکار نیست

تا نفس باقی‌ست هستی در شمار رحمت است

وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید

تاکجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر بیدل دهلوی

نه فلک تا خاک آسوده‌ست در آغوش عرش

صورت رحمان همان بی‌اختیار رحمت است

شام اگرگل‌کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست

صبح اگر خندید در تجدیدکار رحمت است

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

اشعار بیدل دهلوی

بسکه‌وحشت کرده‌است آزاد، مجنون‌مرا

لفظ نتواندکند زنجیر،مضمون مرا

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

اشعار بیدل دهلوی

داغ هم در سینه‌ام بی‌حسرت دیدار نیست

چشم مجنون نقش پا بوده‌ست هامون مرا

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

اشعار بیدل دهلوی

در خموشی همه صلح است‌، نه جنگ است اینجا

غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا

چشم بربند،‌گرت ذوق تماشایی هست

صافی آینه درکسوت زنگ است اینجا

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

اشعار بیدل دهلوی

گر دلت ره ندهد جرم سیه‌بختی تست

خانهٔ آینه بر روی‌ که تنگ است اینجا

طایر عیش مقیم قفس حیرانی‌ست

مگذر ازگلشن تصویرکه‌ رنگ است‌اینجا

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

اشعار بیدل دهلوی

درره عشق ز دل فکر سلامت غلط است

گرهمه‌سنگ‌بود شیشه به‌چنگ است‌اینجا

چرخ‌پیمانه به‌دور افکن یک‌جام تهی است

مستی ما و تو آواز ترنگ است اینجا

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

اشعار با معنی بیدل دهلوی

شوق دل همسفر قافلهٔ بیهوشی‌ست

قدم راهروان گردش رنگ است اینجا

از ستمدیدگی طالع ما هیچ مپرس

آنچه پیش تو نگاهست خدنگ است اینجا

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

اشعار غنی بیدل دهلوی

تا دم تیغت به عرض جلوه عریان می‌شود

خون زخم من چو رنگ ازگل نمایان می‌شود

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

اشعار بیدل دهلوی

عمرگذشت و همچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

اشعار بیدل دهلوی

بیدل ازین سراب وهم جام فریب خورده‌ای

تا به عدم نمی‌رسی دور نماست زندگی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

اشعار بیدل دهلوی

خیالِ آن مژه خون می‌کند، چه چاره کنم؟«

»دل آب گشت و نمی‌آید آن خدنگ برون«

»تعلقاتِ جهان حکم نیستان دارد«

»نشد صدا هم از این کوچه‌های تنگ برون

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

اشعار زیبای بیدل دهلوی

سرنوشت روی‌ جانان خط مشکین بوده است

کاروان حسن را نقش قدم این بوده است

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

اشعار بیدل دهلوی

ما اسیران‌؛ نوگرفتار محبت نیستیم

آشیان طایر ما چنگ شاهین‌ بوده است

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

اشعار بیدل دهلوی

ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا

بر رخت نظاره‌ها را لغزش از جوش صفا

64

 ادبگاه محبت ناز شوخی برنمیدارد

چو شبنم سر بمهر اشک میبالد نگاه آنجا

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

اشعار با معنی بیدل دهلوی

 از نام اگر نگذری از ننگ برون آ

ای نگهت گل اندکی از رنگ برون آ

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

اشعار بیدل دهلوی

 ازین هوس کده با آرزو بجنگ برون آ

چو بوی گل نفسی پای زن برنگ برون آ

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

اشعار بیدل دهلوی

 نیستی پیشه کن از عالم پندار برا

خویش را کم شمر از زحمت بسیار برا

قلقل ما و منت پر بگلو افتاده است

بشکن این شیشه و چون باده بیکبار برا

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر بیدل دهلوی

 وصف لب تو گر دمد از گفتگوی ما

گردد چو گوهر آب گره در گلوی ما

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

اشعار بیدل دهلوی

 وفاق تخم ثباتی نکاشت در دل و دین ها

بحکم یاس دمیدیم ازین فسرده زمین ها

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

اشعار بیدل دهلوی

 ای در بهار و باغ بسوی تو روی ما

نام تو سکه درم گفتگوی ما

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

اشعار غنی بیدل دهلوی

 چو غنچه در پس زانوی انتظار جدائی

نشسته در چمن ما هزار رنگ کمین ها

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

اشعار بیدل دهلوی

 وهم راحت صید الفت کرد مجنون مرا

مشق تمکین لفظ گردانید مضمون مرا

اشعار بیدل دهلوی

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 23 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.