جملات کوتاه آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

قدرت و توان بیش از آنكه مربوط به سن و سال باشد

به تندرستی و سلامت وابسته است

 

در بسیاری

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

از زمان ها پیرمردان بهتر از جوانان

راه و رسم فرمان دادن و اداره كردن را می دانند

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

مردمی كه آرام تر و كندتر پیر می شوند

آنهایی هستند كه با فرهنگ و فرزانگی دلیل و برهان زندگانی را درك نموده اند

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست

بلكه در بی علاقگی روحی است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

دگرگونی های پرشتاب و نوآوری های شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است

و استقامت و پایداری ثبات و استحكام سنن و عادت ها دلیل بر حیثیت و شرف پیری است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

گرگ پیر تا زمانی كه قدرت آن را دارد كه

طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست

بلكه در سهل انگاری و بی باكی روحی است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

طوفان درد و تباهی را آشكار ساخته

اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

آزادی یك حق غیر قابل تصرف بشری نیست

بلكه یك پیروزی مورد پسند است كه

باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

یك مدیر پر توقع و جدی

همیشه بیش از یك مدیر سهل انگار و سست

مورد علاقه و محبت زیردستان است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.