سخنان آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد

و در آن جای امن هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا

و نیش دار و مسمومی را ناچیز شمرد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

اگر همه ی مردم می دانستند كه

همه ی مردم از همه ی مردم چه چیزها كه نمی گویند

هیچ كس به هیچ كس سخنی نمی گفت

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

برای اینکه دوست پیدا کنی

باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

راز اینكه انسان را دوست بدارند

این است كه او دوست بدارد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

باغی كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است

اگر مدت زمانی به حال خود رها شود

همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

آنچه را كه دیروز انجام شده است

امروز نیز می توان انجام داد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

در عمل كسی كه خود را می گذارد

تا بخورند اش خورده می شود و می میرد

بدون اینكه اثری از خود بر جای گذارد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند

در زمان های درد و تنهایی و فراق

دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

یك روح آرامش جو كه

آرامش و مسالمت  را در سراسر وجود خود احساس می كند

چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

سخنان آندره موروا

Sokhanan André Maurois

One comment

  1. اون مفهوم و بزرگ ترین تسلی واقعا عالی بود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.