سخنان کوتاه آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

زندگانی یك نمایش و سینمای همیشگی است

تماشاچیان صحنه ی زندگانی یكی پس از دیگری برمی خیزند

و از سینمای زندگانی بیرون می روند

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

با تمام وجود نسبت به كسی كه

سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد كنید

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

به هر اندیشه و هوش و ادراكی غذای ویژه ی خودش را باید تجویز كرد

كه مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

هیچ انقلابی نتوانسته است

نیكبختی و خوشبختی جاودانه ی اجتماعی را تضمین كند

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد

و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

مسرت ها و خوشی های زندگانی در سنین پیری

بسیار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جوانی است

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

برای مردمانی كه جز به تكمیل احساسات بشری نمی اندیشند

موسیقی پناهگاهی شایسته و ابزار سرگرمی مؤثری است

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

یك مرد خردمند پس از آنكه زمانی را صرف كار و تلاش ویژه ای كرد

بقیه ی عمر را جز صرف آسایش خویشتن و فرهنگ و تربیت خاص خود نخواهد ساخت

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

فن و هنر پیری آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ی تكیه گاه زندگانی

و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد

نه اینكه خود را در برابر جوانان به منزله ی یك دشمن و رقیب نمایان سازد

سخنان کوتاه آندره موروا

Sokhanan Kootah André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.