سخنان علی نوشادی شبستری

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

تیمم ماهی، تباهی است

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

عاشق کاغذ سیاهم با نکته های سفید!

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

اعدادی که به صفر پشت پا نمی زنند بزرگ می شوند

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

چرا چشم دیدن بعضی ها را نداریم مگر نامحرمند؟

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

سنگ قبر انسان های سنگدل عاشق تنهایی است.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

من در سر شور دارم و او شوره سر.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

اگر زبان آتش را باز کنیم زبانه می کشد!

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

صدای قلبم نمی گذارد صدای پایت را بشنوم.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

وقتی خورشید از پیله در آمد فیتیله زندگی را روشن کرد.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

اشک گل ها شبنمی است.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

سقوط آبشاری، شرافتمند تر از ثبات مردابی است.

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

خود نمایی شگرد موجودات میکروسکوپی است

سخنان علی نوشادی شبستری

Sokhanan Ali Noshadi Shabstari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.